Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

BARS: Towards Open Benchmarking for Recommender Systems


May 19, 2022
Jieming Zhu , Kelong Mao , Quanyu Dai , Liangcai Su , Rong Ma , Jinyang Liu , Guohao Cai , Zhicheng Dou , Xi Xiao , Rui Zhang

* Accepted in SIGIR'2022. See BARS benchmark at https://openbenchmark.github.io 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Less is More: Learning to Refine Dialogue History for Personalized Dialogue Generation


Apr 18, 2022
Hanxun Zhong , Zhicheng Dou , Yutao Zhu , Hongjin Qian , Ji-Rong Wen

* Accepted by NAACL 2022 Main Conference 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DynamicRetriever: A Pre-training Model-based IR System with Neither Sparse nor Dense Index


Mar 01, 2022
Yujia Zhou , Jing Yao , Zhicheng Dou , Ledell Wu , Ji-Rong Wen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

KMIR: A Benchmark for Evaluating Knowledge Memorization, Identification and Reasoning Abilities of Language Models


Feb 28, 2022
Daniel Gao , Yantao Jia , Lei Li , Chengzhen Fu , Zhicheng Dou , Hao Jiang , Xinyu Zhang , Lei Chen , Zhao Cao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Socialformer: Social Network Inspired Long Document Modeling for Document Ranking


Feb 22, 2022
Yujia Zhou , Zhicheng Dou , Huaying Yuan , Zhengyi Ma


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Group based Personalized Search by Integrating Search Behaviour and Friend Network


Nov 24, 2021
Yujia Zhou , Zhicheng Dou , Bingzheng Wei , Ruobing Xievand Ji-Rong Wen

* 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PSSL: Self-supervised Learning for Personalized Search with Contrastive Sampling


Nov 24, 2021
Yujia Zhou , Zhicheng Dou , Yutao Zhu , Ji-Rong Wen

* 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards More Effective and Economic Sparsely-Activated Model


Oct 14, 2021
Hao Jiang , Ke Zhan , Jianwei Qu , Yongkang Wu , Zhaoye Fei , Xinyu Zhang , Lei Chen , Zhicheng Dou , Xipeng Qiu , Zikai Guo , Ruofei Lai , Jiawen Wu , Enrui Hu , Yinxia Zhang , Yantao Jia , Fan Yu , Zhao Cao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning to Select Historical News Articles for Interaction based Neural News Recommendation


Oct 13, 2021
Peitian Zhang , Zhicheng Dou , Jing Yao

* 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

USER: A Unified Information Search and Recommendation Model based on Integrated Behavior Sequence


Sep 30, 2021
Jing Yao , Zhicheng Dou , Ruobing Xie , Yanxiong Lu , Zhiping Wang , Ji-Rong Wen

* 10 pages, 5 figures, CIKM 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>