Alert button
Picture for Shen Wang

Shen Wang

Alert button

NameGuess: Column Name Expansion for Tabular Data

Oct 19, 2023
Jiani Zhang, Zhengyuan Shen, Balasubramaniam Srinivasan, Shen Wang, Huzefa Rangwala, George Karypis

Figure 1 for NameGuess: Column Name Expansion for Tabular Data
Figure 2 for NameGuess: Column Name Expansion for Tabular Data
Figure 3 for NameGuess: Column Name Expansion for Tabular Data
Figure 4 for NameGuess: Column Name Expansion for Tabular Data
Viaarxiv icon

MIML: Multiplex Image Machine Learning for High Precision Cell Classification via Mechanical Traits within Microfluidic Systems

Sep 15, 2023
Khayrul Islam, Ratul Paul, Shen Wang, Yaling Liu

Viaarxiv icon

AVARS -- Alleviating Unexpected Urban Road Traffic Congestion using UAVs

Sep 10, 2023
Jiaying Guo, Michael R. Jones, Soufiene Djahel, Shen Wang

Figure 1 for AVARS -- Alleviating Unexpected Urban Road Traffic Congestion using UAVs
Figure 2 for AVARS -- Alleviating Unexpected Urban Road Traffic Congestion using UAVs
Figure 3 for AVARS -- Alleviating Unexpected Urban Road Traffic Congestion using UAVs
Figure 4 for AVARS -- Alleviating Unexpected Urban Road Traffic Congestion using UAVs
Viaarxiv icon

Train Your Own GNN Teacher: Graph-Aware Distillation on Textual Graphs

Apr 20, 2023
Costas Mavromatis, Vassilis N. Ioannidis, Shen Wang, Da Zheng, Soji Adeshina, Jun Ma, Han Zhao, Christos Faloutsos, George Karypis

Figure 1 for Train Your Own GNN Teacher: Graph-Aware Distillation on Textual Graphs
Figure 2 for Train Your Own GNN Teacher: Graph-Aware Distillation on Textual Graphs
Figure 3 for Train Your Own GNN Teacher: Graph-Aware Distillation on Textual Graphs
Figure 4 for Train Your Own GNN Teacher: Graph-Aware Distillation on Textual Graphs
Viaarxiv icon

STREET: A Multi-Task Structured Reasoning and Explanation Benchmark

Feb 13, 2023
Danilo Ribeiro, Shen Wang, Xiaofei Ma, Henry Zhu, Rui Dong, Deguang Kong, Juliette Burger, Anjelica Ramos, William Wang, Zhiheng Huang, George Karypis, Bing Xiang, Dan Roth

Figure 1 for STREET: A Multi-Task Structured Reasoning and Explanation Benchmark
Figure 2 for STREET: A Multi-Task Structured Reasoning and Explanation Benchmark
Figure 3 for STREET: A Multi-Task Structured Reasoning and Explanation Benchmark
Figure 4 for STREET: A Multi-Task Structured Reasoning and Explanation Benchmark
Viaarxiv icon

OrthoReg: Improving Graph-regularized MLPs via Orthogonality Regularization

Jan 31, 2023
Hengrui Zhang, Shen Wang, Vassilis N. Ioannidis, Soji Adeshina, Jiani Zhang, Xiao Qin, Christos Faloutsos, Da Zheng, George Karypis, Philip S. Yu

Figure 1 for OrthoReg: Improving Graph-regularized MLPs via Orthogonality Regularization
Figure 2 for OrthoReg: Improving Graph-regularized MLPs via Orthogonality Regularization
Figure 3 for OrthoReg: Improving Graph-regularized MLPs via Orthogonality Regularization
Figure 4 for OrthoReg: Improving Graph-regularized MLPs via Orthogonality Regularization
Viaarxiv icon

MetaKRec: Collaborative Meta-Knowledge Enhanced Recommender System

Nov 14, 2022
Liangwei Yang, Shen Wang, Jibing Gong, Shaojie Zheng, Shuying Du, Zhiwei Liu, Philip S. Yu

Figure 1 for MetaKRec: Collaborative Meta-Knowledge Enhanced Recommender System
Figure 2 for MetaKRec: Collaborative Meta-Knowledge Enhanced Recommender System
Figure 3 for MetaKRec: Collaborative Meta-Knowledge Enhanced Recommender System
Figure 4 for MetaKRec: Collaborative Meta-Knowledge Enhanced Recommender System
Viaarxiv icon

Analyzing Deep Learning Based Brain Tumor Segmentation with Missing MRI Modalities

Aug 06, 2022
Benteng Ma, Yushi Wang, Shen Wang

Figure 1 for Analyzing Deep Learning Based Brain Tumor Segmentation with Missing MRI Modalities
Figure 2 for Analyzing Deep Learning Based Brain Tumor Segmentation with Missing MRI Modalities
Figure 3 for Analyzing Deep Learning Based Brain Tumor Segmentation with Missing MRI Modalities
Figure 4 for Analyzing Deep Learning Based Brain Tumor Segmentation with Missing MRI Modalities
Viaarxiv icon

Debiasing Neural Retrieval via In-batch Balancing Regularization

May 18, 2022
Yuantong Li, Xiaokai Wei, Zijian Wang, Shen Wang, Parminder Bhatia, Xiaofei Ma, Andrew Arnold

Figure 1 for Debiasing Neural Retrieval via In-batch Balancing Regularization
Figure 2 for Debiasing Neural Retrieval via In-batch Balancing Regularization
Figure 3 for Debiasing Neural Retrieval via In-batch Balancing Regularization
Figure 4 for Debiasing Neural Retrieval via In-batch Balancing Regularization
Viaarxiv icon

Entailment Tree Explanations via Iterative Retrieval-Generation Reasoner

May 18, 2022
Danilo Ribeiro, Shen Wang, Xiaofei Ma, Rui Dong, Xiaokai Wei, Henry Zhu, Xinchi Chen, Zhiheng Huang, Peng Xu, Andrew Arnold, Dan Roth

Figure 1 for Entailment Tree Explanations via Iterative Retrieval-Generation Reasoner
Figure 2 for Entailment Tree Explanations via Iterative Retrieval-Generation Reasoner
Figure 3 for Entailment Tree Explanations via Iterative Retrieval-Generation Reasoner
Figure 4 for Entailment Tree Explanations via Iterative Retrieval-Generation Reasoner
Viaarxiv icon