Alert button
Picture for Ziyang Luo

Ziyang Luo

Alert button

Towards Explainable Harmful Meme Detection through Multimodal Debate between Large Language Models

Jan 24, 2024
Hongzhan Lin, Ziyang Luo, Wei Gao, Jing Ma, Bo Wang, Ruichao Yang

Viaarxiv icon

GOAT-Bench: Safety Insights to Large Multimodal Models through Meme-Based Social Abuse

Jan 07, 2024
Hongzhan Lin, Ziyang Luo, Bo Wang, Ruichao Yang, Jing Ma

Viaarxiv icon

Beneath the Surface: Unveiling Harmful Memes with Multimodal Reasoning Distilled from Large Language Models

Dec 09, 2023
Hongzhan Lin, Ziyang Luo, Jing Ma, Long Chen

Viaarxiv icon

VSCode: General Visual Salient and Camouflaged Object Detection with 2D Prompt Learning

Nov 25, 2023
Ziyang Luo, Nian Liu, Wangbo Zhao, Xuguang Yang, Dingwen Zhang, Deng-Ping Fan, Fahad Khan, Junwei Han

Viaarxiv icon

VST++: Efficient and Stronger Visual Saliency Transformer

Oct 18, 2023
Nian Liu, Ziyang Luo, Ni Zhang, Junwei Han

Viaarxiv icon

WizardCoder: Empowering Code Large Language Models with Evol-Instruct

Jun 14, 2023
Ziyang Luo, Can Xu, Pu Zhao, Qingfeng Sun, Xiubo Geng, Wenxiang Hu, Chongyang Tao, Jing Ma, Qingwei Lin, Daxin Jiang

Figure 1 for WizardCoder: Empowering Code Large Language Models with Evol-Instruct
Figure 2 for WizardCoder: Empowering Code Large Language Models with Evol-Instruct
Figure 3 for WizardCoder: Empowering Code Large Language Models with Evol-Instruct
Figure 4 for WizardCoder: Empowering Code Large Language Models with Evol-Instruct
Viaarxiv icon

Augmented Large Language Models with Parametric Knowledge Guiding

May 18, 2023
Ziyang Luo, Can Xu, Pu Zhao, Xiubo Geng, Chongyang Tao, Jing Ma, Qingwei Lin, Daxin Jiang

Figure 1 for Augmented Large Language Models with Parametric Knowledge Guiding
Figure 2 for Augmented Large Language Models with Parametric Knowledge Guiding
Figure 3 for Augmented Large Language Models with Parametric Knowledge Guiding
Figure 4 for Augmented Large Language Models with Parametric Knowledge Guiding
Viaarxiv icon

Zero-Shot Rumor Detection with Propagation Structure via Prompt Learning

Dec 02, 2022
Hongzhan Lin, Pengyao Yi, Jing Ma, Haiyun Jiang, Ziyang Luo, Shuming Shi, Ruifang Liu

Figure 1 for Zero-Shot Rumor Detection with Propagation Structure via Prompt Learning
Figure 2 for Zero-Shot Rumor Detection with Propagation Structure via Prompt Learning
Figure 3 for Zero-Shot Rumor Detection with Propagation Structure via Prompt Learning
Figure 4 for Zero-Shot Rumor Detection with Propagation Structure via Prompt Learning
Viaarxiv icon