Alert button
Picture for Xin Eric Wang

Xin Eric Wang

Alert button

FlexEControl: Flexible and Efficient Multimodal Control for Text-to-Image Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 08, 2024
Xuehai He, Jian Zheng, Jacob Zhiyuan Fang, Robinson Piramuthu, Mohit Bansal, Vicente Ordonez, Gunnar A Sigurdsson, Nanyun Peng, Xin Eric Wang

Viaarxiv icon

SwapAnything: Enabling Arbitrary Object Swapping in Personalized Visual Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Jing Gu, Yilin Wang, Nanxuan Zhao, Wei Xiong, Qing Liu, Zhifei Zhang, He Zhang, Jianming Zhang, HyunJoon Jung, Xin Eric Wang

Figure 1 for SwapAnything: Enabling Arbitrary Object Swapping in Personalized Visual Editing
Figure 2 for SwapAnything: Enabling Arbitrary Object Swapping in Personalized Visual Editing
Figure 3 for SwapAnything: Enabling Arbitrary Object Swapping in Personalized Visual Editing
Figure 4 for SwapAnything: Enabling Arbitrary Object Swapping in Personalized Visual Editing
Viaarxiv icon

Muffin or Chihuahua? Challenging Large Vision-Language Models with Multipanel VQA

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 29, 2024
Yue Fan, Jing Gu, Kaiwen Zhou, Qianqi Yan, Shan Jiang, Ching-Chen Kuo, Xinze Guan, Xin Eric Wang

Viaarxiv icon

ViCor: Bridging Visual Understanding and Commonsense Reasoning with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 09, 2023
Kaiwen Zhou, Kwonjoon Lee, Teruhisa Misu, Xin Eric Wang

Viaarxiv icon

MiniGPT-5: Interleaved Vision-and-Language Generation via Generative Vokens

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 05, 2023
Kaizhi Zheng, Xuehai He, Xin Eric Wang

Viaarxiv icon

Evaluating Multi-Agent Coordination Abilities in Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 05, 2023
Saaket Agashe, Yue Fan, Xin Eric Wang

Viaarxiv icon

T2IAT: Measuring Valence and Stereotypical Biases in Text-to-Image Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 01, 2023
Jialu Wang, Xinyue Gabby Liu, Zonglin Di, Yang Liu, Xin Eric Wang

Figure 1 for T2IAT: Measuring Valence and Stereotypical Biases in Text-to-Image Generation
Figure 2 for T2IAT: Measuring Valence and Stereotypical Biases in Text-to-Image Generation
Figure 3 for T2IAT: Measuring Valence and Stereotypical Biases in Text-to-Image Generation
Figure 4 for T2IAT: Measuring Valence and Stereotypical Biases in Text-to-Image Generation
Viaarxiv icon

Photoswap: Personalized Subject Swapping in Images

Add code
Bookmark button
Alert button
May 29, 2023
Jing Gu, Yilin Wang, Nanxuan Zhao, Tsu-Jui Fu, Wei Xiong, Qing Liu, Zhifei Zhang, He Zhang, Jianming Zhang, HyunJoon Jung, Xin Eric Wang

Figure 1 for Photoswap: Personalized Subject Swapping in Images
Figure 2 for Photoswap: Personalized Subject Swapping in Images
Figure 3 for Photoswap: Personalized Subject Swapping in Images
Figure 4 for Photoswap: Personalized Subject Swapping in Images
Viaarxiv icon

LayoutGPT: Compositional Visual Planning and Generation with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
Weixi Feng, Wanrong Zhu, Tsu-jui Fu, Varun Jampani, Arjun Akula, Xuehai He, Sugato Basu, Xin Eric Wang, William Yang Wang

Figure 1 for LayoutGPT: Compositional Visual Planning and Generation with Large Language Models
Figure 2 for LayoutGPT: Compositional Visual Planning and Generation with Large Language Models
Figure 3 for LayoutGPT: Compositional Visual Planning and Generation with Large Language Models
Figure 4 for LayoutGPT: Compositional Visual Planning and Generation with Large Language Models
Viaarxiv icon

R2H: Building Multimodal Navigation Helpers that Respond to Help

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2023
Yue Fan, Kaizhi Zheng, Jing Gu, Xin Eric Wang

Figure 1 for R2H: Building Multimodal Navigation Helpers that Respond to Help
Figure 2 for R2H: Building Multimodal Navigation Helpers that Respond to Help
Figure 3 for R2H: Building Multimodal Navigation Helpers that Respond to Help
Figure 4 for R2H: Building Multimodal Navigation Helpers that Respond to Help
Viaarxiv icon