Alert button
Picture for Guorui Zhou

Guorui Zhou

Alert button

Ensure Timeliness and Accuracy: A Novel Sliding Window Data Stream Paradigm for Live Streaming Recommendation

Feb 22, 2024
Fengqi Liang, Baigong Zheng, Liqin Zhao, Guorui Zhou, Qian Wang, Yanan Niu

Viaarxiv icon

ContentCTR: Frame-level Live Streaming Click-Through Rate Prediction with Multimodal Transformer

Jun 26, 2023
Jiaxin Deng, Dong Shen, Shiyao Wang, Xiangyu Wu, Fan Yang, Guorui Zhou, Gaofeng Meng

Figure 1 for ContentCTR: Frame-level Live Streaming Click-Through Rate Prediction with Multimodal Transformer
Figure 2 for ContentCTR: Frame-level Live Streaming Click-Through Rate Prediction with Multimodal Transformer
Figure 3 for ContentCTR: Frame-level Live Streaming Click-Through Rate Prediction with Multimodal Transformer
Figure 4 for ContentCTR: Frame-level Live Streaming Click-Through Rate Prediction with Multimodal Transformer
Viaarxiv icon

An End-to-End Framework for Marketing Effectiveness Optimization under Budget Constraint

Feb 09, 2023
Ziang Yan, Shusen Wang, Guorui Zhou, Jingjian Lin, Peng Jiang

Figure 1 for An End-to-End Framework for Marketing Effectiveness Optimization under Budget Constraint
Figure 2 for An End-to-End Framework for Marketing Effectiveness Optimization under Budget Constraint
Figure 3 for An End-to-End Framework for Marketing Effectiveness Optimization under Budget Constraint
Figure 4 for An End-to-End Framework for Marketing Effectiveness Optimization under Budget Constraint
Viaarxiv icon

Real Negatives Matter: Continuous Training with Real Negatives for Delayed Feedback Modeling

Apr 29, 2021
Siyu Gu, Xiang-Rong Sheng, Ying Fan, Guorui Zhou, Xiaoqiang Zhu

Figure 1 for Real Negatives Matter: Continuous Training with Real Negatives for Delayed Feedback Modeling
Figure 2 for Real Negatives Matter: Continuous Training with Real Negatives for Delayed Feedback Modeling
Figure 3 for Real Negatives Matter: Continuous Training with Real Negatives for Delayed Feedback Modeling
Figure 4 for Real Negatives Matter: Continuous Training with Real Negatives for Delayed Feedback Modeling
Viaarxiv icon

One Model to Serve All: Star Topology Adaptive Recommender for Multi-Domain CTR Prediction

Jan 27, 2021
Xiang-Rong Sheng, Liqin Zhao, Guorui Zhou, Xinyao Ding, Binding Dai, Qiang Luo, Siran Yang, Jingshan Lv, Chi Zhang, Xiaoqiang Zhu

Figure 1 for One Model to Serve All: Star Topology Adaptive Recommender for Multi-Domain CTR Prediction
Figure 2 for One Model to Serve All: Star Topology Adaptive Recommender for Multi-Domain CTR Prediction
Figure 3 for One Model to Serve All: Star Topology Adaptive Recommender for Multi-Domain CTR Prediction
Figure 4 for One Model to Serve All: Star Topology Adaptive Recommender for Multi-Domain CTR Prediction
Viaarxiv icon

CAN: Revisiting Feature Co-Action for Click-Through Rate Prediction

Nov 11, 2020
Guorui Zhou, Weijie Bian, Kailun Wu, Lejian Ren, Qi Pi, Yujing Zhang, Can Xiao, Xiang-Rong Sheng, Na Mou, Xinchen Luo, Chi Zhang, Xianjie Qiao, Shiming Xiang, Kun Gai, Xiaoqiang Zhu, Jian Xu

Figure 1 for CAN: Revisiting Feature Co-Action for Click-Through Rate Prediction
Figure 2 for CAN: Revisiting Feature Co-Action for Click-Through Rate Prediction
Figure 3 for CAN: Revisiting Feature Co-Action for Click-Through Rate Prediction
Figure 4 for CAN: Revisiting Feature Co-Action for Click-Through Rate Prediction
Viaarxiv icon

COLD: Towards the Next Generation of Pre-Ranking System

Aug 17, 2020
Zhe Wang, Liqin Zhao, Biye Jiang, Guorui Zhou, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai

Figure 1 for COLD: Towards the Next Generation of Pre-Ranking System
Figure 2 for COLD: Towards the Next Generation of Pre-Ranking System
Figure 3 for COLD: Towards the Next Generation of Pre-Ranking System
Figure 4 for COLD: Towards the Next Generation of Pre-Ranking System
Viaarxiv icon

Search-based User Interest Modeling with Lifelong Sequential Behavior Data for Click-Through Rate Prediction

Jun 29, 2020
Pi Qi, Xiaoqiang Zhu, Guorui Zhou, Yujing Zhang, Zhe Wang, Lejian Ren, Ying Fan, Kun Gai

Figure 1 for Search-based User Interest Modeling with Lifelong Sequential Behavior Data for Click-Through Rate Prediction
Figure 2 for Search-based User Interest Modeling with Lifelong Sequential Behavior Data for Click-Through Rate Prediction
Figure 3 for Search-based User Interest Modeling with Lifelong Sequential Behavior Data for Click-Through Rate Prediction
Figure 4 for Search-based User Interest Modeling with Lifelong Sequential Behavior Data for Click-Through Rate Prediction
Viaarxiv icon

DCAF: A Dynamic Computation Allocation Framework for Online Serving System

Jun 17, 2020
Biye Jiang, Pengye Zhang, Rihan Chen, Binding Dai, Xinchen Luo, Yin Yang, Guan Wang, Guorui Zhou, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai

Figure 1 for DCAF: A Dynamic Computation Allocation Framework for Online Serving System
Figure 2 for DCAF: A Dynamic Computation Allocation Framework for Online Serving System
Figure 3 for DCAF: A Dynamic Computation Allocation Framework for Online Serving System
Figure 4 for DCAF: A Dynamic Computation Allocation Framework for Online Serving System
Viaarxiv icon