Alert button
Picture for Xiang Li

Xiang Li

Alert button

Evaluating and Improving Continual Learning in Spoken Language Understanding

Feb 16, 2024
Muqiao Yang, Xiang Li, Umberto Cappellazzo, Shinji Watanabe, Bhiksha Raj

Viaarxiv icon

GraphCBAL: Class-Balanced Active Learning for Graph Neural Networks via Reinforcement Learning

Feb 15, 2024
Chengcheng Yu, Jiapeng Zhu, Xiang Li

Viaarxiv icon

Customizable Perturbation Synthesis for Robust SLAM Benchmarking

Feb 12, 2024
Xiaohao Xu, Tianyi Zhang, Sibo Wang, Xiang Li, Yongqi Chen, Ye Li, Bhiksha Raj, Matthew Johnson-Roberson, Xiaonan Huang

Viaarxiv icon

A General Framework for Learning from Weak Supervision

Feb 02, 2024
Hao Chen, Jindong Wang, Lei Feng, Xiang Li, Yidong Wang, Xing Xie, Masashi Sugiyama, Rita Singh, Bhiksha Raj

Viaarxiv icon

Learning from Graphs with Heterophily: Progress and Future

Feb 01, 2024
Chenghua Gong, Yao Cheng, Xiang Li, Caihua Shan, Siqiang Luo

Viaarxiv icon

PepGB: Facilitating peptide drug discovery via graph neural networks

Jan 26, 2024
Yipin Lei, Xu Wang, Meng Fang, Han Li, Xiang Li, Jianyang Zeng

Viaarxiv icon

TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models

Jan 25, 2024
Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S. Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, William Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yong Chen, Yue Zhao

Figure 1 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 2 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 3 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 4 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Viaarxiv icon

VIPTR: A Vision Permutable Extractor for Fast and Efficient Scene Text Recognition

Jan 24, 2024
Xianfu Cheng, Weixiao Zhou, Xiang Li, Xiaoming Chen, Jian Yang, Tongliang Li, Zhoujun Li

Viaarxiv icon

The Radiation Oncology NLP Database

Jan 19, 2024
Zhengliang Liu, Jason Holmes, Wenxiong Liao, Chenbin Liu, Lian Zhang, Hongying Feng, Peilong Wang, Muhammad Ali Elahi, Hongmin Cai, Lichao Sun, Quanzheng Li, Xiang Li, Tianming Liu, Jiajian Shen, Wei Liu

Viaarxiv icon