Alert button
Picture for Chi Zhang

Chi Zhang

Alert button

CounterCLR: Counterfactual Contrastive Learning with Non-random Missing Data in Recommendation

Feb 08, 2024
Jun Wang, Haoxuan Li, Chi Zhang, Dongxu Liang, Enyun Yu, Wenwu Ou, Wenjia Wang

Viaarxiv icon

BEAM: Beta Distribution Ray Denoising for Multi-view 3D Object Detection

Feb 06, 2024
Feng Liu, Tengteng Huang, Qianjing Zhang, Haotian Yao, Chi Zhang, Fang Wan, Qixiang Ye, Yanzhao Zhou

Viaarxiv icon

Integration of cognitive tasks into artificial general intelligence test for large models

Feb 04, 2024
Youzhi Qu, Chen Wei, Penghui Du, Wenxin Che, Chi Zhang, Wanli Ouyang, Yatao Bian, Feiyang Xu, Bin Hu, Kai Du, Haiyan Wu, Jia Liu, Quanying Liu

Viaarxiv icon

A Survey on Data-Centric Recommender Systems

Feb 02, 2024
Riwei Lai, Li Chen, Rui Chen, Chi Zhang

Viaarxiv icon

Stream Query Denoising for Vectorized HD Map Construction

Jan 18, 2024
Shuo Wang, Fan Jia, Yingfei Liu, Yucheng Zhao, Zehui Chen, Tiancai Wang, Chi Zhang, Xiangyu Zhang, Feng Zhao

Viaarxiv icon

Adaptive Hardness Negative Sampling for Collaborative Filtering

Jan 10, 2024
Riwei Lai, Rui Chen, Qilong Han, Chi Zhang, Li Chen

Viaarxiv icon

DreamGaussian4D: Generative 4D Gaussian Splatting

Dec 29, 2023
Jiawei Ren, Liang Pan, Jiaxiang Tang, Chi Zhang, Ang Cao, Gang Zeng, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

ICD-LM: Configuring Vision-Language In-Context Demonstrations by Language Modeling

Dec 22, 2023
Yingzhe Peng, Xu Yang, Haoxuan Ma, Shuo Xu, Chi Zhang, Yucheng Han, Hanwang Zhang

Viaarxiv icon

AppAgent: Multimodal Agents as Smartphone Users

Dec 22, 2023
Chi Zhang, Zhao Yang, Jiaxuan Liu, Yucheng Han, Xin Chen, Zebiao Huang, Bin Fu, Gang Yu

Viaarxiv icon