Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Large Language Models are Zero-Shot Rankers for Recommender Systems


May 15, 2023
Yupeng Hou, Junjie Zhang, Zihan Lin, Hongyu Lu, Ruobing Xie, Julian McAuley, Wayne Xin Zhao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Recommendation as Instruction Following: A Large Language Model Empowered Recommendation Approach


May 11, 2023
Junjie Zhang, Ruobing Xie, Yupeng Hou, Wayne Xin Zhao, Leyu Lin, Ji-Rong Wen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

A Survey of Large Language Models


Apr 27, 2023
Wayne Xin Zhao, Kun Zhou, Junyi Li, Tianyi Tang, Xiaolei Wang, Yupeng Hou, Yingqian Min, Beichen Zhang, Junjie Zhang, Zican Dong, Yifan Du, Chen Yang, Yushuo Chen, Zhipeng Chen, Jinhao Jiang, Ruiyang Ren, Yifan Li, Xinyu Tang, Zikang Liu, Peiyu Liu, Jian-Yun Nie, Ji-Rong Wen

Add code

* ongoing work; 58 pages 

   Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-driven Trajectory Truncation for Model-based Offline Reinforcement Learning


Apr 10, 2023
Junjie Zhang, Jiafei Lyu, Xiaoteng Ma, Jiangpeng Yan, Jun Yang, Le Wan, Xiu Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

VPFusion: Towards Robust Vertical Representation Learning for 3D Object Detection


Apr 06, 2023
Yuhao Huang, Sanping Zhou, Junjie Zhang, Jinpeng Dong, Nanning Zheng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

GAT-COBO: Cost-Sensitive Graph Neural Network for Telecom Fraud Detection


Mar 29, 2023
Xinxin Hu, Haotian Chen, Junjie Zhang, Hongchang Chen, Shuxin Liu, Xing Li, Yahui Wang, Xiangyang Xue

Add code


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>