Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Min Zhang

Semantic Role Labeling as Dependency Parsing: Exploring Latent Tree Structures Inside Arguments


Oct 13, 2021
Yu Zhang, Qingrong Xia, Shilin Zhou, Yong Jiang, Zhenghua Li, Guohong Fu, Min Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Discrete Representations via Constrained Clustering for Effective and Efficient Dense Retrieval


Oct 12, 2021
Jingtao Zhan, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Jiafeng Guo, Min Zhang, Shaoping Ma

* WSDM 2022 

  Access Paper or Ask Questions

GSIP: Green Semantic Segmentation of Large-Scale Indoor Point Clouds


Sep 24, 2021
Min Zhang, Pranav Kadam, Shan Liu, C. -C. Jay Kuo

* 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Why Don't You Click: Neural Correlates of Non-Click Behaviors in Web Search


Sep 22, 2021
Ziyi Ye, Xiaohui Xie, Yiqun Liu, Zhihong Wang, Xuancheng Li, Jiaji Li, Xuesong Chen, Min Zhang, Shaoping Ma


  Access Paper or Ask Questions

Physics-informed Neural Network for Nonlinear Dynamics in Fiber Optics


Sep 01, 2021
Xiaotian Jiang, Danshi Wang, Qirui Fan, Min Zhang, Chao Lu, Alan Pak Tao Lau

* 29 pages, 18 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Jointly Optimizing Query Encoder and Product Quantization to Improve Retrieval Performance


Aug 22, 2021
Jingtao Zhan, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Jiafeng Guo, Min Zhang, Shaoping Ma

* Accepted by CIKM 2021 as a full paper 

  Access Paper or Ask Questions

The HW-TSC's Offline Speech Translation Systems for IWSLT 2021 Evaluation


Aug 09, 2021
Minghan Wang, Yuxia Wang, Chang Su, Jiaxin Guo, Yingtao Zhang, Yujia Liu, Min Zhang, Shimin Tao, Xingshan Zeng, Liangyou Li, Hao Yang, Ying Qin


  Access Paper or Ask Questions

Understanding Human Reading Comprehension with Brain Signals


Aug 04, 2021
Ziyi Ye, Xiaohui Xie, Yiqun Liu, Zhihong Wang, Xuesong Chen, Min Zhang, Shaoping Ma


  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Rich Syntax for Better Knowledge Base Question Answering


Jul 16, 2021
Pengju Zhang, Yonghui Jia, Muhua Zhu, Wenliang Chen, Min Zhang


  Access Paper or Ask Questions

R-Drop: Regularized Dropout for Neural Networks


Jun 28, 2021
Xiaobo Liang, Lijun Wu, Juntao Li, Yue Wang, Qi Meng, Tao Qin, Wei Chen, Min Zhang, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Learning on Abstract Domains: A New Approach for Verifiable Guarantee in Reinforcement Learning


Jun 13, 2021
Peng Jin, Min Zhang, Jianwen Li, Li Han, Xuejun Wen

* 14 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Large-Scale Rich Context Query and Recommendation Dataset in Online Knowledge-Sharing


Jun 11, 2021
Bin Hao, Min Zhang, Weizhi Ma, Shaoyun Shi, Xinxing Yu, Houzhi Shan, Yiqun Liu, Shaoping Ma

* 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Bridging Subword Gaps in Pretrain-Finetune Paradigm for Natural Language Generation


Jun 11, 2021
Xin Liu, Baosong Yang, Dayiheng Liu, Haibo Zhang, Weihua Luo, Min Zhang, Haiying Zhang, Jinsong Su

* Accepted by ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Combining Static Word Embeddings and Contextual Representations for Bilingual Lexicon Induction


Jun 10, 2021
Jinpeng Zhang, Baijun Ji, Nini Xiao, Xiangyu Duan, Min Zhang, Yangbin Shi, Weihua Luo

* Accepted to Findings of ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

An In-depth Study on Internal Structure of Chinese Words


Jun 01, 2021
Chen Gong, Saihao Huang, Houquan Zhou, Zhenghua Li, Min Zhang, Zhefeng Wang, Baoxing Huai, Nicholas Jing Yuan

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Dense Retrieval Model Training with Hard Negatives


Apr 16, 2021
Jingtao Zhan, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Jiafeng Guo, Min Zhang, Shaoping Ma

* To be published in SIGIR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Not All Attention Is All You Need


Apr 10, 2021
Hongqiu Wu, Hai Zhao, Min Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Dialogue History Matters! Personalized Response Selectionin Multi-turn Retrieval-based Chatbots


Mar 17, 2021
Juntao Li, Chang Liu, Chongyang Tao, Zhangming Chan, Dongyan Zhao, Min Zhang, Rui Yan

* Accepted by ACM Transactions on Information Systems, 25 pages, 2 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

R-PointHop: A Green, Accurate and Unsupervised Point Cloud Registration Method


Mar 15, 2021
Pranav Kadam, Min Zhang, Shan Liu, C. -C. Jay Kuo

* 13 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Data Augmentation with Hierarchical SQL-to-Question Generation for Cross-domain Text-to-SQL Parsing


Mar 08, 2021
Ao Zhang, Kun Wu, Lijie Wang, Zhenghua Li, Xinyan Xiao, Hua Wu, Min Zhang, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

LayoutLMv2: Multi-modal Pre-training for Visually-Rich Document Understanding


Dec 29, 2020
Yang Xu, Yiheng Xu, Tengchao Lv, Lei Cui, Furu Wei, Guoxin Wang, Yijuan Lu, Dinei Florencio, Cha Zhang, Wanxiang Che, Min Zhang, Lidong Zhou

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

SIT3: Code Summarization with Structure-Induced Transformer


Dec 29, 2020
Hongqiu Wu, Hai Zhao, Min Zhang


  Access Paper or Ask Questions

[email protected]: Leveraging Semantic Understanding and Exact Matching for Legal Case Retrieval and Entailment


Dec 24, 2020
Yunqiu Shao, Bulou Liu, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma


  Access Paper or Ask Questions

Towards Accurate and Consistent Evaluation: A Dataset for Distantly-Supervised Relation Extraction


Oct 30, 2020
Tong Zhu, Haitao Wang, Junjie Yu, Xiabing Zhou, Wenliang Chen, Wei Zhang, Min Zhang

* This paper has been accepted for publication in COLING2020 

  Access Paper or Ask Questions

Token Drop mechanism for Neural Machine Translation


Oct 21, 2020
Huaao Zhang, Shigui Qiu, Xiangyu Duan, Min Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Tight Lower Complexity Bounds for Strongly Convex Finite-Sum Optimization


Oct 17, 2020
Min Zhang, Yao Shu, Kun He


  Access Paper or Ask Questions

Improving AMR Parsing with Sequence-to-Sequence Pre-training


Oct 05, 2020
Dongqin Xu, Junhui Li, Muhua Zhu, Min Zhang, Guodong Zhou

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions