Alert button
Picture for Yu Wang

Yu Wang

Alert button

PrPSeg: Universal Proposition Learning for Panoramic Renal Pathology Segmentation

Feb 29, 2024
Ruining Deng, Quan Liu, Can Cui, Tianyuan Yao, Jialin Yue, Juming Xiong, Lining Yu, Yifei Wu, Mengmeng Yin, Yu Wang, Shilin Zhao, Yucheng Tang, Haichun Yang, Yuankai Huo

Viaarxiv icon

Generating, Reconstructing, and Representing Discrete and Continuous Data: Generalized Diffusion with Learnable Encoding-Decoding

Feb 29, 2024
Guangyi Liu, Yu Wang, Zeyu Feng, Qiyu Wu, Liping Tang, Yuan Gao, Zhen Li, Shuguang Cui, Julian McAuley, Eric P. Xing, Zichao Yang, Zhiting Hu

Viaarxiv icon

Leveraging Diverse Modeling Contexts with Collaborating Learning for Neural Machine Translation

Feb 28, 2024
Yusheng Liao, Yanfeng Wang, Yu Wang

Viaarxiv icon

Evaluating Quantized Large Language Models

Feb 28, 2024
Shiyao Li, Xuefei Ning, Luning Wang, Tengxuan Liu, Xiangsheng Shi, Shengen Yan, Guohao Dai, Huazhong Yang, Yu Wang

Viaarxiv icon

Searching a Lightweight Network Architecture for Thermal Infrared Pedestrian Tracking

Feb 26, 2024
Peng Gao, Xiao Liu, Yu Wang, Ru-Yue Yuan

Viaarxiv icon

Intelligent Director: An Automatic Framework for Dynamic Visual Composition using ChatGPT

Feb 24, 2024
Sixiao Zheng, Jingyang Huo, Yu Wang, Yanwei Fu

Viaarxiv icon

Representation Learning for Frequent Subgraph Mining

Feb 22, 2024
Rex Ying, Tianyu Fu, Andrew Wang, Jiaxuan You, Yu Wang, Jure Leskovec

Viaarxiv icon

Can One Embedding Fit All? A Multi-Interest Learning Paradigm Towards Improving User Interest Diversity Fairness

Feb 21, 2024
Yuying Zhao, Minghua Xu, Huiyuan Chen, Yuzhong Chen, Yiwei Cai, Rashidul Islam, Yu Wang, Tyler Derr

Viaarxiv icon

Leveraging Opposite Gender Interaction Ratio as a Path towards Fairness in Online Dating Recommendations Based on User Sexual Orientation

Feb 19, 2024
Yuying Zhao, Yu Wang, Yi Zhang, Pamela Wisniewski, Charu Aggarwal, Tyler Derr

Viaarxiv icon

Pushing Auto-regressive Models for 3D Shape Generation at Capacity and Scalability

Feb 19, 2024
Xuelin Qian, Yu Wang, Simian Luo, Yinda Zhang, Ying Tai, Zhenyu Zhang, Chengjie Wang, Xiangyang Xue, Bo Zhao, Tiejun Huang, Yunsheng Wu, Yanwei Fu

Viaarxiv icon