Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Intelligent Request Strategy Design in Recommender SystemXufeng Qian , Yue Xu , Fuyu Lv , Shengyu Zhang , Ziwen Jiang , Qingwen Liu , Xiaoyi Zeng , Tat-Seng Chua , Fei Wu


   Access Paper or Ask Questions

Let Invariant Rationale Discovery Inspire Graph Contrastive LearningSihang Li , Xiang Wang , An zhang , Yingxin Wu , Xiangnan He , Tat-Seng Chua

* Graph contrastive Learning, Invariant Rationale Discovery, ICML2022 

   Access Paper or Ask Questions

CrossCBR: Cross-view Contrastive Learning for Bundle RecommendationYunshan Ma , Yingzhi He , An Zhang , Xiang Wang , Tat-Seng Chua

* KDD 2022 
* 9 pages, 5 figures, 5 tables 

   Access Paper or Ask Questions

Invariant Grounding for Video Question AnsweringYicong Li , Xiang Wang , Junbin Xiao , Wei Ji , Tat-Seng Chua

* CVPR2022 Oral 

   Access Paper or Ask Questions

Differentiable Invariant Causal DiscoveryYu Wang , An Zhang , Xiang Wang , Xiangnan He , Tat-Seng Chua

* 22 pages, 11 figures 

   Access Paper or Ask Questions

PEVL: Position-enhanced Pre-training and Prompt Tuning for Vision-language ModelsYuan Yao , Qianyu Chen , Ao Zhang , Wei Ji , Zhiyuan Liu , Tat-Seng Chua , Maosong Sun


   Access Paper or Ask Questions

User-controllable Recommendation Against Filter BubblesWenjie Wang , Fuli Feng , Liqiang Nie , Tat-Seng Chua

* Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2022) 
* Accepted by SIGIR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

3D Magic Mirror: Clothing Reconstruction from a Single Image via a Causal PerspectiveZhedong Zheng , Jiayin Zhu , Wei Ji , Yi Yang , Tat-Seng Chua


   Access Paper or Ask Questions

Reinforced Causal Explainer for Graph Neural NetworksXiang Wang , Yingxin Wu , An Zhang , Fuli Feng , Xiangnan He , Tat-Seng Chua

* IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>