Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiayu Li

Global Optimization for IRS-Assisted Wireless Communications: from Physics and Electromagnetic Perspectives


May 13, 2021
Xin Cheng, Yan Lin, Weiping Shi, Jiayu Li, Cunhua Pan, Feng Shu, Yongpeng Wu, Jiangzhou Wang


  Access Paper or Ask Questions

Rank Position Forecasting in Car Racing


Oct 23, 2020
Bo Peng, Jiayu Li, Selahattin Akkas, Fugang Wang, Takuya Araki, Ohno Yoshiyuki, Judy Qiu


  Access Paper or Ask Questions

ADMM-NN: An Algorithm-Hardware Co-Design Framework of DNNs Using Alternating Direction Method of Multipliers


Dec 31, 2018
Ao Ren, Tianyun Zhang, Shaokai Ye, Jiayu Li, Wenyao Xu, Xuehai Qian, Xue Lin, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Unified Framework of DNN Weight Pruning and Weight Clustering/Quantization Using ADMM


Nov 05, 2018
Shaokai Ye, Tianyun Zhang, Kaiqi Zhang, Jiayu Li, Jiaming Xie, Yun Liang, Sijia Liu, Xue Lin, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

Progressive Weight Pruning of Deep Neural Networks using ADMM


Nov 04, 2018
Shaokai Ye, Tianyun Zhang, Kaiqi Zhang, Jiayu Li, Kaidi Xu, Yunfei Yang, Fuxun Yu, Jian Tang, Makan Fardad, Sijia Liu, Xiang Chen, Xue Lin, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

ADAM-ADMM: A Unified, Systematic Framework of Structured Weight Pruning for DNNs


Jul 29, 2018
Tianyun Zhang, Kaiqi Zhang, Shaokai Ye, Jiayu Li, Jian Tang, Wujie Wen, Xue Lin, Makan Fardad, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

On the Universal Approximation Property and Equivalence of Stochastic Computing-based Neural Networks and Binary Neural Networks


Jun 09, 2018
Yanzhi Wang, Zheng Zhan, Jiayu Li, Jian Tang, Bo Yuan, Liang Zhao, Wujie Wen, Siyue Wang, Xue Lin

* 9 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Structured Weight Matrices-Based Hardware Accelerators in Deep Neural Networks: FPGAs and ASICs


Mar 28, 2018
Caiwen Ding, Ao Ren, Geng Yuan, Xiaolong Ma, Jiayu Li, Ning Liu, Bo Yuan, Yanzhi Wang

* 6 pages, 7 figures, GLSVLSI2018 

  Access Paper or Ask Questions