Alert button
Picture for Yeyun Gong

Yeyun Gong

Alert button

Mitigating Heterogeneity among Factor Tensors via Lie Group Manifolds for Tensor Decomposition Based Temporal Knowledge Graph Embedding

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 14, 2024
Jiang Li, Xiangdong Su, Yeyun Gong, Guanglai Gao

Viaarxiv icon

Rho-1: Not All Tokens Are What You Need

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 11, 2024
Zhenghao Lin, Zhibin Gou, Yeyun Gong, Xiao Liu, Yelong Shen, Ruochen Xu, Chen Lin, Yujiu Yang, Jian Jiao, Nan Duan, Weizhu Chen

Viaarxiv icon

Exploring the Mystery of Influential Data for Mathematical Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Xinzhe Ni, Yeyun Gong, Zhibin Gou, Yelong Shen, Yujiu Yang, Nan Duan, Weizhu Chen

Viaarxiv icon

Ensuring Safe and High-Quality Outputs: A Guideline Library Approach for Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2024
Yi Luo, Zhenghao Lin, Yuhao Zhang, Jiashuo Sun, Chen Lin, Chengjin Xu, Xiangdong Su, Yelong Shen, Jian Guo, Yeyun Gong

Figure 1 for Ensuring Safe and High-Quality Outputs: A Guideline Library Approach for Language Models
Figure 2 for Ensuring Safe and High-Quality Outputs: A Guideline Library Approach for Language Models
Figure 3 for Ensuring Safe and High-Quality Outputs: A Guideline Library Approach for Language Models
Figure 4 for Ensuring Safe and High-Quality Outputs: A Guideline Library Approach for Language Models
Viaarxiv icon

Key-Point-Driven Data Synthesis with its Enhancement on Mathematical Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Yiming Huang, Xiao Liu, Yeyun Gong, Zhibin Gou, Yelong Shen, Nan Duan, Weizhu Chen

Figure 1 for Key-Point-Driven Data Synthesis with its Enhancement on Mathematical Reasoning
Figure 2 for Key-Point-Driven Data Synthesis with its Enhancement on Mathematical Reasoning
Figure 3 for Key-Point-Driven Data Synthesis with its Enhancement on Mathematical Reasoning
Figure 4 for Key-Point-Driven Data Synthesis with its Enhancement on Mathematical Reasoning
Viaarxiv icon

Competition-Level Problems are Effective LLM Evaluators

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2023
Yiming Huang, Zhenghao Lin, Xiao Liu, Yeyun Gong, Shuai Lu, Fangyu Lei, Yaobo Liang, Yelong Shen, Chen Lin, Nan Duan, Weizhu Chen

Figure 1 for Competition-Level Problems are Effective LLM Evaluators
Figure 2 for Competition-Level Problems are Effective LLM Evaluators
Figure 3 for Competition-Level Problems are Effective LLM Evaluators
Figure 4 for Competition-Level Problems are Effective LLM Evaluators
Viaarxiv icon

Noisy Pair Corrector for Dense Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2023
Hang Zhang, Yeyun Gong, Xingwei He, Dayiheng Liu, Daya Guo, Jiancheng Lv, Jian Guo

Viaarxiv icon

Adapting LLM Agents Through Communication

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Kuan Wang, Yadong Lu, Michael Santacroce, Yeyun Gong, Chao Zhang, Yelong Shen

Figure 1 for Adapting LLM Agents Through Communication
Figure 2 for Adapting LLM Agents Through Communication
Figure 3 for Adapting LLM Agents Through Communication
Figure 4 for Adapting LLM Agents Through Communication
Viaarxiv icon

ToRA: A Tool-Integrated Reasoning Agent for Mathematical Problem Solving

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 04, 2023
Zhibin Gou, Zhihong Shao, Yeyun Gong, Yelong Shen, Yujiu Yang, Minlie Huang, Nan Duan, Weizhu Chen

Figure 1 for ToRA: A Tool-Integrated Reasoning Agent for Mathematical Problem Solving
Figure 2 for ToRA: A Tool-Integrated Reasoning Agent for Mathematical Problem Solving
Figure 3 for ToRA: A Tool-Integrated Reasoning Agent for Mathematical Problem Solving
Figure 4 for ToRA: A Tool-Integrated Reasoning Agent for Mathematical Problem Solving
Viaarxiv icon

Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of Large Language Model with Knowledge Graph

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 15, 2023
Jiashuo Sun, Chengjin Xu, Lumingyuan Tang, Saizhuo Wang, Chen Lin, Yeyun Gong, Heung-Yeung Shum, Jian Guo

Figure 1 for Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of Large Language Model with Knowledge Graph
Figure 2 for Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of Large Language Model with Knowledge Graph
Figure 3 for Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of Large Language Model with Knowledge Graph
Figure 4 for Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of Large Language Model with Knowledge Graph
Viaarxiv icon