Alert button
Picture for Ji Qi

Ji Qi

Alert button

An Empirical Study of Data Ability Boundary in LLMs' Math Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Zui Chen, Yezeng Chen, Jiaqi Han, Zhijie Huang, Ji Qi, Yi Zhou

Figure 1 for An Empirical Study of Data Ability Boundary in LLMs' Math Reasoning
Figure 2 for An Empirical Study of Data Ability Boundary in LLMs' Math Reasoning
Figure 3 for An Empirical Study of Data Ability Boundary in LLMs' Math Reasoning
Figure 4 for An Empirical Study of Data Ability Boundary in LLMs' Math Reasoning
Viaarxiv icon

CogCoM: Train Large Vision-Language Models Diving into Details through Chain of Manipulations

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Ji Qi, Ming Ding, Weihan Wang, Yushi Bai, Qingsong Lv, Wenyi Hong, Bin Xu, Lei Hou, Juanzi Li, Yuxiao Dong, Jie Tang

Viaarxiv icon

LongAlign: A Recipe for Long Context Alignment of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 31, 2024
Yushi Bai, Xin Lv, Jiajie Zhang, Yuze He, Ji Qi, Lei Hou, Jie Tang, Yuxiao Dong, Juanzi Li

Viaarxiv icon

CogVLM: Visual Expert for Pretrained Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 06, 2023
Weihan Wang, Qingsong Lv, Wenmeng Yu, Wenyi Hong, Ji Qi, Yan Wang, Junhui Ji, Zhuoyi Yang, Lei Zhao, Xixuan Song, Jiazheng Xu, Bin Xu, Juanzi Li, Yuxiao Dong, Ming Ding, Jie Tang

Figure 1 for CogVLM: Visual Expert for Pretrained Language Models
Figure 2 for CogVLM: Visual Expert for Pretrained Language Models
Figure 3 for CogVLM: Visual Expert for Pretrained Language Models
Figure 4 for CogVLM: Visual Expert for Pretrained Language Models
Viaarxiv icon

BiLL-VTG: Bridging Large Language Models and Lightweight Visual Tools for Video-based Texts Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Ji Qi, Kaixuan Ji, Jifan Yu, Duokang Wang, Bin Xu, Lei Hou, Juanzi Li

Figure 1 for BiLL-VTG: Bridging Large Language Models and Lightweight Visual Tools for Video-based Texts Generation
Figure 2 for BiLL-VTG: Bridging Large Language Models and Lightweight Visual Tools for Video-based Texts Generation
Figure 3 for BiLL-VTG: Bridging Large Language Models and Lightweight Visual Tools for Video-based Texts Generation
Figure 4 for BiLL-VTG: Bridging Large Language Models and Lightweight Visual Tools for Video-based Texts Generation
Viaarxiv icon

Mastering the Task of Open Information Extraction with Large Language Models and Consistent Reasoning Environment

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Ji Qi, Kaixuan Ji, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Kaisheng Zeng, Lei Hou, Juanzi Li, Bin Xu

Figure 1 for Mastering the Task of Open Information Extraction with Large Language Models and Consistent Reasoning Environment
Figure 2 for Mastering the Task of Open Information Extraction with Large Language Models and Consistent Reasoning Environment
Figure 3 for Mastering the Task of Open Information Extraction with Large Language Models and Consistent Reasoning Environment
Figure 4 for Mastering the Task of Open Information Extraction with Large Language Models and Consistent Reasoning Environment
Viaarxiv icon

Tree-of-Mixed-Thought: Combining Fast and Slow Thinking for Multi-hop Visual Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 21, 2023
Pengbo Hu, Ji Qi, Xingyu Li, Hong Li, Xinqi Wang, Bing Quan, Ruiyu Wang, Yi Zhou

Figure 1 for Tree-of-Mixed-Thought: Combining Fast and Slow Thinking for Multi-hop Visual Reasoning
Figure 2 for Tree-of-Mixed-Thought: Combining Fast and Slow Thinking for Multi-hop Visual Reasoning
Figure 3 for Tree-of-Mixed-Thought: Combining Fast and Slow Thinking for Multi-hop Visual Reasoning
Figure 4 for Tree-of-Mixed-Thought: Combining Fast and Slow Thinking for Multi-hop Visual Reasoning
Viaarxiv icon

KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 15, 2023
Jifan Yu, Xiaozhi Wang, Shangqing Tu, Shulin Cao, Daniel Zhang-Li, Xin Lv, Hao Peng, Zijun Yao, Xiaohan Zhang, Hanming Li, Chunyang Li, Zheyuan Zhang, Yushi Bai, Yantao Liu, Amy Xin, Nianyi Lin, Kaifeng Yun, Linlu Gong, Jianhui Chen, Zhili Wu, Yunjia Qi, Weikai Li, Yong Guan, Kaisheng Zeng, Ji Qi, Hailong Jin, Jinxin Liu, Yu Gu, Yuan Yao, Ning Ding, Lei Hou, Zhiyuan Liu, Bin Xu, Jie Tang, Juanzi Li

Figure 1 for KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models
Figure 2 for KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models
Figure 3 for KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models
Figure 4 for KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models
Viaarxiv icon

Preserving Knowledge Invariance: Rethinking Robustness Evaluation of Open Information Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2023
Ji Qi, Chuchun Zhang, Xiaozhi Wang, Kaisheng Zeng, Jifan Yu, Jinxin Liu, Jiuding Sun, Yuxiang Chen, Lei How, Juanzi Li, Bin Xu

Figure 1 for Preserving Knowledge Invariance: Rethinking Robustness Evaluation of Open Information Extraction
Figure 2 for Preserving Knowledge Invariance: Rethinking Robustness Evaluation of Open Information Extraction
Figure 3 for Preserving Knowledge Invariance: Rethinking Robustness Evaluation of Open Information Extraction
Figure 4 for Preserving Knowledge Invariance: Rethinking Robustness Evaluation of Open Information Extraction
Viaarxiv icon

GOAL: A Challenging Knowledge-grounded Video Captioning Benchmark for Real-time Soccer Commentary Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2023
Ji Qi, Jifan Yu, Teng Tu, Kunyu Gao, Yifan Xu, Xinyu Guan, Xiaozhi Wang, Yuxiao Dong, Bin Xu, Lei Hou, Juanzi Li, Jie Tang, Weidong Guo, Hui Liu, Yu Xu

Figure 1 for GOAL: A Challenging Knowledge-grounded Video Captioning Benchmark for Real-time Soccer Commentary Generation
Figure 2 for GOAL: A Challenging Knowledge-grounded Video Captioning Benchmark for Real-time Soccer Commentary Generation
Figure 3 for GOAL: A Challenging Knowledge-grounded Video Captioning Benchmark for Real-time Soccer Commentary Generation
Figure 4 for GOAL: A Challenging Knowledge-grounded Video Captioning Benchmark for Real-time Soccer Commentary Generation
Viaarxiv icon