Alert button
Picture for Zhiyuan Zeng

Zhiyuan Zeng

Alert button

WanJuan-CC: A Safe and High-Quality Open-sourced English Webtext Dataset

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Jiantao Qiu, Haijun Lv, Zhenjiang Jin, Rui Wang, Wenchang Ning, Jia Yu, ChaoBin Zhang, Zhenxiang Li, Pei Chu, Yuan Qu, Jin Shi, Lindong Lu, Runyu Peng, Zhiyuan Zeng, Huanze Tang, Zhikai Lei, Jiawei Hong, Keyu Chen, Zhaoye Fei, Ruiliang Xu, Wei Li, Zhongying Tu, Hang Yan, Conghui He

Viaarxiv icon

Turn Waste into Worth: Rectifying Top-$k$ Router of MoE

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 21, 2024
Zhiyuan Zeng, Qipeng Guo, Zhaoye Fei, Zhangyue Yin, Yunhua Zhou, Linyang Li, Tianxiang Sun, Hang Yan, Dahua Lin, Xipeng Qiu

Viaarxiv icon

Query of CC: Unearthing Large Scale Domain-Specific Knowledge from Public Corpora

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2024
Zhaoye Fei, Yunfan Shao, Linyang Li, Zhiyuan Zeng, Hang Yan, Xipeng Qiu, Dahua Lin

Viaarxiv icon

Evaluating Large Language Models at Evaluating Instruction Following

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2023
Zhiyuan Zeng, Jiatong Yu, Tianyu Gao, Yu Meng, Tanya Goyal, Danqi Chen

Viaarxiv icon

Sheared LLaMA: Accelerating Language Model Pre-training via Structured Pruning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Mengzhou Xia, Tianyu Gao, Zhiyuan Zeng, Danqi Chen

Viaarxiv icon

Emergent Modularity in Pre-trained Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
May 28, 2023
Zhengyan Zhang, Zhiyuan Zeng, Yankai Lin, Chaojun Xiao, Xiaozhi Wang, Xu Han, Zhiyuan Liu, Ruobing Xie, Maosong Sun, Jie Zhou

Figure 1 for Emergent Modularity in Pre-trained Transformers
Figure 2 for Emergent Modularity in Pre-trained Transformers
Figure 3 for Emergent Modularity in Pre-trained Transformers
Figure 4 for Emergent Modularity in Pre-trained Transformers
Viaarxiv icon

Plug-and-Play Knowledge Injection for Pre-trained Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 28, 2023
Zhengyan Zhang, Zhiyuan Zeng, Yankai Lin, Huadong Wang, Deming Ye, Chaojun Xiao, Xu Han, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou

Figure 1 for Plug-and-Play Knowledge Injection for Pre-trained Language Models
Figure 2 for Plug-and-Play Knowledge Injection for Pre-trained Language Models
Figure 3 for Plug-and-Play Knowledge Injection for Pre-trained Language Models
Figure 4 for Plug-and-Play Knowledge Injection for Pre-trained Language Models
Viaarxiv icon