Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Frido: Feature Pyramid Diffusion for Complex Scene Image Synthesis


Aug 29, 2022
Wan-Cyuan Fan, Yen-Chun Chen, DongDong Chen, Yu Cheng, Lu Yuan, Yu-Chiang Frank Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GLIPv2: Unifying Localization and Vision-Language Understanding


Jun 12, 2022
Haotian Zhang, Pengchuan Zhang, Xiaowei Hu, Yen-Chun Chen, Liunian Harold Li, Xiyang Dai, Lijuan Wang, Lu Yuan, Jenq-Neng Hwang, Jianfeng Gao

* Code will be released at https://github.com/microsoft/GLIP 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multimodal Adaptive Distillation for Leveraging Unimodal Encoders for Vision-Language Tasks


Apr 28, 2022
Zhecan Wang, Noel Codella, Yen-Chun Chen, Luowei Zhou, Xiyang Dai, Bin Xiao, Jianwei Yang, Haoxuan You, Kai-Wei Chang, Shih-fu Chang, Lu Yuan

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2201.05729 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CLIP-TD: CLIP Targeted Distillation for Vision-Language Tasks


Jan 15, 2022
Zhecan Wang, Noel Codella, Yen-Chun Chen, Luowei Zhou, Jianwei Yang, Xiyang Dai, Bin Xiao, Haoxuan You, Shih-Fu Chang, Lu Yuan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

VALUE: A Multi-Task Benchmark for Video-and-Language Understanding Evaluation


Jun 08, 2021
Linjie Li, Jie Lei, Zhe Gan, Licheng Yu, Yen-Chun Chen, Rohit Pillai, Yu Cheng, Luowei Zhou, Xin Eric Wang, William Yang Wang, Tamara Lee Berg, Mohit Bansal, Jingjing Liu, Lijuan Wang, Zicheng Liu

* VALUE is available at https://value-leaderboard.github.io/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Playing Lottery Tickets with Vision and Language


Apr 23, 2021
Zhe Gan, Yen-Chun Chen, Linjie Li, Tianlong Chen, Yu Cheng, Shuohang Wang, Jingjing Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LightningDOT: Pre-training Visual-Semantic Embeddings for Real-Time Image-Text Retrieval


Apr 11, 2021
Siqi Sun, Yen-Chun Chen, Linjie Li, Shuohang Wang, Yuwei Fang, Jingjing Liu

* NAACL 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Cluster-Former: Clustering-based Sparse Transformer for Long-Range Dependency Encoding


Sep 13, 2020
Shuohang Wang, Luowei Zhou, Zhe Gan, Yen-Chun Chen, Yuwei Fang, Siqi Sun, Yu Cheng, Jingjing Liu

* 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Large-Scale Adversarial Training for Vision-and-Language Representation Learning


Jun 11, 2020
Zhe Gan, Yen-Chun Chen, Linjie Li, Chen Zhu, Yu Cheng, Jingjing Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>