Alert button
Picture for Yuhao Yang

Yuhao Yang

Alert button

DiffKG: Knowledge Graph Diffusion Model for Recommendation

Dec 28, 2023
Yangqin Jiang, Yuhao Yang, Lianghao Xia, Chao Huang

Viaarxiv icon

Graph Pre-training and Prompt Learning for Recommendation

Nov 28, 2023
Yuhao Yang, Lianghao Xia, Da Luo, Kangyi Lin, Chao Huang

Figure 1 for Graph Pre-training and Prompt Learning for Recommendation
Figure 2 for Graph Pre-training and Prompt Learning for Recommendation
Figure 3 for Graph Pre-training and Prompt Learning for Recommendation
Figure 4 for Graph Pre-training and Prompt Learning for Recommendation
Viaarxiv icon

GraphGPT: Graph Instruction Tuning for Large Language Models

Oct 19, 2023
Jiabin Tang, Yuhao Yang, Wei Wei, Lei Shi, Lixin Su, Suqi Cheng, Dawei Yin, Chao Huang

Viaarxiv icon

Text2NKG: Fine-Grained N-ary Relation Extraction for N-ary relational Knowledge Graph Construction

Oct 12, 2023
Haoran Luo, Haihong E, Yuhao Yang, Tianyu Yao, Yikai Guo, Zichen Tang, Wentai Zhang, Kaiyang Wan, Shiyao Peng, Meina Song, Wei Lin

Figure 1 for Text2NKG: Fine-Grained N-ary Relation Extraction for N-ary relational Knowledge Graph Construction
Figure 2 for Text2NKG: Fine-Grained N-ary Relation Extraction for N-ary relational Knowledge Graph Construction
Figure 3 for Text2NKG: Fine-Grained N-ary Relation Extraction for N-ary relational Knowledge Graph Construction
Figure 4 for Text2NKG: Fine-Grained N-ary Relation Extraction for N-ary relational Knowledge Graph Construction
Viaarxiv icon

Exploiting Point-Wise Attention in 6D Object Pose Estimation Based on Bidirectional Prediction

Aug 17, 2023
Yuhao Yang, Jun Wu, Guangjian Zhang, Rong Xiong

Figure 1 for Exploiting Point-Wise Attention in 6D Object Pose Estimation Based on Bidirectional Prediction
Figure 2 for Exploiting Point-Wise Attention in 6D Object Pose Estimation Based on Bidirectional Prediction
Figure 3 for Exploiting Point-Wise Attention in 6D Object Pose Estimation Based on Bidirectional Prediction
Figure 4 for Exploiting Point-Wise Attention in 6D Object Pose Estimation Based on Bidirectional Prediction
Viaarxiv icon

SSLRec: A Self-Supervised Learning Library for Recommendation

Aug 10, 2023
Xubin Ren, Lianghao Xia, Yuhao Yang, Wei Wei, Tianle Wang, Xuheng Cai, Chao Huang

Figure 1 for SSLRec: A Self-Supervised Learning Library for Recommendation
Figure 2 for SSLRec: A Self-Supervised Learning Library for Recommendation
Figure 3 for SSLRec: A Self-Supervised Learning Library for Recommendation
Figure 4 for SSLRec: A Self-Supervised Learning Library for Recommendation
Viaarxiv icon

Knowledge Graph Self-Supervised Rationalization for Recommendation

Jul 06, 2023
Yuhao Yang, Chao Huang, Lianghao Xia, Chunzhen Huang

Figure 1 for Knowledge Graph Self-Supervised Rationalization for Recommendation
Figure 2 for Knowledge Graph Self-Supervised Rationalization for Recommendation
Figure 3 for Knowledge Graph Self-Supervised Rationalization for Recommendation
Figure 4 for Knowledge Graph Self-Supervised Rationalization for Recommendation
Viaarxiv icon

HAHE: Hierarchical Attention for Hyper-Relational Knowledge Graphs in Global and Local Level

May 15, 2023
Haoran Luo, Haihong E, Yuhao Yang, Yikai Guo, Mingzhi Sun, Tianyu Yao, Zichen Tang, Kaiyang Wan, Meina Song, Wei Lin

Figure 1 for HAHE: Hierarchical Attention for Hyper-Relational Knowledge Graphs in Global and Local Level
Figure 2 for HAHE: Hierarchical Attention for Hyper-Relational Knowledge Graphs in Global and Local Level
Figure 3 for HAHE: Hierarchical Attention for Hyper-Relational Knowledge Graphs in Global and Local Level
Figure 4 for HAHE: Hierarchical Attention for Hyper-Relational Knowledge Graphs in Global and Local Level
Viaarxiv icon

Debiased Contrastive Learning for Sequential Recommendation

Mar 21, 2023
Yuhao Yang, Chao Huang, Lianghao Xia, Chunzhen Huang, Da Luo, Kangyi Lin

Figure 1 for Debiased Contrastive Learning for Sequential Recommendation
Figure 2 for Debiased Contrastive Learning for Sequential Recommendation
Figure 3 for Debiased Contrastive Learning for Sequential Recommendation
Figure 4 for Debiased Contrastive Learning for Sequential Recommendation
Viaarxiv icon