Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yu Wang

Explicit Pairwise Factorized Graph Neural Network for Semi-Supervised Node Classification


Jul 27, 2021
Yu Wang, Yuesong Shen, Daniel Cremers


  Access Paper or Ask Questions

An Internal Arc Fixation Channel and Automatic Planning Algorithm for Pelvic Fracture


Jul 25, 2021
Qing Yang, Jian Song, Chang Cheng, Chao Shi, Chendi Liang, Yu Wang

* 8 pages,6 figures, submitted to RCAE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Tactile Sensing with a Tendon-Driven Soft Robotic Finger


Jul 06, 2021
Chang Cheng, Yadong Yan, Mingjun Guan, Jianan Zhang, Yu Wang

* 6 pages, 10 figures, submitted to ICCMA 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Grasp Planning Efficiency with Human Grasp Tendencies*


Jun 27, 2021
Chang Cheng, Yadong Yan, Mingjun Guan, Jianan Zhang, Yu Wang

* 8 pages, 9 figures, submitted to IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L) 

  Access Paper or Ask Questions

Domain-Specific Pretraining for Vertical Search: Case Study on Biomedical Literature


Jun 25, 2021
Yu Wang, Jinchao Li, Tristan Naumann, Chenyan Xiong, Hao Cheng, Robert Tinn, Cliff Wong, Naoto Usuyama, Richard Rogahn, Zhihong Shen, Yang Qin, Eric Horvitz, Paul N. Bennett, Jianfeng Gao, Hoifung Poon


  Access Paper or Ask Questions

BoolNet: Minimizing The Energy Consumption of Binary Neural Networks


Jun 13, 2021
Nianhui Guo, Joseph Bethge, Haojin Yang, Kai Zhong, Xuefei Ning, Christoph Meinel, Yu Wang


  Access Paper or Ask Questions

An Adversarial Learning based Multi-Step Spoken Language Understanding System through Human-Computer Interaction


Jun 06, 2021
Yu Wang, Yilin Shen, Hongxia Jin

* 5 Pages, original work published at ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Coarse to Fine Question Answering System based on Reinforcement Learning


Jun 01, 2021
Yu Wang, Hongxia Jin

* 9 pages, original work published in AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

SG-PALM: a Fast Physically Interpretable Tensor Graphical Model


May 26, 2021
Yu Wang, Alfred Hero

* Accepted in ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Remote Sensing Super-Resolution via Migration Image Prior


May 23, 2021
Jiaming Wang, Zhenfeng Shao, Tao Lu, Xiao Huang, Ruiqian Zhang, Yu Wang

* 6 pages, 4 figures. IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic and Variational Recommendation Denoising


May 20, 2021
Yu Wang, Xin Xin, Zaiqiao Meng, Xiangnan He, Joemon Jose, Fuli Feng

* 13 pages, 17 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Integrated Communication and Navigation for Ultra-Dense LEO Satellite Networks: Vision, Challenges and Solutions


May 19, 2021
Yu Wang, Hejia Luo, Ying Chen, Jun Wang, Rong Li, Bin Wang

* 15 pages,5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Domain-Specific Suppression for Adaptive Object Detection


May 08, 2021
Yu Wang, Rui Zhang, Shuo Zhang, Miao Li, YangYang Xia, XiShan Zhang, ShaoLi Liu

* Accepted in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Augmenting Sequential Recommendation with Pseudo-Prior Items via Reversely Pre-training Transformer


May 02, 2021
Zhiwei Liu, Ziwei Fan, Yu Wang, Philip S. Yu

* Accepted by SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Membership Inference Attacks on Knowledge Graphs


Apr 16, 2021
Yu Wang, Lichao Sun

* Under submission 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Robustness under Long-Tailed Distribution


Apr 06, 2021
Tong Wu, Ziwei Liu, Qingqiu Huang, Yu Wang, Dahua Lin

* Accepted to CVPR 2021 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning with Temporal Logic Constraints for Partially-Observable Markov Decision Processes


Apr 04, 2021
Yu Wang, Alper Kamil Bozkurt, Miroslav Pajic


  Access Paper or Ask Questions

ExKaldi-RT: A Real-Time Automatic Speech Recognition Extension Toolkit of Kaldi


Apr 03, 2021
Yu Wang, Chee Siang Leow, Akio Kobayashi, Takehito Utsuro, Hiromitsu Nishizaki

* Submitted to INTERSPEECH2021 

  Access Paper or Ask Questions

Entity Context Graph: Learning Entity Representations fromSemi-Structured Textual Sources on the Web


Mar 29, 2021
Kalpa Gunaratna, Yu Wang, Hongxia Jin


  Access Paper or Ask Questions

Ensemble-in-One: Learning Ensemble within Random Gated Networks for Enhanced Adversarial Robustness


Mar 27, 2021
Yi Cai, Xuefei Ning, Huazhong Yang, Yu Wang


  Access Paper or Ask Questions

Model-Free Learning of Safe yet Effective Controllers


Mar 26, 2021
Alper Kamil Bozkurt, Yu Wang, Miroslav Pajic


  Access Paper or Ask Questions

FedGP: Correlation-Based Active Client Selection for Heterogeneous Federated Learning


Mar 24, 2021
Minxue Tang, Xuefei Ning, Yitu Wang, Yu Wang, Yiran Chen

* 12 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Track to Detect and Segment: An Online Multi-Object Tracker


Mar 16, 2021
Jialian Wu, Jiale Cao, Liangchen Song, Yu Wang, Ming Yang, Junsong Yuan

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Bidirectional Machine Reading Comprehension for Aspect Sentiment Triplet Extraction


Mar 13, 2021
Shaowei Chen, Yu Wang, Jie Liu, Yuelin Wang

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Discovering Diverse Multi-Agent Strategic Behavior via Reward Randomization


Mar 12, 2021
Zhenggang Tang, Chao Yu, Boyuan Chen, Huazhe Xu, Xiaolong Wang, Fei Fang, Simon Du, Yu Wang, Yi Wu

* Accepted paper on ICLR 2021. First two authors share equal contribution 

  Access Paper or Ask Questions

Learning-Based Vulnerability Analysis of Cyber-Physical Systems


Mar 10, 2021
Amir Khazraei, Spencer Hallyburton, Qitong Gao, Yu Wang, Miroslav Pajic


  Access Paper or Ask Questions

The Surprising Effectiveness of MAPPO in Cooperative, Multi-Agent Games


Mar 02, 2021
Chao Yu, Akash Velu, Eugene Vinitsky, Yu Wang, Alexandre Bayen, Yi Wu


  Access Paper or Ask Questions

CogDL: An Extensive Toolkit for Deep Learning on Graphs


Mar 01, 2021
Yukuo Cen, Zhenyu Hou, Yan Wang, Qibin Chen, Yizhen Luo, Xingcheng Yao, Aohan Zeng, Shiguang Guo, Peng Zhang, Guohao Dai, Yu Wang, Chang Zhou, Hongxia Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions