Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Guorui Zhou

Real Negatives Matter: Continuous Training with Real Negatives for Delayed Feedback Modeling


Apr 29, 2021
Siyu Gu, Xiang-Rong Sheng, Ying Fan, Guorui Zhou, Xiaoqiang Zhu


  Access Paper or Ask Questions

One Model to Serve All: Star Topology Adaptive Recommender for Multi-Domain CTR Prediction


Jan 27, 2021
Xiang-Rong Sheng, Liqin Zhao, Guorui Zhou, Xinyao Ding, Binding Dai, Qiang Luo, Siran Yang, Jingshan Lv, Chi Zhang, Xiaoqiang Zhu


  Access Paper or Ask Questions

CAN: Revisiting Feature Co-Action for Click-Through Rate Prediction


Nov 11, 2020
Guorui Zhou, Weijie Bian, Kailun Wu, Lejian Ren, Qi Pi, Yujing Zhang, Can Xiao, Xiang-Rong Sheng, Na Mou, Xinchen Luo, Chi Zhang, Xianjie Qiao, Shiming Xiang, Kun Gai, Xiaoqiang Zhu, Jian Xu


  Access Paper or Ask Questions

COLD: Towards the Next Generation of Pre-Ranking System


Aug 17, 2020
Zhe Wang, Liqin Zhao, Biye Jiang, Guorui Zhou, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai

* accepted by DLP-KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Search-based User Interest Modeling with Lifelong Sequential Behavior Data for Click-Through Rate Prediction


Jun 29, 2020
Pi Qi, Xiaoqiang Zhu, Guorui Zhou, Yujing Zhang, Zhe Wang, Lejian Ren, Ying Fan, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

DCAF: A Dynamic Computation Allocation Framework for Online Serving System


Jun 17, 2020
Biye Jiang, Pengye Zhang, Rihan Chen, Binding Dai, Xinchen Luo, Yin Yang, Guan Wang, Guorui Zhou, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Res-embedding for Deep Learning Based Click-Through Rate Prediction Modeling


Jun 25, 2019
Guorui Zhou, Kailun Wu, Weijie Bian, Zhao Yang, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Deep Interest Evolution Network for Click-Through Rate Prediction


Nov 06, 2018
Guorui Zhou, Na Mou, Ying Fan, Qi Pi, Weijie Bian, Chang Zhou, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai

* 9 pages. Accepted by AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Interest Network for Click-Through Rate Prediction


Sep 13, 2018
Guorui Zhou, Chengru Song, Xiaoqiang Zhu, Ying Fan, Han Zhu, Xiao Ma, Yanghui Yan, Junqi Jin, Han Li, Kun Gai

* Accepted by KDD 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Image Matters: Visually modeling user behaviors using Advanced Model Server


Sep 04, 2018
Tiezheng Ge, Liqin Zhao, Guorui Zhou, Keyu Chen, Shuying Liu, Huimin Yi, Zelin Hu, Bochao Liu, Peng Sun, Haoyu Liu, Pengtao Yi, Sui Huang, Zhiqiang Zhang, Xiaoqiang Zhu, Yu Zhang, Kun Gai

* CIKM 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Rocket Launching: A Universal and Efficient Framework for Training Well-performing Light Net


Mar 15, 2018
Guorui Zhou, Ying Fan, Runpeng Cui, Weijie Bian, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai

* 10 pages, AAAI2018 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Latent Semantic Mapping for Automated Topic Generation


Nov 26, 2015
Guorui Zhou, Guang Chen

* 9 pages, 3 figures, Under Review as a conference at ICLR 2016 

  Access Paper or Ask Questions