Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Tao Zhang

FedProc: Prototypical Contrastive Federated Learning on Non-IID data


Sep 25, 2021
Xutong Mu, Yulong Shen, Ke Cheng, Xueli Geng, Jiaxuan Fu, Tao Zhang, Zhiwei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

BUDA-SAGE with self-supervised denoising enables fast, distortion-free, high-resolution T2, T2*, para- and dia-magnetic susceptibility mapping


Sep 09, 2021
Zijing Zhang, Long Wang, Jaejin Cho, Congyu Liao, Hyeong-Geol Shin, Xiaozhi Cao, Jongho Lee, Jinmin Xu, Tao Zhang, Huihui Ye, Kawin Setsompop, Huafeng Liu, Berkin Bilgic


  Access Paper or Ask Questions

M3D-VTON: A Monocular-to-3D Virtual Try-On Network


Aug 11, 2021
Fuwei Zhao, Zhenyu Xie, Michael Kampffmeyer, Haoye Dong, Songfang Han, Tianxiang Zheng, Tao Zhang, Xiaodan Liang

* Accepted at ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Perceptual Image Quality Assessment


May 11, 2021
Jinjin Gu, Haoming Cai, Chao Dong, Jimmy S. Ren, Yu Qiao, Shuhang Gu, Radu Timofte, Manri Cheon, Sungjun Yoon, Byungyeon Kang, Junwoo Lee, Qing Zhang, Haiyang Guo, Yi Bin, Yuqing Hou, Hengliang Luo, Jingyu Guo, Zirui Wang, Hai Wang, Wenming Yang, Qingyan Bai, Shuwei Shi, Weihao Xia, Mingdeng Cao, Jiahao Wang, Yifan Chen, Yujiu Yang, Yang Li, Tao Zhang, Longtao Feng, Yiting Liao, Junlin Li, William Thong, Jose Costa Pereira, Ales Leonardis, Steven McDonagh, Kele Xu, Lehan Yang, Hengxing Cai, Pengfei Sun, Seyed Mehdi Ayyoubzadeh, Ali Royat, Sid Ahmed Fezza, Dounia Hammou, Wassim Hamidouche, Sewoong Ahn, Gwangjin Yoon, Koki Tsubota, Hiroaki Akutsu, Kiyoharu Aizawa


  Access Paper or Ask Questions

Informational Design of Dynamic Multi-Agent System


May 07, 2021
Tao Zhang, Quanyan Zhu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2102.07152 

  Access Paper or Ask Questions

Low Pass Filter for Anti-aliasing in Temporal Action Localization


Apr 23, 2021
Cece Jin, Yuanqi Chen, Ge Li, Tao Zhang, Thomas Li


  Access Paper or Ask Questions

Towards Evaluating the Robustness of Deep Diagnostic Models by Adversarial Attack


Mar 05, 2021
Mengting Xu, Tao Zhang, Zhongnian Li, Mingxia Liu, Daoqiang Zhang

* Medical Image Analysis 69 (2021): 101977 
* This version was accepted in the journal Medical Image Analysis (MedIA) 

  Access Paper or Ask Questions

On the Equilibrium Elicitation of Markov Games Through Information Design


Feb 14, 2021
Tao Zhang, Quanyan Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning for Combinatorial Optimization: Covering Salesman Problems


Feb 11, 2021
Kaiwen Li, Tao Zhang, Rui Wang Yuheng Wang, Yi Han


  Access Paper or Ask Questions

Improving the Certified Robustness of Neural Networks via Consistency Regularization


Jan 20, 2021
Mengting Xu, Tao Zhang, Zhongnian Li, Daoqiang Zhang

* 4 pages, appeare in AAAI21-RSEML 

  Access Paper or Ask Questions

An Analysis of Scatter Characteristics in X-ray CT Spectral Correction


Dec 30, 2020
Tao Zhang, Zhiqiang Chen, Hao Zhou, N. Robert Bennett, Adam S. Wang, Hewei Gao


  Access Paper or Ask Questions

Generative Partial Visual-Tactile Fused Object Clustering


Dec 28, 2020
Tao Zhang, Yang Cong, Gan Sun, Jiahua Dong, Yuyang Liu, Zhengming Ding

* 9 pages; 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

On Front-end Gain Invariant Modeling for Wake Word Spotting


Oct 13, 2020
Yixin Gao, Noah D. Stein, Chieh-Chi Kao, Yunliang Cai, Ming Sun, Tao Zhang, Shiv Vitaladevuni

* In Proc. Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Investigating Constraint Relationship in Evolutionary Many-Constraint Optimization


Oct 09, 2020
Mengjun Ming, Rui Wang, Tao Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Correlated Differential Privacy: Feature Selection in Machine Learning


Oct 07, 2020
Tao Zhang, Tianqing Zhu, Ping Xiong, Huan Huo, Zahir Tari, Wanlei Zhou

* IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 16, no. 3, pp. 2115-2124, March 2020 
* This paper has been published in IEEE Transactions on Industrial Informatics 

  Access Paper or Ask Questions

Fairness in Semi-supervised Learning: Unlabeled Data Help to Reduce Discrimination


Sep 25, 2020
Tao Zhang, Tianqing Zhu, Jing Li, Mengde Han, Wanlei Zhou, Philip S. Yu

* This paper has been published in IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Match Jobs with Resumes from Sparse Interaction Data using Multi-View Co-Teaching Network


Sep 25, 2020
Shuqing Bian, Xu Chen, Wayne Xin Zhao, Kun Zhou, Yupeng Hou, Yang Song, Tao Zhang, Ji-Rong Wen

* CIKM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Fairness Constraints in Semi-supervised Learning


Sep 14, 2020
Tao Zhang, Tianqing Zhu, Mengde Han, Jing Li, Wanlei Zhou, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

Re-weighting and 1-Point RANSAC-Based PnP Solution to Handle Outliers


Jul 16, 2020
Haoyin Zhou, Tao Zhang, Jagadeesan Jayender

* IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 41, no. 12 (2018): 3022-3033 
* https://github.com/haoyinzhou/PnP_Toolbox 

  Access Paper or Ask Questions

Channel Compression: Rethinking Information Redundancy among Channels in CNN Architecture


Jul 02, 2020
Jinhua Liang, Tao Zhang, Guoqing Feng

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Evolving Metric Learning for Incremental and Decremental Features


Jun 27, 2020
Jiahua Dong, Yang Cong, Gan Sun, Tao Zhang, Xiaowei Xu

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

k-decay: A New Method For Learning Rate Schedule


Apr 20, 2020
Tao Zhang


  Access Paper or Ask Questions

MZET: Memory Augmented Zero-Shot Fine-grained Named Entity Typing


Apr 02, 2020
Tao Zhang, Congying Xia, Chun-Ta Lu, Philip Yu

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Visual Tactile Fusion Object Clustering


Nov 21, 2019
Tao Zhang, Yang Cong, Gan Sun, Qianqian Wang, Zhenming Ding

* 8 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DARB: A Density-Aware Regular-Block Pruning for Deep Neural Networks


Nov 20, 2019
Ao Ren, Tao Zhang, Yuhao Wang, Sheng Lin, Peiyan Dong, Yen-kuang Chen, Yuan Xie, Yanzhi Wang

* This paper has been accepted by AAAI'2020 

  Access Paper or Ask Questions