Alert button
Picture for Yifei Chen

Yifei Chen

Alert button

CRM: Single Image to 3D Textured Mesh with Convolutional Reconstruction Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Zhengyi Wang, Yikai Wang, Yifei Chen, Chendong Xiang, Shuo Chen, Dajiang Yu, Chongxuan Li, Hang Su, Jun Zhu

Figure 1 for CRM: Single Image to 3D Textured Mesh with Convolutional Reconstruction Model
Figure 2 for CRM: Single Image to 3D Textured Mesh with Convolutional Reconstruction Model
Figure 3 for CRM: Single Image to 3D Textured Mesh with Convolutional Reconstruction Model
Figure 4 for CRM: Single Image to 3D Textured Mesh with Convolutional Reconstruction Model
Viaarxiv icon

Generalizable Whole Slide Image Classification with Fine-Grained Visual-Semantic Interaction

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Hao Li, Ying Chen, Yifei Chen, Wenxian Yang, Bowen Ding, Yuchen Han, Liansheng Wang, Rongshan Yu

Viaarxiv icon

TC-DiffRecon: Texture coordination MRI reconstruction method based on diffusion model and modified MF-UNet method

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 17, 2024
Chenyan Zhang, Yifei Chen, Zhenxiong Fan, Yiyu Huang, Wenchao Weng, Ruiquan Ge, Dong Zeng, Changmiao Wang

Viaarxiv icon

Semi-supervised Medical Image Segmentation Method Based on Cross-pseudo Labeling Leveraging Strong and Weak Data Augmentation Strategies

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 17, 2024
Yifei Chen, Chenyan Zhang, Yifan Ke, Yiyu Huang, Xuezhou Dai, Feiwei Qin, Yongquan Zhang, Xiaodong Zhang, Changmiao Wang

Viaarxiv icon

Boosting Reinforcement Learning Algorithms in Continuous Robotic Reaching Tasks using Adaptive Potential Functions

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 07, 2024
Yifei Chen, Lambert Schomaker, Francisco Cruz

Viaarxiv icon

A Survey on Hallucination in Large Vision-Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 01, 2024
Hanchao Liu, Wenyuan Xue, Yifei Chen, Dapeng Chen, Xiutian Zhao, Ke Wang, Liping Hou, Rongjun Li, Wei Peng

Figure 1 for A Survey on Hallucination in Large Vision-Language Models
Figure 2 for A Survey on Hallucination in Large Vision-Language Models
Figure 3 for A Survey on Hallucination in Large Vision-Language Models
Figure 4 for A Survey on Hallucination in Large Vision-Language Models
Viaarxiv icon

INTERS: Unlocking the Power of Large Language Models in Search with Instruction Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 12, 2024
Yutao Zhu, Peitian Zhang, Chenghao Zhang, Yifei Chen, Binyu Xie, Zhicheng Dou, Zheng Liu, Ji-Rong Wen

Viaarxiv icon

Accurate Leukocyte Detection Based on Deformable-DETR and Multi-Level Feature Fusion for Aiding Diagnosis of Blood Diseases

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 10, 2024
Yifei Chen, Chenyan Zhang, Ben Chen, Yiyu Huang, Yifei Sun, Changmiao Wang, Xianjun Fu, Yuxing Dai, Feiwei Qin, Yong Peng, Yu Gao

Viaarxiv icon

SCUNet++: Swin-UNet and CNN Bottleneck Hybrid Architecture with Multi-Fusion Dense Skip Connection for Pulmonary Embolism CT Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 03, 2024
Yifei Chen, Binfeng Zou, Zhaoxin Guo, Yiyu Huang, Yifan Huang, Feiwei Qin, Qinhai Li, Changmiao Wang

Viaarxiv icon

Explosive Legged Robotic Hopping: Energy Accumulation and Power Amplification via Pneumatic Augmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 10, 2023
Yifei Chen, Arturo Gamboa-Gonzalez, Michael Wehner, Xiaobin Xiong

Viaarxiv icon