Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Anticipating the Unseen Discrepancy for Vision and Language Navigation


Sep 10, 2022
Yujie Lu, Huiliang Zhang, Ping Nie, Weixi Feng, Wenda Xu, Xin Eric Wang, William Yang Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

JARVIS: A Neuro-Symbolic Commonsense Reasoning Framework for Conversational Embodied Agents


Aug 30, 2022
Kaizhi Zheng, Kaiwen Zhou, Jing Gu, Yue Fan, Jialu Wang, Zonglin Di, Xuehai He, Xin Eric Wang

* 20 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Understanding Instance-Level Impact of Fairness Constraints


Jun 30, 2022
Jialu Wang, Xin Eric Wang, Yang Liu

* 17 pages, 6 figures, ICML 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

VLMbench: A Compositional Benchmark for Vision-and-Language Manipulation


Jun 17, 2022
Kaizhi Zheng, Xiaotong Chen, Odest Chadwicke Jenkins, Xin Eric Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Neuro-Symbolic Causal Language Planning with Commonsense Prompting


Jun 06, 2022
Yujie Lu, Weixi Feng, Wanrong Zhu, Wenda Xu, Xin Eric Wang, Miguel Eckstein, William Yang Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Aerial Vision-and-Dialog Navigation


May 24, 2022
Yue Fan, Winson Chen, Tongzhou Jiang, Chun Zhou, Yi Zhang, Xin Eric Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Imagination-Augmented Natural Language Understanding


Apr 21, 2022
Yujie Lu, Wanrong Zhu, Xin Eric Wang, Miguel Eckstein, William Yang Wang

* NAACL 2022 Main Conference 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Vision-and-Language Navigation: A Survey of Tasks, Methods, and Future Directions


Mar 29, 2022
Jing Gu, Eliana Stefani, Qi Wu, Jesse Thomason, Xin Eric Wang

* 19 pages. Accepted to ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Parameter-efficient Fine-tuning for Vision Transformers


Mar 29, 2022
Xuehai He, Chunyuan Li, Pengchuan Zhang, Jianwei Yang, Xin Eric Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>