Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

OPERA: Harmonizing Task-Oriented Dialogs and Information Seeking ExperienceMiaoran Li , Baolin Peng , Jianfeng Gao , Zhu Zhang


   Access Paper or Ask Questions

GODEL: Large-Scale Pre-Training for Goal-Directed DialogBaolin Peng , Michel Galley , Pengcheng He , Chris Brockett , Lars Liden , Elnaz Nouri , Zhou Yu , Bill Dolan , Jianfeng Gao


   Access Paper or Ask Questions

Coarse-to-Fine Vision-Language Pre-training with Fusion in the BackboneZi-Yi Dou , Aishwarya Kamath , Zhe Gan , Pengchuan Zhang , Jianfeng Wang , Linjie Li , Zicheng Liu , Ce Liu , Yann LeCun , Nanyun Peng , Jianfeng Gao , Lijuan Wang

* Project Website: https://ashkamath.github.io/FIBER_page 

   Access Paper or Ask Questions

GLIPv2: Unifying Localization and Vision-Language UnderstandingHaotian Zhang , Pengchuan Zhang , Xiaowei Hu , Yen-Chun Chen , Liunian Harold Li , Xiyang Dai , Lijuan Wang , Lu Yuan , Jenq-Neng Hwang , Jianfeng Gao

* Code will be released at https://github.com/microsoft/GLIP 

   Access Paper or Ask Questions

Fault-Aware Neural Code RankersJeevana Priya Inala , Chenglong Wang , Mei Yang , Andres Codas , Mark Encarnación , Shuvendu K Lahiri , Madanlal Musuvathi , Jianfeng Gao


   Access Paper or Ask Questions

Learning from Self-Sampled Correct and Partially-Correct ProgramsAnsong Ni , Jeevana Priya Inala , Chenglong Wang , Oleksandr Polozov , Christopher Meek , Dragomir Radev , Jianfeng Gao

* 15 pages 

   Access Paper or Ask Questions

AdaMix: Mixture-of-Adapter for Parameter-efficient Tuning of Large Language ModelsYaqing Wang , Subhabrata Mukherjee , Xiaodong Liu , Jing Gao , Ahmed Hassan Awadallah , Jianfeng Gao


   Access Paper or Ask Questions

Visually-Augmented Language ModelingWeizhi Wang , Li Dong , Hao Cheng , Haoyu Song , Xiaodong Liu , Xifeng Yan , Jianfeng Gao , Furu Wei


   Access Paper or Ask Questions

Training Vision-Language Transformers from Captions AloneLiangke Gui , Qiuyuan Huang , Alex Hauptmann , Yonatan Bisk , Jianfeng Gao


   Access Paper or Ask Questions

Neurocompositional computing: From the Central Paradox of Cognition to a new generation of AI systemsPaul Smolensky , R. Thomas McCoy , Roland Fernandez , Matthew Goldrick , Jianfeng Gao

* 21 pages, 6 figures. For a general AI audience: to appear in AI Magazine. A more extensive presentation of this work is "Neurocompositional computing in human and machine intelligence: A tutorial", Microsoft Technical Report MSR-TR-2022-5; see https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/neurocompositional-computing-in-human-and-machine-intelligence-a-tutorial/ 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>