Alert button
Picture for Weizhu Chen

Weizhu Chen

Alert button

Supervised Knowledge Makes Large Language Models Better In-context Learners

Dec 26, 2023
Linyi Yang, Shuibai Zhang, Zhuohao Yu, Guangsheng Bao, Yidong Wang, Jindong Wang, Ruochen Xu, Wei Ye, Xing Xie, Weizhu Chen, Yue Zhang

Viaarxiv icon

Competition-Level Problems are Effective LLM Evaluators

Dec 05, 2023
Yiming Huang, Zhenghao Lin, Xiao Liu, Yeyun Gong, Shuai Lu, Fangyu Lei, Yaobo Liang, Yelong Shen, Chen Lin, Nan Duan, Weizhu Chen

Figure 1 for Competition-Level Problems are Effective LLM Evaluators
Figure 2 for Competition-Level Problems are Effective LLM Evaluators
Figure 3 for Competition-Level Problems are Effective LLM Evaluators
Figure 4 for Competition-Level Problems are Effective LLM Evaluators
Viaarxiv icon

Learning From Mistakes Makes LLM Better Reasoner

Nov 14, 2023
Shengnan An, Zexiong Ma, Zeqi Lin, Nanning Zheng, Jian-Guang Lou, Weizhu Chen

Figure 1 for Learning From Mistakes Makes LLM Better Reasoner
Figure 2 for Learning From Mistakes Makes LLM Better Reasoner
Figure 3 for Learning From Mistakes Makes LLM Better Reasoner
Figure 4 for Learning From Mistakes Makes LLM Better Reasoner
Viaarxiv icon

Language Models can be Logical Solvers

Nov 10, 2023
Jiazhan Feng, Ruochen Xu, Junheng Hao, Hiteshi Sharma, Yelong Shen, Dongyan Zhao, Weizhu Chen

Figure 1 for Language Models can be Logical Solvers
Figure 2 for Language Models can be Logical Solvers
Figure 3 for Language Models can be Logical Solvers
Figure 4 for Language Models can be Logical Solvers
Viaarxiv icon

LoftQ: LoRA-Fine-Tuning-Aware Quantization for Large Language Models

Oct 23, 2023
Yixiao Li, Yifan Yu, Chen Liang, Pengcheng He, Nikos Karampatziakis, Weizhu Chen, Tuo Zhao

Figure 1 for LoftQ: LoRA-Fine-Tuning-Aware Quantization for Large Language Models
Figure 2 for LoftQ: LoRA-Fine-Tuning-Aware Quantization for Large Language Models
Figure 3 for LoftQ: LoRA-Fine-Tuning-Aware Quantization for Large Language Models
Figure 4 for LoftQ: LoRA-Fine-Tuning-Aware Quantization for Large Language Models
Viaarxiv icon

Seeking Neural Nuggets: Knowledge Transfer in Large Language Models from a Parametric Perspective

Oct 17, 2023
Ming Zhong, Chenxin An, Weizhu Chen, Jiawei Han, Pengcheng He

Figure 1 for Seeking Neural Nuggets: Knowledge Transfer in Large Language Models from a Parametric Perspective
Figure 2 for Seeking Neural Nuggets: Knowledge Transfer in Large Language Models from a Parametric Perspective
Figure 3 for Seeking Neural Nuggets: Knowledge Transfer in Large Language Models from a Parametric Perspective
Figure 4 for Seeking Neural Nuggets: Knowledge Transfer in Large Language Models from a Parametric Perspective
Viaarxiv icon

ToRA: A Tool-Integrated Reasoning Agent for Mathematical Problem Solving

Oct 04, 2023
Zhibin Gou, Zhihong Shao, Yeyun Gong, Yelong Shen, Yujiu Yang, Minlie Huang, Nan Duan, Weizhu Chen

Figure 1 for ToRA: A Tool-Integrated Reasoning Agent for Mathematical Problem Solving
Figure 2 for ToRA: A Tool-Integrated Reasoning Agent for Mathematical Problem Solving
Figure 3 for ToRA: A Tool-Integrated Reasoning Agent for Mathematical Problem Solving
Figure 4 for ToRA: A Tool-Integrated Reasoning Agent for Mathematical Problem Solving
Viaarxiv icon