Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ye Tian

CCTrans: Simplifying and Improving Crowd Counting with Transformer


Sep 29, 2021
Ye Tian, Xiangxiang Chu, Hongpeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Accelerating Evolutionary Neural Architecture Search via Multi-Fidelity Evaluation


Aug 10, 2021
Shangshang Yang, Ye Tian, Xiaoshu Xiang, Shichen Peng, Xingyi Zhang

* 15 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

VisDrone-CC2020: The Vision Meets Drone Crowd Counting Challenge Results


Jul 19, 2021
Dawei Du, Longyin Wen, Pengfei Zhu, Heng Fan, Qinghua Hu, Haibin Ling, Mubarak Shah, Junwen Pan, Ali Al-Ali, Amr Mohamed, Bakour Imene, Bin Dong, Binyu Zhang, Bouchali Hadia Nesma, Chenfeng Xu, Chenzhen Duan, Ciro Castiello, Corrado Mencar, Dingkang Liang, Florian Krüger, Gennaro Vessio, Giovanna Castellano, Jieru Wang, Junyu Gao, Khalid Abualsaud, Laihui Ding, Lei Zhao, Marco Cianciotta, Muhammad Saqib, Noor Almaadeed, Omar Elharrouss, Pei Lyu, Qi Wang, Shidong Liu, Shuang Qiu, Siyang Pan, Somaya Al-Maadeed, Sultan Daud Khan, Tamer Khattab, Tao Han, Thomas Golda, Wei Xu, Xiang Bai, Xiaoqing Xu, Xuelong Li, Yanyun Zhao, Ye Tian, Yingnan Lin, Yongchao Xu, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Zhijian Zhao, Zhipeng Luo, Zhiwei Wei, Zhiyuan Zhao

* European Conference on Computer Vision. Springer, Cham, 2020: 675-691 
* The method description of A7 Mutil-Scale Aware based SFANet (M-SFANet) is updated and missing references are added 

  Access Paper or Ask Questions

Transfer Learning under High-dimensional Generalized Linear Models


May 29, 2021
Ye Tian, Yang Feng

* 52 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards a Universal NLG for Dialogue Systems and Simulators with Future Bridging


May 24, 2021
Philipp Ennen, Yen-Ting Lin, Ali Girayhan Ozbay, Ferdinando Insalata, Maolin Li, Ye Tian, Sepehr Jalali, Da-shan Shiu

* 11 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Principled Design of Translation, Scale, and Rotation Invariant Variation Operators for Metaheuristics


May 22, 2021
Ye Tian, Xingyi Zhang, Cheng He, Kay Chen Tan, Yaochu Jin


  Access Paper or Ask Questions

AppealNet: An Efficient and Highly-Accurate Edge/Cloud Collaborative Architecture for DNN Inference


May 12, 2021
Min Li, Yu Li, Ye Tian, Li Jiang, Qiang Xu

* Accepted by DAC2021 

  Access Paper or Ask Questions

Evaluating the Effect of Longitudinal Dose and INR Data on Maintenance Warfarin Dose Predictions


May 06, 2021
Anish Karpurapu, Adam Krekorian, Ye Tian, Leslie M. Collins, Ravi Karra, Aaron Franklin, Boyla O. Mainsah


  Access Paper or Ask Questions

Meta-Learning with MAML on Trees


Mar 08, 2021
Jezabel R. Garcia, Federica Freddi, Feng-Ting Liao, Jamie McGowan, Tim Nieradzik, Da-shan Shiu, Ye Tian, Alberto Bernacchia

* Updated version of paper in EACL workshop: Adapt-NLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A multispeaker dataset of raw and reconstructed speech production real-time MRI video and 3D volumetric images


Feb 16, 2021
Yongwan Lim, Asterios Toutios, Yannick Bliesener, Ye Tian, Sajan Goud Lingala, Colin Vaz, Tanner Sorensen, Miran Oh, Sarah Harper, Weiyi Chen, Yoonjeong Lee, Johannes Töger, Mairym Lloréns Montesserin, Caitlin Smith, Bianca Godinez, Louis Goldstein, Dani Byrd, Krishna S. Nayak, Shrikanth S. Narayanan

* 27 pages, 6 figures, 5 tables, submitted to Nature Scientific Data 

  Access Paper or Ask Questions

RaSE: A Variable Screening Framework via Random Subspace Ensembles


Feb 07, 2021
Ye Tian, Yang Feng

* 59 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Multilayer Correlated Topic Model


Jan 02, 2021
Ye Tian

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DeepDyve: Dynamic Verification for Deep Neural Networks


Oct 16, 2020
Yu Li, Min Li, Bo Luo, Ye Tian, Qiang Xu


  Access Paper or Ask Questions

Temporal Self-Ensembling Teacher for Semi-Supervised Object Detection


Jul 14, 2020
Cong Chen, Shouyang Dong, Ye Tian, Kunlin Cao, Li Liu, Yuanhao Guo

* 11 papges, 3 figures, preprint for submission 

  Access Paper or Ask Questions

RaSE: Random Subspace Ensemble Classification


Jun 16, 2020
Ye Tian, Yang Feng

* 52 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Downstream Model Design of Pre-trained Language Model for Relation Extraction Task


Apr 08, 2020
Cheng Li, Ye Tian


  Access Paper or Ask Questions

Accelerated Primal-Dual Algorithms for Distributed Smooth Convex Optimization over Networks


Oct 23, 2019
Jinming Xu, Ye Tian, Ying Sun, Gesualdo Scutari


  Access Paper or Ask Questions

Learning a Multitask Curriculum for Neural Machine Translation


Aug 28, 2019
Wei Wang, Ye Tian, Jiquan Ngiam, Yinfei Yang, Isaac Caswell, Zarana Parekh

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

DeepShift: Towards Multiplication-Less Neural Networks


May 30, 2019
Mostafa Elhoushi, Farhan Shafiq, Ye Tian, Joey Yiwei Li, Zihao Chen


  Access Paper or Ask Questions

Computer-aided Detection of Squamous Carcinoma of the Cervix in Whole Slide Images


May 27, 2019
Ye Tian, Li Yang, Wei Wang, Jing Zhang, Qing Tang, Mili Ji, Yang Yu, Yu Li, Hong Yang, Airong Qian

* 8 pages, 5figures 

  Access Paper or Ask Questions

Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling


Feb 21, 2019
Jonathan Shen, Patrick Nguyen, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, Mia X. Chen, Ye Jia, Anjuli Kannan, Tara Sainath, Yuan Cao, Chung-Cheng Chiu, Yanzhang He, Jan Chorowski, Smit Hinsu, Stella Laurenzo, James Qin, Orhan Firat, Wolfgang Macherey, Suyog Gupta, Ankur Bapna, Shuyuan Zhang, Ruoming Pang, Ron J. Weiss, Rohit Prabhavalkar, Qiao Liang, Benoit Jacob, Bowen Liang, HyoukJoong Lee, Ciprian Chelba, Sébastien Jean, Bo Li, Melvin Johnson, Rohan Anil, Rajat Tibrewal, Xiaobing Liu, Akiko Eriguchi, Navdeep Jaitly, Naveen Ari, Colin Cherry, Parisa Haghani, Otavio Good, Youlong Cheng, Raziel Alvarez, Isaac Caswell, Wei-Ning Hsu, Zongheng Yang, Kuan-Chieh Wang, Ekaterina Gonina, Katrin Tomanek, Ben Vanik, Zelin Wu, Llion Jones, Mike Schuster, Yanping Huang, Dehao Chen, Kazuki Irie, George Foster, John Richardson, Klaus Macherey, Antoine Bruguier, Heiga Zen, Colin Raffel, Shankar Kumar, Kanishka Rao, David Rybach, Matthew Murray, Vijayaditya Peddinti, Maxim Krikun, Michiel A. U. Bacchiani, Thomas B. Jablin, Rob Suderman, Ian Williams, Benjamin Lee, Deepti Bhatia, Justin Carlson, Semih Yavuz, Yu Zhang, Ian McGraw, Max Galkin, Qi Ge, Golan Pundak, Chad Whipkey, Todd Wang, Uri Alon, Dmitry Lepikhin, Ye Tian, Sara Sabour, William Chan, Shubham Toshniwal, Baohua Liao, Michael Nirschl, Pat Rondon


  Access Paper or Ask Questions

THORS: An Efficient Approach for Making Classifiers Cost-sensitive


Nov 07, 2018
Ye Tian, Weiping Zhang

* 26 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ClusterNet: 3D Instance Segmentation in RGB-D Images


Sep 19, 2018
Lin Shao, Ye Tian, Jeannette Bohg


  Access Paper or Ask Questions

Spatial Transformer Introspective Neural Network


May 16, 2018
Yunhan Zhao, Ye Tian, Wei Shen, Alan Yuille

* Submitted to BMVC2018 

  Access Paper or Ask Questions

PlatEMO: A MATLAB Platform for Evolutionary Multi-Objective Optimization


Jan 04, 2017
Ye Tian, Ran Cheng, Xingyi Zhang, Yaochu Jin

* IEEE Computational Intelligence Magazine, 2017, 12(4): 73-87 
* 20 pages, 12 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions