Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

A Max-relevance-min-divergence Criterion for Data Discretization with Applications on Naive Bayes


Sep 20, 2022
Shihe Wang, Jianfeng Ren, Ruibin Bai, Yuan Yao, Xudong Jiang

* Submitted to Pattern Recognition for review 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Confidence Matters: Inspecting Backdoors in Deep Neural Networks via Distribution Transfer


Aug 13, 2022
Tong Wang, Yuan Yao, Feng Xu, Miao Xu, Shengwei An, Ting Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unsupervised Domain Adaptation through Shape Modeling for Medical Image Segmentation


Jul 06, 2022
Yuan Yao, Fengze Liu, Zongwei Zhou, Yan Wang, Wei Shen, Alan Yuille, Yongyi Lu

* Accepted to MIDL 2022 (15 pages, 6 figures) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DCT-Net: Domain-Calibrated Translation for Portrait Stylization


Jul 06, 2022
Yifang Men, Yuan Yao, Miaomiao Cui, Zhouhui Lian, Xuansong Xie

* Accepted by SIGGRAPH 2022 (TOG). Project Page: https://menyifang.github.io/projects/DCTNet/DCTNet.html , Code: https://github.com/menyifang/DCT-Net 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

On Private Online Convex Optimization: Optimal Algorithms in $\ell_p$-Geometry and High Dimensional Contextual Bandits


Jun 16, 2022
Yuxuan Han, Zhicong Liang, Zhipeng Liang, Yang Wang, Yuan Yao, Jiheng Zhang

* This is the extended version of the paper appeared in the 39th International Conference on Machine Learning (ICML 2022): Optimal Private Streaming SCO in $\ell_p$-geometry with Applications in High Dimensional Online Decision Making 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PEVL: Position-enhanced Pre-training and Prompt Tuning for Vision-language Models


May 23, 2022
Yuan Yao, Qianyu Chen, Ao Zhang, Wei Ji, Zhiyuan Liu, Tat-Seng Chua, Maosong Sun


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Prompt Tuning for Discriminative Pre-trained Language Models


May 23, 2022
Yuan Yao, Bowen Dong, Ao Zhang, Zhengyan Zhang, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Leyu Lin, Maosong Sun, Jianyong Wang

* Accepted by Findings of ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Detecting Topology Attacks against Graph Neural Networks


Apr 26, 2022
Senrong Xu, Yuan Yao, Liangyue Li, Wei Yang, Feng Xu, Hanghang Tong


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Roadmap for Big Model


Apr 02, 2022
Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Chujie Zheng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>