Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qianqian Wang

Neural Rays for Occlusion-aware Image-based Rendering


Jul 28, 2021
Yuan Liu, Sida Peng, Lingjie Liu, Qianqian Wang, Peng Wang, Christian Theobalt, Xiaowei Zhou, Wenping Wang

* 16 pages and 16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Animatable Neural Radiance Fields for Human Body Modeling


May 06, 2021
Sida Peng, Junting Dong, Qianqian Wang, Shangzhan Zhang, Qing Shuai, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

* The first two authors contributed equally to this paper. Project page: https://zju3dv.github.io/animatable_nerf/ 

  Access Paper or Ask Questions

PhySG: Inverse Rendering with Spherical Gaussians for Physics-based Material Editing and Relighting


Apr 01, 2021
Kai Zhang, Fujun Luan, Qianqian Wang, Kavita Bala, Noah Snavely

* Accepted to CVPR 2021; Project page: https://kai-46.github.io/PhySG-website/ 

  Access Paper or Ask Questions

IBRNet: Learning Multi-View Image-Based Rendering


Feb 25, 2021
Qianqian Wang, Zhicheng Wang, Kyle Genova, Pratul Srinivasan, Howard Zhou, Jonathan T. Barron, Ricardo Martin-Brualla, Noah Snavely, Thomas Funkhouser


  Access Paper or Ask Questions

A Splitting-Detection Joint-Decision Receiver for Ultrasonic Intra-Body Communications


Jan 05, 2021
Qianqian Wang, Quansheng Guan, Julian Cheng, Fei Ji

* 29 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Body: Implicit Neural Representations with Structured Latent Codes for Novel View Synthesis of Dynamic Humans


Dec 31, 2020
Sida Peng, Yuanqing Zhang, Yinghao Xu, Qianqian Wang, Qing Shuai, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

* Project page: https://zju3dv.github.io/neuralbody/ 

  Access Paper or Ask Questions

Hidden Footprints: Learning Contextual Walkability from 3D Human Trails


Aug 19, 2020
Jin Sun, Hadar Averbuch-Elor, Qianqian Wang, Noah Snavely

* European Conference on Computer Vision (ECCV) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Feature Descriptors using Camera Pose Supervision


Apr 28, 2020
Qianqian Wang, Xiaowei Zhou, Bharath Hariharan, Noah Snavely


  Access Paper or Ask Questions

Generative Partial Multi-View Clustering


Mar 29, 2020
Qianqian Wang, Zhengming Ding, Zhiqiang Tao, Quanxue Gao, Yun Fu

* This paper is an extension to our previous work: "Wang Q, Ding Z, Tao Z, et al. Partial multi-view clustering via consistent GAN[C]//2018 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM). IEEE, 2018: 1290-1295." 

  Access Paper or Ask Questions

Lifelong Spectral Clustering


Nov 29, 2019
Gan Sun, Yang Cong, Qianqian Wang, Jun Li, Yun Fu

* AAAI 2020 
* 9 pages,7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Visual Tactile Fusion Object Clustering


Nov 21, 2019
Tao Zhang, Yang Cong, Gan Sun, Qianqian Wang, Zhenming Ding

* 8 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Representative Task Self-selection for Flexible Clustered Lifelong Learning


Mar 06, 2019
Gan Sun, Yang Cong, Qianqian Wang, Bineng Zhong, Yun Fu

* 13 pages, 32 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Magnetic Navigation of a Rotating Colloidal Swarm Using Ultrasound Images


Sep 18, 2018
Qianqian Wang, Lidong Yang, Jiangfan Yu, Chi-Ian Vong, Philip Wai Yan Chiu, Li Zhang

* 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2018) 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Image Semantic Matching by Mining Consistent Features


May 01, 2018
Qianqian Wang, Xiaowei Zhou, Kostas Daniilidis

* CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions