Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Learning (Re-)Starting Solutions for Vehicle Routing Problems

Aug 08, 2020
Xingwen Zhang, Shuang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Bandit Samplers for Training Graph Neural Networks

Jun 11, 2020
Ziqi Liu, Zhengwei Wu, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Shuang Yang, Le Song, Yuan Qi


  Access Paper or Ask Questions

Variational Optimization for the Submodular Maximum Coverage Problem

Jun 10, 2020
Jian Du, Zhigang Hua, Shuang Yang

* 9 pages, 7 Figures 

  Access Paper or Ask Questions

QEBA: Query-Efficient Boundary-Based Blackbox Attack

May 28, 2020
Huichen Li, Xiaojun Xu, Xiaolu Zhang, Shuang Yang, Bo Li

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Synchronous Bidirectional Learning for Multilingual Lip Reading

May 12, 2020
Mingshuang Luo, Shuang Yang, Xilin Chen, Zitao Liu, Shiguang Shan

* 12 pages,2 figures,4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Secret Sharing based Secure Regressions with Applications

Apr 10, 2020
Chaochao Chen, Liang Li, Wenjing Fang, Jun Zhou, Li Wang, Lei Wang, Shuang Yang, Alex Liu, Hao Wang


  Access Paper or Ask Questions

Mutual Information Maximization for Effective Lip Reading

Mar 13, 2020
Xing Zhao, Shuang Yang, Shiguang Shan, Xilin Chen

* 8 pages, Accepted in the 15th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Deformation Flow Based Two-Stream Network for Lip Reading

Mar 13, 2020
Jingyun Xiao, Shuang Yang, Yuanhang Zhang, Shiguang Shan, Xilin Chen

* 7 pages, FG 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Industrial Scale Privacy Preserving Deep Neural Network

Mar 12, 2020
Longfei Zheng, Chaochao Chen, Yingting Liu, Bingzhe Wu, Xibin Wu, Li Wang, Lei Wang, Jun Zhou, Shuang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Generating Natural Language Adversarial Examples on a Large Scale with Generative Models

Mar 10, 2020
Yankun Ren, Jianbin Lin, Siliang Tang, Jun Zhou, Shuang Yang, Yuan Qi, Xiang Ren


  Access Paper or Ask Questions

Pseudo-Convolutional Policy Gradient for Sequence-to-Sequence Lip-Reading

Mar 09, 2020
Mingshuang Luo, Shuang Yang, Shiguang Shan, Xilin Chen

* 8 pages, Accepted in the 15th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Can We Read Speech Beyond the Lips? Rethinking RoI Selection for Deep Visual Speech Recognition

Mar 09, 2020
Yuanhang Zhang, Shuang Yang, Jingyun Xiao, Shiguang Shan, Xilin Chen

* 8 pages; accepted in the 15th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

A Semi-supervised Graph Attentive Network for Financial Fraud Detection

Feb 28, 2020
Daixin Wang, Jianbin Lin, Peng Cui, Quanhui Jia, Zhen Wang, Yanming Fang, Quan Yu, Jun Zhou, Shuang Yang, Yuan Qi

* icdm 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Representation Learning for Merchant Incentive Optimization in Mobile Payment Marketing

Feb 27, 2020
Ziqi Liu, Dong Wang, Qianyu Yu, Zhiqiang Zhang, Yue Shen, Jian Ma, Wenliang Zhong, Jinjie Gu, Jun Zhou, Shuang Yang, Yuan Qi


  Access Paper or Ask Questions

Uncovering Insurance Fraud Conspiracy with Network Learning

Feb 27, 2020
Chen Liang, Ziqi Liu, Bin Liu, Jun Zhou, Xiaolong Li, Shuang Yang, Yuan Qi

* Accepted by SIGIR '19. Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Solving Billion-Scale Knapsack Problems

Feb 02, 2020
Xingwen Zhang, Feng Qi, Zhigang Hua, Shuang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Accurate Nuclear Segmentation with Center Vector Encoding

Jul 10, 2019
Jiahui Li, Zhiqiang Hu, Shuang Yang

* Published in The 26th international conference on Information Processing in Medical Imaging (IPMI) 

  Access Paper or Ask Questions

Signet Ring Cell Detection With a Semi-supervised Learning Framework

Jul 09, 2019
Jiahui Li, Shuang Yang, Xiaodi Huang, Qian Da, Xiaoqun Yang, Zhiqiang Hu, Qi Duan, Chaofu Wang, Hongsheng Li

* Published in The 26th international conference on Information Processing in Medical Imaging (IPMI) 

  Access Paper or Ask Questions

LRW-1000: A Naturally-Distributed Large-Scale Benchmark for Lip Reading in the Wild

Oct 29, 2018
Shuang Yang, Yuanhang Zhang, Dalu Feng, Mingmin Yang, Chenhao Wang, Jingyun Xiao, Keyu Long, Shiguang Shan, Xilin Chen


  Access Paper or Ask Questions

3D Feature Pyramid Attention Module for Robust Visual Speech Recognition

Oct 17, 2018
Jingyun Xiao, Shuang Yang, Yuanhang Zhang, Shiguang Shan, Xilin Chen

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions