Alert button
Picture for Yexin Liu

Yexin Liu

Alert button

Efficient Multimodal Large Language Models: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
May 17, 2024
Yizhang Jin, Jian Li, Yexin Liu, Tianjun Gu, Kai Wu, Zhengkai Jiang, Muyang He, Bo Zhao, Xin Tan, Zhenye Gan, Yabiao Wang, Chengjie Wang, Lizhuang Ma

Viaarxiv icon

Evaluating large language models in medical applications: a survey

Add code
Bookmark button
Alert button
May 13, 2024
Xiaolan Chen, Jiayang Xiang, Shanfu Lu, Yexin Liu, Mingguang He, Danli Shi

Viaarxiv icon

Learning High-Quality Navigation and Zooming on Omnidirectional Images in Virtual Reality

Add code
Bookmark button
Alert button
May 01, 2024
Zidong Cao, Zhan Wang, Yexin Liu, Yan-Pei Cao, Ying Shan, Wei Zeng, Lin Wang

Viaarxiv icon

Unsupervised Visible-Infrared ReID via Pseudo-label Correction and Modality-level Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2024
Yexin Liu, Weiming Zhang, Athanasios V. Vasilakos, Lin Wang

Viaarxiv icon

GoodSAM: Bridging Domain and Capacity Gaps via Segment Anything Model for Distortion-aware Panoramic Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Weiming Zhang, Yexin Liu, Xu Zheng, Lin Wang

Viaarxiv icon

SynArtifact: Classifying and Alleviating Artifacts in Synthetic Images via Vision-Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Bin Cao, Jianhao Yuan, Yexin Liu, Jian Li, Shuyang Sun, Jing Liu, Bo Zhao

Viaarxiv icon

Efficient Multimodal Learning from Data-centric Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Muyang He, Yexin Liu, Boya Wu, Jianhao Yuan, Yueze Wang, Tiejun Huang, Bo Zhao

Viaarxiv icon

Test-Time Adaptation for Nighttime Color-Thermal Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 10, 2023
Yexin Liu, Weiming Zhang, Guoyang Zhao, Jinjing Zhu, Athanasios Vasilakos, Lin Wang

Figure 1 for Test-Time Adaptation for Nighttime Color-Thermal Semantic Segmentation
Figure 2 for Test-Time Adaptation for Nighttime Color-Thermal Semantic Segmentation
Figure 3 for Test-Time Adaptation for Nighttime Color-Thermal Semantic Segmentation
Figure 4 for Test-Time Adaptation for Nighttime Color-Thermal Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Both Style and Distortion Matter: Dual-Path Unsupervised Domain Adaptation for Panoramic Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2023
Xu Zheng, Jinjing Zhu, Yexin Liu, Zidong Cao, Chong Fu, Lin Wang

Figure 1 for Both Style and Distortion Matter: Dual-Path Unsupervised Domain Adaptation for Panoramic Semantic Segmentation
Figure 2 for Both Style and Distortion Matter: Dual-Path Unsupervised Domain Adaptation for Panoramic Semantic Segmentation
Figure 3 for Both Style and Distortion Matter: Dual-Path Unsupervised Domain Adaptation for Panoramic Semantic Segmentation
Figure 4 for Both Style and Distortion Matter: Dual-Path Unsupervised Domain Adaptation for Panoramic Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Deep Learning for Event-based Vision: A Comprehensive Survey and Benchmarks

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 17, 2023
Xu Zheng, Yexin Liu, Yunfan Lu, Tongyan Hua, Tianbo Pan, Weiming Zhang, Dacheng Tao, Lin Wang

Figure 1 for Deep Learning for Event-based Vision: A Comprehensive Survey and Benchmarks
Figure 2 for Deep Learning for Event-based Vision: A Comprehensive Survey and Benchmarks
Figure 3 for Deep Learning for Event-based Vision: A Comprehensive Survey and Benchmarks
Figure 4 for Deep Learning for Event-based Vision: A Comprehensive Survey and Benchmarks
Viaarxiv icon