Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Generate rather than Retrieve: Large Language Models are Strong Context Generators


Sep 21, 2022
Wenhao Yu, Dan Iter, Shuohang Wang, Yichong Xu, Mingxuan Ju, Soumya Sanyal, Chenguang Zhu, Michael Zeng, Meng Jiang

* Preprint, 24 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Language Models with Image Descriptors are Strong Few-Shot Video-Language Learners


May 29, 2022
Zhenhailong Wang, Manling Li, Ruochen Xu, Luowei Zhou, Jie Lei, Xudong Lin, Shuohang Wang, Ziyi Yang, Chenguang Zhu, Derek Hoiem, Shih-Fu Chang, Mohit Bansal, Heng Ji


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Training Data is More Valuable than You Think: A Simple and Effective Method by Retrieving from Training Data


Mar 16, 2022
Shuohang Wang, Yichong Xu, Yuwei Fang, Yang Liu, Siqi Sun, Ruochen Xu, Chenguang Zhu, Michael Zeng

* Accept to ACL 2022 main conference 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AdaPrompt: Adaptive Model Training for Prompt-based NLP


Feb 10, 2022
Yulong Chen, Yang Liu, Li Dong, Shuohang Wang, Chenguang Zhu, Michael Zeng, Yue Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CLIP-Event: Connecting Text and Images with Event Structures


Jan 13, 2022
Manling Li, Ruochen Xu, Shuohang Wang, Luowei Zhou, Xudong Lin, Chenguang Zhu, Michael Zeng, Heng Ji, Shih-Fu Chang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Human Parity on CommonsenseQA: Augmenting Self-Attention with External Attention


Dec 14, 2021
Yichong Xu, Chenguang Zhu, Shuohang Wang, Siqi Sun, Hao Cheng, Xiaodong Liu, Jianfeng Gao, Pengcheng He, Michael Zeng, Xuedong Huang

* 11 pages, 1 figure, 7 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MLP Architectures for Vision-and-Language Modeling: An Empirical Study


Dec 08, 2021
Yixin Nie, Linjie Li, Zhe Gan, Shuohang Wang, Chenguang Zhu, Michael Zeng, Zicheng Liu, Mohit Bansal, Lijuan Wang

* 15 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

An Empirical Study of Training End-to-End Vision-and-Language Transformers


Nov 25, 2021
Zi-Yi Dou, Yichong Xu, Zhe Gan, Jianfeng Wang, Shuohang Wang, Lijuan Wang, Chenguang Zhu, Pengchuan Zhang, Lu Yuan, Nanyun Peng, Zicheng Liu, Michael Zeng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
>>