Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yang Wang

Self-supervised Spatiotemporal Representation Learning by Exploiting Video Continuity


Jan 10, 2022
Hanwen Liang, Niamul Quader, Zhixiang Chi, Lizhe Chen, Peng Dai, Juwei Lu, Yang Wang

* Accepted at AAAI2022. arXiv v2: add more experimental details 

  Access Paper or Ask Questions

Experimental quantum advantage with quantum coupon collector


Dec 15, 2021
Min-Gang Zhou, Xiao-Yu Cao, Yu-Shuo Lu, Yang Wang, Yu Bao, Zhao-Ying Jia, Yao Fu, Hua-Lei Yin, Zeng-Bing Chen

* 11 pages, 6 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Unrestricted Adversarial Attacks on ImageNet Competition


Oct 25, 2021
Yuefeng Chen, Xiaofeng Mao, Yuan He, Hui Xue, Chao Li, Yinpeng Dong, Qi-An Fu, Xiao Yang, Wenzhao Xiang, Tianyu Pang, Hang Su, Jun Zhu, Fangcheng Liu, Chao Zhang, Hongyang Zhang, Yichi Zhang, Shilong Liu, Chang Liu, Wenzhao Xiang, Yajie Wang, Huipeng Zhou, Haoran Lyu, Yidan Xu, Zixuan Xu, Taoyu Zhu, Wenjun Li, Xianfeng Gao, Guoqiu Wang, Huanqian Yan, Ying Guo, Chaoning Zhang, Zheng Fang, Yang Wang, Bingyang Fu, Yunfei Zheng, Yekui Wang, Haorong Luo, Zhen Yang

* CVPR-2021 AIC Phase VI Track2: Unrestricted Adversarial Attacks on ImageNet 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Asymptotic Error Bounds for Bidirectional GANs


Oct 24, 2021
Shiao Liu, Yunfei Yang, Jian Huang, Yuling Jiao, Yang Wang

* Corresponding authors: Yunfei Yang ([email protected]), Jian Huang ([email protected]), Yuling Jiao ([email protected]

  Access Paper or Ask Questions

NOAHQA: Numerical Reasoning with Interpretable Graph Question Answering Dataset


Oct 14, 2021
Qiyuan Zhang, Lei Wang, Sicheng Yu, Shuohang Wang, Yang Wang, Jing Jiang, Ee-Peng Lim

* Findings of EMNLP 2021. Code will be released at: https://github.com/Don-Joey/NoahQA 

  Access Paper or Ask Questions

Data Driven Macroscopic Modeling across Knudsen Numbers for Rarefied Gas Dynamics and Application to Rayleigh Scattering


Aug 01, 2021
Candi Zheng, Yang Wang, Shiyi Chen

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Trajectory Design for UAV-Based Internet-of-Things Data Collection: A Deep Reinforcement Learning Approach


Jul 23, 2021
Yang Wang, Zhen Gao, Jun Zhang, Xianbin Cao, Dezhi Zheng, Yue Gao, Derrick Wing Kwan Ng, Marco Di Renzo

* Accepted by IEEE Internet of Things Journal. The codes and some other materials about this work may be available at https://gaozhen16.github.io/ 

  Access Paper or Ask Questions

Bias-Tolerant Fair Classification


Jul 07, 2021
Yixuan Zhang, Feng Zhou, Zhidong Li, Yang Wang, Fang Chen


  Access Paper or Ask Questions

Visualizing Graph Neural Networks with CorGIE: Corresponding a Graph to Its Embedding


Jun 24, 2021
Zipeng Liu, Yang Wang, Jürgen Bernard, Tamara Munzner


  Access Paper or Ask Questions

Deep Generative Learning via Schrödinger Bridge


Jun 19, 2021
Gefei Wang, Yuling Jiao, Qian Xu, Yang Wang, Can Yang

* ICML, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Data Augmentation for Graph Convolutional Network on Semi-Supervised Classification


Jun 16, 2021
Zhengzheng Tang, Ziyue Qiao, Xuehai Hong, Yang Wang, Fayaz Ali Dharejo, Yuanchun Zhou, Yi Du

* 16 pages, 6 figures,APWeb-WAIM 2021: The 5th APWeb-WAIM International Joint Conference on Web and Big Data 

  Access Paper or Ask Questions

An error analysis of generative adversarial networks for learning distributions


Jun 12, 2021
Jian Huang, Yuling Jiao, Zhen Li, Shiao Liu, Yang Wang, Yunfei Yang


  Access Paper or Ask Questions

DECORE: Deep Compression with Reinforcement Learning


Jun 11, 2021
Manoj Alwani, Vashisht Madhavan, Yang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Generalized Linear Bandits with Local Differential Privacy


Jun 07, 2021
Yuxuan Han, Zhipeng Liang, Yang Wang, Jiheng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Elastic Embeddings for Customizing On-Device Recommenders


Jun 04, 2021
Tong Chen, Hongzhi Yin, Yujia Zheng, Zi Huang, Yang Wang, Meng Wang

* To appear in KDD'21 

  Access Paper or Ask Questions

Dual-side Sparse Tensor Core


May 20, 2021
Yang Wang, Chen Zhang, Zhiqiang Xie, Cong Guo, Yunxin Liu, Jingwen Leng


  Access Paper or Ask Questions

Quaternion Factorization Machines: A Lightweight Solution to Intricate Feature Interaction Modelling


Apr 11, 2021
Tong Chen, Hongzhi Yin, Xiangliang Zhang, Zi Huang, Yang Wang, Meng Wang

* Manuscript is under review 

  Access Paper or Ask Questions

DynACPD Embedding Algorithm for Prediction Tasks in Dynamic Networks


Mar 12, 2021
Chris Connell, Yang Wang

* 35 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Referring Segmentation in Images and Videos with Cross-Modal Self-Attention Network


Feb 09, 2021
Linwei Ye, Mrigank Rochan, Zhi Liu, Xiaoqin Zhang, Yang Wang

* 14 pages, 8 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1904.04745 

  Access Paper or Ask Questions

STUaNet: Understanding uncertainty in spatiotemporal collective human mobility


Feb 09, 2021
Zhengyang Zhou, Yang Wang, Xike Xie, Lei Qiao, Yuantao Li

* 12 pages, 8 figures, WWW 2021 Conference 

  Access Paper or Ask Questions

Wasserstein diffusion on graphs with missing attributes


Feb 06, 2021
Zhixian Chen, Tengfei Ma, Yangqiu Song, Yang Wang


  Access Paper or Ask Questions

VSEGAN: Visual Speech Enhancement Generative Adversarial Network


Feb 04, 2021
Xinmeng Xu, Yang Wang, Dongxiang Xu, Yiyuan Peng, Cong Zhang, Jie Jia, Binbin Chen


  Access Paper or Ask Questions

AMFFCN: Attentional Multi-layer Feature Fusion Convolution Network for Audio-visual Speech Enhancement


Feb 04, 2021
Xinmeng Xu, Yang Wang, Dongxiang Xu, Yiyuan Peng, Cong Zhang, Jie Jia, Binbin Chen

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2101.05975 

  Access Paper or Ask Questions

MFFCN: Multi-layer Feature Fusion Convolution Network for Audio-visual Speech Enhancement


Feb 04, 2021
Xinmeng Xu, Yang Wang, Dongxiang Xu, Yiyuan Peng, Cong Zhang, Jie Jia, Yang Wang, Binbin Chen


  Access Paper or Ask Questions