Alert button
Picture for Zhifei Zhang

Zhifei Zhang

Alert button

SwapAnything: Enabling Arbitrary Object Swapping in Personalized Visual Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Jing Gu, Yilin Wang, Nanxuan Zhao, Wei Xiong, Qing Liu, Zhifei Zhang, He Zhang, Jianming Zhang, HyunJoon Jung, Xin Eric Wang

Viaarxiv icon

IMPRINT: Generative Object Compositing by Learning Identity-Preserving Representation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Yizhi Song, Zhifei Zhang, Zhe Lin, Scott Cohen, Brian Price, Jianming Zhang, Soo Ye Kim, He Zhang, Wei Xiong, Daniel Aliaga

Viaarxiv icon

PatSTEG: Modeling Formation Dynamics of Patent Citation Networks via The Semantic-Topological Evolutionary Graph

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 03, 2024
Ran Miao, Xueyu Chen, Liang Hu, Zhifei Zhang, Minghua Wan, Qi Zhang, Cairong Zhao

Viaarxiv icon

OpenClinicalAI: An Open and Dynamic Model for Alzheimer's Disease Diagnosis

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 03, 2023
Yunyou Huang, Xiaoshuang Liang, Xiangjiang Lu, Xiuxia Miao, Jiyue Xie, Wenjing Liu, Fan Zhang, Guoxin Kang, Li Ma, Suqin Tang, Zhifei Zhang, Jianfeng Zhan

Figure 1 for OpenClinicalAI: An Open and Dynamic Model for Alzheimer's Disease Diagnosis
Figure 2 for OpenClinicalAI: An Open and Dynamic Model for Alzheimer's Disease Diagnosis
Figure 3 for OpenClinicalAI: An Open and Dynamic Model for Alzheimer's Disease Diagnosis
Figure 4 for OpenClinicalAI: An Open and Dynamic Model for Alzheimer's Disease Diagnosis
Viaarxiv icon

OpenAPMax: Abnormal Patterns-based Model for Real-World Alzheimer's Disease Diagnosis

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 03, 2023
Yunyou Huang, Xianglong Guan, Xiangjiang Lu, Xiaoshuang Liang, Xiuxia Miao, Jiyue Xie, Wenjing Liu, Li Ma, Suqin Tang, Zhifei Zhang, Jianfeng Zhan

Figure 1 for OpenAPMax: Abnormal Patterns-based Model for Real-World Alzheimer's Disease Diagnosis
Figure 2 for OpenAPMax: Abnormal Patterns-based Model for Real-World Alzheimer's Disease Diagnosis
Figure 3 for OpenAPMax: Abnormal Patterns-based Model for Real-World Alzheimer's Disease Diagnosis
Figure 4 for OpenAPMax: Abnormal Patterns-based Model for Real-World Alzheimer's Disease Diagnosis
Viaarxiv icon

Photoswap: Personalized Subject Swapping in Images

Add code
Bookmark button
Alert button
May 29, 2023
Jing Gu, Yilin Wang, Nanxuan Zhao, Tsu-Jui Fu, Wei Xiong, Qing Liu, Zhifei Zhang, He Zhang, Jianming Zhang, HyunJoon Jung, Xin Eric Wang

Figure 1 for Photoswap: Personalized Subject Swapping in Images
Figure 2 for Photoswap: Personalized Subject Swapping in Images
Figure 3 for Photoswap: Personalized Subject Swapping in Images
Figure 4 for Photoswap: Personalized Subject Swapping in Images
Viaarxiv icon

DualVector: Unsupervised Vector Font Synthesis with Dual-Part Representation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 17, 2023
Ying-Tian Liu, Zhifei Zhang, Yuan-Chen Guo, Matthew Fisher, Zhaowen Wang, Song-Hai Zhang

Figure 1 for DualVector: Unsupervised Vector Font Synthesis with Dual-Part Representation
Figure 2 for DualVector: Unsupervised Vector Font Synthesis with Dual-Part Representation
Figure 3 for DualVector: Unsupervised Vector Font Synthesis with Dual-Part Representation
Figure 4 for DualVector: Unsupervised Vector Font Synthesis with Dual-Part Representation
Viaarxiv icon

Improving Diffusion Models for Scene Text Editing with Dual Encoders

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 12, 2023
Jiabao Ji, Guanhua Zhang, Zhaowen Wang, Bairu Hou, Zhifei Zhang, Brian Price, Shiyu Chang

Figure 1 for Improving Diffusion Models for Scene Text Editing with Dual Encoders
Figure 2 for Improving Diffusion Models for Scene Text Editing with Dual Encoders
Figure 3 for Improving Diffusion Models for Scene Text Editing with Dual Encoders
Figure 4 for Improving Diffusion Models for Scene Text Editing with Dual Encoders
Viaarxiv icon

TopNet: Transformer-based Object Placement Network for Image Compositing

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2023
Sijie Zhu, Zhe Lin, Scott Cohen, Jason Kuen, Zhifei Zhang, Chen Chen

Figure 1 for TopNet: Transformer-based Object Placement Network for Image Compositing
Figure 2 for TopNet: Transformer-based Object Placement Network for Image Compositing
Figure 3 for TopNet: Transformer-based Object Placement Network for Image Compositing
Figure 4 for TopNet: Transformer-based Object Placement Network for Image Compositing
Viaarxiv icon

Modulating Pretrained Diffusion Models for Multimodal Image Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 24, 2023
Cusuh Ham, James Hays, Jingwan Lu, Krishna Kumar Singh, Zhifei Zhang, Tobias Hinz

Figure 1 for Modulating Pretrained Diffusion Models for Multimodal Image Synthesis
Figure 2 for Modulating Pretrained Diffusion Models for Multimodal Image Synthesis
Figure 3 for Modulating Pretrained Diffusion Models for Multimodal Image Synthesis
Figure 4 for Modulating Pretrained Diffusion Models for Multimodal Image Synthesis
Viaarxiv icon