Alert button
Picture for Nian Liu

Nian Liu

Alert button

Advancing Graph Convolutional Networks via General Spectral Wavelets

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2024
Nian Liu, Xiaoxin He, Thomas Laurent, Francesco Di Giovanni, Michael M. Bronstein, Xavier Bresson

Viaarxiv icon

FiDeLiS: Faithful Reasoning in Large Language Model for Knowledge Graph Question Answering

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2024
Yuan Sui, Yufei He, Nian Liu, Xiaoxin He, Kun Wang, Bryan Hooi

Viaarxiv icon

Unsupervised Pre-training with Language-Vision Prompts for Low-Data Instance Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2024
Dingwen Zhang, Hao Li, Diqi He, Nian Liu, Lechao Cheng, Jingdong Wang, Junwei Han

Viaarxiv icon

Learning Social Graph for Inactive User Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 08, 2024
Nian Liu, Shen Fan, Ting Bai, Peng Wang, Mingwei Sun, Yanhu Mo, Xiaoxiao Xu, Hong Liu, Chuan Shi

Viaarxiv icon

AnySkill: Learning Open-Vocabulary Physical Skill for Interactive Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Jieming Cui, Tengyu Liu, Nian Liu, Yaodong Yang, Yixin Zhu, Siyuan Huang

Figure 1 for AnySkill: Learning Open-Vocabulary Physical Skill for Interactive Agents
Figure 2 for AnySkill: Learning Open-Vocabulary Physical Skill for Interactive Agents
Figure 3 for AnySkill: Learning Open-Vocabulary Physical Skill for Interactive Agents
Figure 4 for AnySkill: Learning Open-Vocabulary Physical Skill for Interactive Agents
Viaarxiv icon

Learning Invariant Representations of Graph Neural Networks via Cluster Generalization

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2024
Donglin Xia, Xiao Wang, Nian Liu, Chuan Shi

Figure 1 for Learning Invariant Representations of Graph Neural Networks via Cluster Generalization
Figure 2 for Learning Invariant Representations of Graph Neural Networks via Cluster Generalization
Figure 3 for Learning Invariant Representations of Graph Neural Networks via Cluster Generalization
Figure 4 for Learning Invariant Representations of Graph Neural Networks via Cluster Generalization
Viaarxiv icon

TransGOP: Transformer-Based Gaze Object Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 21, 2024
Binglu Wang, Chenxi Guo, Yang Jin, Haisheng Xia, Nian Liu

Viaarxiv icon

V2VSSC: A 3D Semantic Scene Completion Benchmark for Perception with Vehicle to Vehicle Communication

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 07, 2024
Yuanfang Zhang, Junxuan Li, Kaiqing Luo, Yiying Yang, Jiayi Han, Nian Liu, Denghui Qin, Peng Han, Chengpei Xu

Viaarxiv icon

CivRealm: A Learning and Reasoning Odyssey in Civilization for Decision-Making Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 19, 2024
Siyuan Qi, Shuo Chen, Yexin Li, Xiangyu Kong, Junqi Wang, Bangcheng Yang, Pring Wong, Yifan Zhong, Xiaoyuan Zhang, Zhaowei Zhang, Nian Liu, Wei Wang, Yaodong Yang, Song-Chun Zhu

Viaarxiv icon

VSCode: General Visual Salient and Camouflaged Object Detection with 2D Prompt Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 25, 2023
Ziyang Luo, Nian Liu, Wangbo Zhao, Xuguang Yang, Dingwen Zhang, Deng-Ping Fan, Fahad Khan, Junwei Han

Figure 1 for VSCode: General Visual Salient and Camouflaged Object Detection with 2D Prompt Learning
Figure 2 for VSCode: General Visual Salient and Camouflaged Object Detection with 2D Prompt Learning
Figure 3 for VSCode: General Visual Salient and Camouflaged Object Detection with 2D Prompt Learning
Figure 4 for VSCode: General Visual Salient and Camouflaged Object Detection with 2D Prompt Learning
Viaarxiv icon