Alert button
Picture for Hao Cheng

Hao Cheng

Alert button

Encode Once and Decode in Parallel: Efficient Transformer Decoding

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Bo-Ru Lu, Nikita Haduong, Chien-Yu Lin, Hao Cheng, Noah A. Smith, Mari Ostendorf

Figure 1 for Encode Once and Decode in Parallel: Efficient Transformer Decoding
Figure 2 for Encode Once and Decode in Parallel: Efficient Transformer Decoding
Figure 3 for Encode Once and Decode in Parallel: Efficient Transformer Decoding
Figure 4 for Encode Once and Decode in Parallel: Efficient Transformer Decoding
Viaarxiv icon

Progressive Divide-and-Conquer via Subsampling Decomposition for Accelerated MRI

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Chong Wang, Lanqing Guo, Yufei Wang, Hao Cheng, Yi Yu, Bihan Wen

Figure 1 for Progressive Divide-and-Conquer via Subsampling Decomposition for Accelerated MRI
Figure 2 for Progressive Divide-and-Conquer via Subsampling Decomposition for Accelerated MRI
Figure 3 for Progressive Divide-and-Conquer via Subsampling Decomposition for Accelerated MRI
Figure 4 for Progressive Divide-and-Conquer via Subsampling Decomposition for Accelerated MRI
Viaarxiv icon

Typographic Attacks in Large Multimodal Models Can be Alleviated by More Informative Prompts

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Hao Cheng, Erjia Xiao, Renjing Xu

Viaarxiv icon

Controllable Diverse Sampling for Diffusion Based Motion Behavior Forecasting

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Yiming Xu, Hao Cheng, Monika Sester

Viaarxiv icon

RobustTSF: Towards Theory and Design of Robust Time Series Forecasting with Anomalies

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 03, 2024
Hao Cheng, Qingsong Wen, Yang Liu, Liang Sun

Viaarxiv icon

Adjustable Molecular Representation for Unified Pre-training Strategy

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 28, 2023
Yan Ding, Hao Cheng, Zeliang Ye, Ruyi Feng, Zhongze Gu

Viaarxiv icon

FedCompetitors: Harmonious Collaboration in Federated Learning with Competing Participants

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2023
Shanli Tan, Hao Cheng, Xiaohu Wu, Han Yu, Tiantian He, Yew-Soon Ong, Chongjun Wang, Xiaofeng Tao

Viaarxiv icon

ACT: Adversarial Consistency Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 23, 2023
Fei Kong, Jinhao Duan, Lichao Sun, Hao Cheng, Renjing Xu, Hengtao Shen, Xiaofeng Zhu, Xiaoshuang Shi, Kaidi Xu

Viaarxiv icon

TrainerAgent: Customizable and Efficient Model Training through LLM-Powered Multi-Agent System

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 23, 2023
Haoyuan Li, Hao Jiang, Tianke Zhang, Zhelun Yu, Aoxiong Yin, Hao Cheng, Siming Fu, Yuhao Zhang, Wanggui He

Viaarxiv icon

Unmasking and Improving Data Credibility: A Study with Datasets for Training Harmless Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 19, 2023
Zhaowei Zhu, Jialu Wang, Hao Cheng, Yang Liu

Viaarxiv icon