Alert button
Picture for Xiang Chen

Xiang Chen

Alert button

Unified Hallucination Detection for Multimodal Large Language Models

Feb 16, 2024
Xiang Chen, Chenxi Wang, Yida Xue, Ningyu Zhang, Xiaoyan Yang, Qiang Li, Yue Shen, Lei Liang, Jinjie Gu, Huajun Chen

Viaarxiv icon

Knowledge Graphs Meet Multi-Modal Learning: A Comprehensive Survey

Feb 09, 2024
Zhuo Chen, Yichi Zhang, Yin Fang, Yuxia Geng, Lingbing Guo, Xiang Chen, Qian Li, Wen Zhang, Jiaoyan Chen, Yushan Zhu, Jiaqi Li, Xiaoze Liu, Jeff Z. Pan, Ningyu Zhang, Huajun Chen

Viaarxiv icon

UAV-Rain1k: A Benchmark for Raindrop Removal from UAV Aerial Imagery

Feb 08, 2024
Wenhui Chang, Hongming Chen, Xin He, Xiang Chen, Liangduo Shen

Viaarxiv icon

Development and Testing of a Novel Large Language Model-Based Clinical Decision Support Systems for Medication Safety in 12 Clinical Specialties

Jan 29, 2024
Jasmine Chiat Ling Ong, Liyuan Jin, Kabilan Elangovan, Gilbert Yong San Lim, Daniel Yan Zheng Lim, Gerald Gui Ren Sng, Yuhe Ke, Joshua Yi Min Tung, Ryan Jian Zhong, Christopher Ming Yao Koh, Keane Zhi Hao Lee, Xiang Chen, Jack Kian Chng, Aung Than, Ken Junyang Goh, Daniel Shu Wei Ting

Viaarxiv icon

Slicer Networks

Jan 18, 2024
Hang Zhang, Xiang Chen, Rongguang Wang, Renjiu Hu, Dongdong Liu, Gaolei Li

Viaarxiv icon

RJUA-QA: A Comprehensive QA Dataset for Urology

Dec 28, 2023
Shiwei Lyu, Chenfei Chi, Hongbo Cai, Lei Shi, Xiaoyan Yang, Lei Liu, Xiang Chen, Deng Zhao, Zhiqiang Zhang, Xianguo Lyu, Ming Zhang, Fangzhou Li, Xiaowei Ma, Yue Shen, Jinjie Gu, Wei Xue, Yiran Huang

Figure 1 for RJUA-QA: A Comprehensive QA Dataset for Urology
Figure 2 for RJUA-QA: A Comprehensive QA Dataset for Urology
Figure 3 for RJUA-QA: A Comprehensive QA Dataset for Urology
Figure 4 for RJUA-QA: A Comprehensive QA Dataset for Urology
Viaarxiv icon

Localization and Discrete Beamforming with a Large Reconfigurable Intelligent Surface

Dec 19, 2023
Baojia Luo, Yili Deng, Miaomiao Dong, Zhongyi Huang, Xiang Chen, Wei Han, Bo Bai

Viaarxiv icon