Alert button
Picture for Jianmin Bao

Jianmin Bao

Alert button

VolumeDiffusion: Flexible Text-to-3D Generation with Efficient Volumetric Encoder

Dec 18, 2023
Zhicong Tang, Shuyang Gu, Chunyu Wang, Ting Zhang, Jianmin Bao, Dong Chen, Baining Guo

Viaarxiv icon

Towards More Unified In-context Visual Understanding

Dec 05, 2023
Dianmo Sheng, Dongdong Chen, Zhentao Tan, Qiankun Liu, Qi Chu, Jianmin Bao, Tao Gong, Bin Liu, Shengwei Xu, Nenghai Yu

Viaarxiv icon

ART$\boldsymbol{\cdot}$V: Auto-Regressive Text-to-Video Generation with Diffusion Models

Nov 30, 2023
Wenming Weng, Ruoyu Feng, Yanhui Wang, Qi Dai, Chunyu Wang, Dacheng Yin, Zhiyuan Zhao, Kai Qiu, Jianmin Bao, Yuhui Yuan, Chong Luo, Yueyi Zhang, Zhiwei Xiong

Viaarxiv icon

MicroCinema: A Divide-and-Conquer Approach for Text-to-Video Generation

Nov 30, 2023
Yanhui Wang, Jianmin Bao, Wenming Weng, Ruoyu Feng, Dacheng Yin, Tao Yang, Jingxu Zhang, Qi Dai Zhiyuan Zhao, Chunyu Wang, Kai Qiu, Yuhui Yuan, Xiaoyan Sun, Chong Luo, Baining Guo

Viaarxiv icon

PersonMAE: Person Re-Identification Pre-Training with Masked AutoEncoders

Nov 08, 2023
Hezhen Hu, Xiaoyi Dong, Jianmin Bao, Dongdong Chen, Lu Yuan, Dong Chen, Houqiang Li

Viaarxiv icon

CCEdit: Creative and Controllable Video Editing via Diffusion Models

Sep 28, 2023
Ruoyu Feng, Wenming Weng, Yanhui Wang, Yuhui Yuan, Jianmin Bao, Chong Luo, Zhibo Chen, Baining Guo

Figure 1 for CCEdit: Creative and Controllable Video Editing via Diffusion Models
Figure 2 for CCEdit: Creative and Controllable Video Editing via Diffusion Models
Figure 3 for CCEdit: Creative and Controllable Video Editing via Diffusion Models
Figure 4 for CCEdit: Creative and Controllable Video Editing via Diffusion Models
Viaarxiv icon

InstructDiffusion: A Generalist Modeling Interface for Vision Tasks

Sep 07, 2023
Zigang Geng, Binxin Yang, Tiankai Hang, Chen Li, Shuyang Gu, Ting Zhang, Jianmin Bao, Zheng Zhang, Han Hu, Dong Chen, Baining Guo

Figure 1 for InstructDiffusion: A Generalist Modeling Interface for Vision Tasks
Figure 2 for InstructDiffusion: A Generalist Modeling Interface for Vision Tasks
Figure 3 for InstructDiffusion: A Generalist Modeling Interface for Vision Tasks
Figure 4 for InstructDiffusion: A Generalist Modeling Interface for Vision Tasks
Viaarxiv icon

AltFreezing for More General Video Face Forgery Detection

Jul 17, 2023
Zhendong Wang, Jianmin Bao, Wengang Zhou, Weilun Wang, Houqiang Li

Figure 1 for AltFreezing for More General Video Face Forgery Detection
Figure 2 for AltFreezing for More General Video Face Forgery Detection
Figure 3 for AltFreezing for More General Video Face Forgery Detection
Figure 4 for AltFreezing for More General Video Face Forgery Detection
Viaarxiv icon

HQ-50K: A Large-scale, High-quality Dataset for Image Restoration

Jun 08, 2023
Qinhong Yang, Dongdong Chen, Zhentao Tan, Qiankun Liu, Qi Chu, Jianmin Bao, Lu Yuan, Gang Hua, Nenghai Yu

Figure 1 for HQ-50K: A Large-scale, High-quality Dataset for Image Restoration
Figure 2 for HQ-50K: A Large-scale, High-quality Dataset for Image Restoration
Figure 3 for HQ-50K: A Large-scale, High-quality Dataset for Image Restoration
Figure 4 for HQ-50K: A Large-scale, High-quality Dataset for Image Restoration
Viaarxiv icon

Designing a Better Asymmetric VQGAN for StableDiffusion

Jun 07, 2023
Zixin Zhu, Xuelu Feng, Dongdong Chen, Jianmin Bao, Le Wang, Yinpeng Chen, Lu Yuan, Gang Hua

Figure 1 for Designing a Better Asymmetric VQGAN for StableDiffusion
Figure 2 for Designing a Better Asymmetric VQGAN for StableDiffusion
Figure 3 for Designing a Better Asymmetric VQGAN for StableDiffusion
Figure 4 for Designing a Better Asymmetric VQGAN for StableDiffusion
Viaarxiv icon