Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Haitian Zheng

Semantic Layout Manipulation with High-Resolution Sparse Attention


Dec 14, 2020
Haitian Zheng, Zhe Lin, Jingwan Lu, Scott Cohen, Jianming Zhang, Ning Xu, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Actor-Action Video Classification CSC 249/449 Spring 2020 Challenge Report


Aug 18, 2020
Jing Shi, Zhiheng Li, Haitian Zheng, Yihang Xu, Tianyou Xiao, Weitao Tan, Xiaoning Guo, Sizhe Li, Bin Yang, Zhexin Xu, Ruitao Lin, Zhongkai Shangguan, Yue Zhao, Jingwen Wang, Rohan Sharma, Surya Iyer, Ajinkya Deshmukh, Raunak Mahalik, Srishti Singh, Jayant G Rohra, Yipeng Zhang, Tongyu Yang, Xuan Wen, Ethan Fahnestock, Bryce Ikeda, Ian Lawson, Alan Finkelstein, Kehao Guo, Richard Magnotti, Andrew Sexton, Jeet Ketan Thaker, Yiyang Su, Chenliang Xu


  Access Paper or Ask Questions

Image Sentiment Transfer


Jun 19, 2020
Tianlang Chen, Wei Xiong, Haitian Zheng, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Personalized Fashion Recommendation from Personal Social Media Data: An Item-to-Set Metric Learning Approach


May 25, 2020
Haitian Zheng, Kefei Wu, Jong-Hwi Park, Wei Zhu, Jiebo Luo

* 9 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

What comprises a good talking-head video generation?: A Survey and Benchmark


May 07, 2020
Lele Chen, Guofeng Cui, Ziyi Kou, Haitian Zheng, Chenliang Xu


  Access Paper or Ask Questions

Example-Guided Image Synthesis across Arbitrary Scenes using Masked Spatial-Channel Attention and Self-Supervision


Apr 18, 2020
Haitian Zheng, Haofu Liao, Lele Chen, Wei Xiong, Tianlang Chen, Jiebo Luo

* 24 pages. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1911.12362 

  Access Paper or Ask Questions

Example-Guided Scene Image Synthesis using Masked Spatial-Channel Attention and Patch-Based Self-Supervision


Nov 27, 2019
Haitian Zheng, Haofu Liao, Lele Chen, Wei Xiong, Tianlang Chen, Jiebo Luo

* 13 pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Pose Flow Learning for Pose Guided Synthesis


Sep 30, 2019
Haitian Zheng, Lele Chen, Chenliang Xu, Jiebo Luo

* 12 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CrossNet: An End-to-end Reference-based Super Resolution Network using Cross-scale Warping


Jul 27, 2018
Haitian Zheng, Mengqi Ji, Haoqian Wang, Yebin Liu, Lu Fang

* To be appeared in ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

SurfaceNet: An End-to-end 3D Neural Network for Multiview Stereopsis


Aug 05, 2017
Mengqi Ji, Juergen Gall, Haitian Zheng, Yebin Liu, Lu Fang

* 2017 iccv poster 

  Access Paper or Ask Questions

Utilizing High-level Visual Feature for Indoor Shopping Mall Navigation


Feb 18, 2017
Ziwei Xu, Haitian Zheng, Minjian Pang, Yangchun Zhu, Xiongfei Su, Guyue Zhou, Lu Fang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Surface Material Classification Using Haptic And Visual Information


May 01, 2016
Haitian Zheng, Lu Fang, Mengqi Ji, Matti Strese, Yigitcan Ozer, Eckehard Steinbach

* 8 pages, under review as a paper at Transactions on Multimedia 

  Access Paper or Ask Questions

Learning High-level Prior with Convolutional Neural Networks for Semantic Segmentation


Nov 22, 2015
Haitian Zheng, Yebin Liu, Mengqi Ji, Feng Wu, Lu Fang

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions