Alert button
Picture for Zhongyuan Wang

Zhongyuan Wang

Alert button

DVIS++: Improved Decoupled Framework for Universal Video Segmentation

Dec 20, 2023
Tao Zhang, Xingye Tian, Yikang Zhou, Shunping Ji, Xuebo Wang, Xin Tao, Yuan Zhang, Pengfei Wan, Zhongyuan Wang, Yu Wu

Viaarxiv icon

KwaiAgents: Generalized Information-seeking Agent System with Large Language Models

Dec 08, 2023
Haojie Pan, Zepeng Zhai, Hao Yuan, Yaojia Lv, Ruiji Fu, Ming Liu, Zhongyuan Wang, Bing Qin

Viaarxiv icon

Stable Segment Anything Model

Dec 05, 2023
Qi Fan, Xin Tao, Lei Ke, Mingqiao Ye, Yuan Zhang, Pengfei Wan, Zhongyuan Wang, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

Viaarxiv icon

Paragraph-to-Image Generation with Information-Enriched Diffusion Model

Nov 29, 2023
Weijia Wu, Zhuang Li, Yefei He, Mike Zheng Shou, Chunhua Shen, Lele Cheng, Yan Li, Tingting Gao, Di Zhang, Zhongyuan Wang

Viaarxiv icon

Temporal-Aware Refinement for Video-based Human Pose and Shape Recovery

Nov 16, 2023
Ming Chen, Yan Zhou, Weihua Jian, Pengfei Wan, Zhongyuan Wang

Figure 1 for Temporal-Aware Refinement for Video-based Human Pose and Shape Recovery
Figure 2 for Temporal-Aware Refinement for Video-based Human Pose and Shape Recovery
Figure 3 for Temporal-Aware Refinement for Video-based Human Pose and Shape Recovery
Figure 4 for Temporal-Aware Refinement for Video-based Human Pose and Shape Recovery
Viaarxiv icon

Ask One More Time: Self-Agreement Improves Reasoning of Language Models in (Almost) All Scenarios

Nov 14, 2023
Lei Lin, Jiayi Fu, Pengli Liu, Junchen Wan, Fuzheng Zhang, Zhongyuan Wang, Di Zhang, Kun Gai

Figure 1 for Ask One More Time: Self-Agreement Improves Reasoning of Language Models in (Almost) All Scenarios
Figure 2 for Ask One More Time: Self-Agreement Improves Reasoning of Language Models in (Almost) All Scenarios
Figure 3 for Ask One More Time: Self-Agreement Improves Reasoning of Language Models in (Almost) All Scenarios
Figure 4 for Ask One More Time: Self-Agreement Improves Reasoning of Language Models in (Almost) All Scenarios
Viaarxiv icon

Improving Vision-and-Language Reasoning via Spatial Relations Modeling

Nov 09, 2023
Cheng Yang, Rui Xu, Ye Guo, Peixiang Huang, Yiru Chen, Wenkui Ding, Zhongyuan Wang, Hong Zhou

Viaarxiv icon

DialogBench: Evaluating LLMs as Human-like Dialogue Systems

Nov 03, 2023
Jiao Ou, Junda Lu, Che Liu, Yihong Tang, Fuzheng Zhang, Di Zhang, Zhongyuan Wang, Kun Gai

Figure 1 for DialogBench: Evaluating LLMs as Human-like Dialogue Systems
Figure 2 for DialogBench: Evaluating LLMs as Human-like Dialogue Systems
Figure 3 for DialogBench: Evaluating LLMs as Human-like Dialogue Systems
Figure 4 for DialogBench: Evaluating LLMs as Human-like Dialogue Systems
Viaarxiv icon

Do We Really Need Contrastive Learning for Graph Representation?

Oct 23, 2023
Yulan Hu, Sheng Ouyang, Jingyu Liu, Ge Chen, Zhirui Yang, Junchen Wan, Fuzheng Zhang, Zhongyuan Wang, Yong Liu

Viaarxiv icon