Alert button
Picture for Ang Li

Ang Li

Alert button

Causality in the Can: Diet Coke's Impact on Fatness

Add code
Bookmark button
Alert button
May 17, 2024
Yicheng Qi, Ang Li

Viaarxiv icon

SHED: Shapley-Based Automated Dataset Refinement for Instruction Fine-Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 23, 2024
Yexiao He, Ziyao Wang, Zheyu Shen, Guoheng Sun, Yucong Dai, Yongkai Wu, Hongyi Wang, Ang Li

Viaarxiv icon

MP-DPD: Low-Complexity Mixed-Precision Neural Networks for Energy-Efficient Digital Predistortion of Wideband Power Amplifiers

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2024
Yizhuo Wu, Ang Li, Mohammadreza Beikmirza, Gagan Deep Singh, Qinyu Chen, Leo C. N. de Vreede, Morteza Alavi, Chang Gao

Viaarxiv icon

Stereo-LiDAR Depth Estimation with Deformable Propagation and Learned Disparity-Depth Conversion

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 11, 2024
Ang Li, Anning Hu, Wei Xi, Wenxian Yu, Danping Zou

Viaarxiv icon

A Challenge Dataset and Effective Models for Conversational Stance Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Fuqiang Niu, Min Yang, Ang Li, Baoquan Zhang, Xiaojiang Peng, Bowen Zhang

Figure 1 for A Challenge Dataset and Effective Models for Conversational Stance Detection
Figure 2 for A Challenge Dataset and Effective Models for Conversational Stance Detection
Figure 3 for A Challenge Dataset and Effective Models for Conversational Stance Detection
Figure 4 for A Challenge Dataset and Effective Models for Conversational Stance Detection
Viaarxiv icon

Accurate and Data-Efficient Micro-XRD Phase Identification Using Multi-Task Learning: Application to Hydrothermal Fluids

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Yanfei Li, Juejing Liu, Xiaodong Zhao, Wenjun Liu, Tong Geng, Ang Li, Xin Zhang

Figure 1 for Accurate and Data-Efficient Micro-XRD Phase Identification Using Multi-Task Learning: Application to Hydrothermal Fluids
Figure 2 for Accurate and Data-Efficient Micro-XRD Phase Identification Using Multi-Task Learning: Application to Hydrothermal Fluids
Figure 3 for Accurate and Data-Efficient Micro-XRD Phase Identification Using Multi-Task Learning: Application to Hydrothermal Fluids
Figure 4 for Accurate and Data-Efficient Micro-XRD Phase Identification Using Multi-Task Learning: Application to Hydrothermal Fluids
Viaarxiv icon

HRLAIF: Improvements in Helpfulness and Harmlessness in Open-domain Reinforcement Learning From AI Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Ang Li, Qiugen Xiao, Peng Cao, Jian Tang, Yi Yuan, Zijie Zhao, Xiaoyuan Chen, Liang Zhang, Xiangyang Li, Kaitong Yang, Weidong Guo, Yukang Gan, Xu Yu, Daniell Wang, Ying Shan

Figure 1 for HRLAIF: Improvements in Helpfulness and Harmlessness in Open-domain Reinforcement Learning From AI Feedback
Figure 2 for HRLAIF: Improvements in Helpfulness and Harmlessness in Open-domain Reinforcement Learning From AI Feedback
Figure 3 for HRLAIF: Improvements in Helpfulness and Harmlessness in Open-domain Reinforcement Learning From AI Feedback
Figure 4 for HRLAIF: Improvements in Helpfulness and Harmlessness in Open-domain Reinforcement Learning From AI Feedback
Viaarxiv icon

From Graph to Word Bag: Introducing Domain Knowledge to Confusing Charge Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Ang Li, Qiangchao Chen, Yiquan Wu, Ming Cai, Xiang Zhou, Fei Wu, Kun Kuang

Figure 1 for From Graph to Word Bag: Introducing Domain Knowledge to Confusing Charge Prediction
Figure 2 for From Graph to Word Bag: Introducing Domain Knowledge to Confusing Charge Prediction
Figure 3 for From Graph to Word Bag: Introducing Domain Knowledge to Confusing Charge Prediction
Figure 4 for From Graph to Word Bag: Introducing Domain Knowledge to Confusing Charge Prediction
Viaarxiv icon

Personalized Audiobook Recommendations at Spotify Through Graph Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Marco De Nadai, Francesco Fabbri, Paul Gigioli, Alice Wang, Ang Li, Fabrizio Silvestri, Laura Kim, Shawn Lin, Vladan Radosavljevic, Sandeep Ghael, David Nyhan, Hugues Bouchard, Mounia Lalmas-Roelleke, Andreas Damianou

Figure 1 for Personalized Audiobook Recommendations at Spotify Through Graph Neural Networks
Figure 2 for Personalized Audiobook Recommendations at Spotify Through Graph Neural Networks
Figure 3 for Personalized Audiobook Recommendations at Spotify Through Graph Neural Networks
Figure 4 for Personalized Audiobook Recommendations at Spotify Through Graph Neural Networks
Viaarxiv icon

Enhancing Court View Generation with Knowledge Injection and Guidance

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Ang Li, Yiquan Wu, Yifei Liu, Fei Wu, Ming Cai, Kun Kuang

Figure 1 for Enhancing Court View Generation with Knowledge Injection and Guidance
Figure 2 for Enhancing Court View Generation with Knowledge Injection and Guidance
Figure 3 for Enhancing Court View Generation with Knowledge Injection and Guidance
Figure 4 for Enhancing Court View Generation with Knowledge Injection and Guidance
Viaarxiv icon