Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Joint Generator-Ranker Learning for Natural Language Generation


Jun 28, 2022
Weizhou Shen, Yeyun Gong, Yelong Shen, Song Wang, Xiaojun Quan, Nan Duan, Weizhu Chen

* In progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Self-Paced Mixed Distillation Method for Non-Autoregressive Generation


May 23, 2022
Weizhen Qi, Yeyun Gong, Yelong Shen, Jian Jiao, Yu Yan, Houqiang Li, Ruofei Zhang, Weizhu Chen, Nan Duan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CAMERO: Consistency Regularized Ensemble of Perturbed Language Models with Weight Sharing


Apr 18, 2022
Chen Liang, Pengcheng He, Yelong Shen, Weizhu Chen, Tuo Zhao

* Proceedings of ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Controllable Natural Language Generation with Contrastive Prefixes


Feb 27, 2022
Jing Qian, Li Dong, Yelong Shen, Furu Wei, Weizhu Chen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CodeRetriever: Unimodal and Bimodal Contrastive Learning


Jan 26, 2022
Xiaonan Li, Yeyun Gong, Yelong Shen, Xipeng Qiu, Hang Zhang, Bolun Yao, Weizhen Qi, Daxin Jiang, Weizhu Chen, Nan Duan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Knowledge-Grounded Dialogue Generation with a Unified Knowledge Representation


Dec 15, 2021
Yu Li, Baolin Peng, Yelong Shen, Yi Mao, Lars Liden, Zhou Yu, Jianfeng Gao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adversarial Retriever-Ranker for dense text retrieval


Oct 29, 2021
Hang Zhang, Yeyun Gong, Yelong Shen, Jiancheng Lv, Nan Duan, Weizhu Chen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Good Prompt Is Worth Millions of Parameters? Low-resource Prompt-based Learning for Vision-Language Models


Oct 16, 2021
Woojeong Jin, Yu Cheng, Yelong Shen, Weizhu Chen, Xiang Ren

* Preprint 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>