Alert button
Picture for Qianqian Wang

Qianqian Wang

Alert button

ACTION: Augmentation and Computation Toolbox for Brain Network Analysis with Functional MRI

Add code
Bookmark button
Alert button
May 10, 2024
Yuqi Fang, Junhao Zhang, Linmin Wang, Qianqian Wang, Mingxia Liu

Figure 1 for ACTION: Augmentation and Computation Toolbox for Brain Network Analysis with Functional MRI
Figure 2 for ACTION: Augmentation and Computation Toolbox for Brain Network Analysis with Functional MRI
Figure 3 for ACTION: Augmentation and Computation Toolbox for Brain Network Analysis with Functional MRI
Figure 4 for ACTION: Augmentation and Computation Toolbox for Brain Network Analysis with Functional MRI
Viaarxiv icon

Research on the Tender Leaf Identification and Mechanically Perceptible Plucking Finger for High-quality Green Tea

Add code
Bookmark button
Alert button
May 09, 2024
Wei Zhang, Yong Chen, Qianqian Wang, Jun Chen

Figure 1 for Research on the Tender Leaf Identification and Mechanically Perceptible Plucking Finger for High-quality Green Tea
Figure 2 for Research on the Tender Leaf Identification and Mechanically Perceptible Plucking Finger for High-quality Green Tea
Figure 3 for Research on the Tender Leaf Identification and Mechanically Perceptible Plucking Finger for High-quality Green Tea
Figure 4 for Research on the Tender Leaf Identification and Mechanically Perceptible Plucking Finger for High-quality Green Tea
Viaarxiv icon

ByteEdit: Boost, Comply and Accelerate Generative Image Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Yuxi Ren, Jie Wu, Yanzuo Lu, Huafeng Kuang, Xin Xia, Xionghui Wang, Qianqian Wang, Yixing Zhu, Pan Xie, Shiyin Wang, Xuefeng Xiao, Yitong Wang, Min Zheng, Lean Fu

Figure 1 for ByteEdit: Boost, Comply and Accelerate Generative Image Editing
Figure 2 for ByteEdit: Boost, Comply and Accelerate Generative Image Editing
Figure 3 for ByteEdit: Boost, Comply and Accelerate Generative Image Editing
Figure 4 for ByteEdit: Boost, Comply and Accelerate Generative Image Editing
Viaarxiv icon

Fuzzy K-Means Clustering without Cluster Centroids

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Han Lu, Fangfang Li, Quanxue Gao, Cheng Deng, Chris Ding, Qianqian Wang

Viaarxiv icon

SpatialTracker: Tracking Any 2D Pixels in 3D Space

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 05, 2024
Yuxi Xiao, Qianqian Wang, Shangzhan Zhang, Nan Xue, Sida Peng, Yujun Shen, Xiaowei Zhou

Figure 1 for SpatialTracker: Tracking Any 2D Pixels in 3D Space
Figure 2 for SpatialTracker: Tracking Any 2D Pixels in 3D Space
Figure 3 for SpatialTracker: Tracking Any 2D Pixels in 3D Space
Figure 4 for SpatialTracker: Tracking Any 2D Pixels in 3D Space
Viaarxiv icon

Interpretable Multi-View Clustering Based on Anchor Graph Tensor Factorization

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Jing Li, Quanxue Gao, Cheng Deng, Qianqian Wang, Ming Yang

Viaarxiv icon

Label Learning Method Based on Tensor Projection

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Jing Li, Quanxue Gao, Qianqian Wang, Cheng Deng, Deyan Xie

Figure 1 for Label Learning Method Based on Tensor Projection
Figure 2 for Label Learning Method Based on Tensor Projection
Figure 3 for Label Learning Method Based on Tensor Projection
Figure 4 for Label Learning Method Based on Tensor Projection
Viaarxiv icon

Doppelgangers: Learning to Disambiguate Images of Similar Structures

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 05, 2023
Ruojin Cai, Joseph Tung, Qianqian Wang, Hadar Averbuch-Elor, Bharath Hariharan, Noah Snavely

Figure 1 for Doppelgangers: Learning to Disambiguate Images of Similar Structures
Figure 2 for Doppelgangers: Learning to Disambiguate Images of Similar Structures
Figure 3 for Doppelgangers: Learning to Disambiguate Images of Similar Structures
Figure 4 for Doppelgangers: Learning to Disambiguate Images of Similar Structures
Viaarxiv icon

Source-Free Collaborative Domain Adaptation via Multi-Perspective Feature Enrichment for Functional MRI Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 24, 2023
Yuqi Fang, Jinjian Wu, Qianqian Wang, Shijun Qiu, Andrea Bozoki, Huaicheng Yan, Mingxia Liu

Figure 1 for Source-Free Collaborative Domain Adaptation via Multi-Perspective Feature Enrichment for Functional MRI Analysis
Figure 2 for Source-Free Collaborative Domain Adaptation via Multi-Perspective Feature Enrichment for Functional MRI Analysis
Figure 3 for Source-Free Collaborative Domain Adaptation via Multi-Perspective Feature Enrichment for Functional MRI Analysis
Figure 4 for Source-Free Collaborative Domain Adaptation via Multi-Perspective Feature Enrichment for Functional MRI Analysis
Viaarxiv icon

Preserving Specificity in Federated Graph Learning for fMRI-based Neurological Disorder Identification

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 20, 2023
Junhao Zhang, Qianqian Wang, Xiaochuan Wang, Lishan Qiao, Mingxia Liu

Figure 1 for Preserving Specificity in Federated Graph Learning for fMRI-based Neurological Disorder Identification
Figure 2 for Preserving Specificity in Federated Graph Learning for fMRI-based Neurological Disorder Identification
Figure 3 for Preserving Specificity in Federated Graph Learning for fMRI-based Neurological Disorder Identification
Figure 4 for Preserving Specificity in Federated Graph Learning for fMRI-based Neurological Disorder Identification
Viaarxiv icon