Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Handling Missing Data via Max-Entropy Regularized Graph Autoencoder


Nov 30, 2022
Ziqi Gao, Yifan Niu, Jiashun Cheng, Jianheng Tang, Tingyang Xu, Peilin Zhao, Lanqing Li, Fugee Tsung, Jia Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Complete-View and High-Level Pose-based Gait Recognition


Sep 23, 2022
Honghu Pan, Yongyong Chen, Tingyang Xu, Yunqi He, Zhenyu He

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MDM: Molecular Diffusion Model for 3D Molecule Generation


Sep 13, 2022
Lei Huang, Hengtong Zhang, Tingyang Xu, Ka-Chun Wong

Add code

* Submitted to AAAI'23 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Similarity-aware Positive Instance Sampling for Graph Contrastive Pre-training


Jun 23, 2022
Xueyi Liu, Yu Rong, Tingyang Xu, Fuchun Sun, Wenbing Huang, Junzhou Huang

Add code

* 31 pages, 2 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Tyger: Task-Type-Generic Active Learning for Molecular Property Prediction


May 23, 2022
Kuangqi Zhou, Kaixin Wang, Jiashi Feng, Jian Tang, Tingyang Xu, Xinchao Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Survey of Trustworthy Graph Learning: Reliability, Explainability, and Privacy Protection


May 23, 2022
Bingzhe Wu, Jintang Li, Junchi Yu, Yatao Bian, Hengtong Zhang, CHaochao Chen, Chengbin Hou, Guoji Fu, Liang Chen, Tingyang Xu, Yu Rong, Xiaolin Zheng, Junzhou Huang, Ran He, Baoyuan Wu, GUangyu Sun, Peng Cui, Zibin Zheng, Zhe Liu, Peilin Zhao

Add code

* Preprint; Work in progress. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2202.07114 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GPN: A Joint Structural Learning Framework for Graph Neural Networks


May 12, 2022
Qianggang Ding, Deheng Ye, Tingyang Xu, Peilin Zhao

Add code

* 8 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Hypergraph Convolutional Networks via Equivalency between Hypergraphs and Undirected Graphs


Apr 06, 2022
Jiying Zhang, Fuyang Li, Xi Xiao, Tingyang Xu, Yu Rong, Junzhou Huang, Yatao Bian

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Smoothing Matters: Momentum Transformer for Domain Adaptive Semantic Segmentation


Mar 15, 2022
Runfa Chen, Yu Rong, Shangmin Guo, Jiaqi Han, Fuchun Sun, Tingyang Xu, Wenbing Huang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Equivariant Graph Mechanics Networks with Constraints


Mar 12, 2022
Wenbing Huang, Jiaqi Han, Yu Rong, Tingyang Xu, Fuchun Sun, Junzhou Huang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
>>