Alert button
Picture for Xinyang Jiang

Xinyang Jiang

Alert button

DreamDistribution: Prompt Distribution Learning for Text-to-Image Diffusion Models

Dec 21, 2023
Brian Nlong Zhao, Yuhang Xiao, Jiashu Xu, Xinyang Jiang, Yifan Yang, Dongsheng Li, Laurent Itti, Vibhav Vineet, Yunhao Ge

Viaarxiv icon

Learning Hierarchical Prompt with Structured Linguistic Knowledge for Vision-Language Models

Dec 11, 2023
Yubin Wang, Xinyang Jiang, De Cheng, Dongsheng Li, Cairong Zhao

Figure 1 for Learning Hierarchical Prompt with Structured Linguistic Knowledge for Vision-Language Models
Figure 2 for Learning Hierarchical Prompt with Structured Linguistic Knowledge for Vision-Language Models
Figure 3 for Learning Hierarchical Prompt with Structured Linguistic Knowledge for Vision-Language Models
Figure 4 for Learning Hierarchical Prompt with Structured Linguistic Knowledge for Vision-Language Models
Viaarxiv icon

Unified Medical Image Pre-training in Language-Guided Common Semantic Space

Nov 24, 2023
Xiaoxuan He, Yifan Yang, Xinyang Jiang, Xufang Luo, Haoji Hu, Siyun Zhao, Dongsheng Li, Yuqing Yang, Lili Qiu

Figure 1 for Unified Medical Image Pre-training in Language-Guided Common Semantic Space
Figure 2 for Unified Medical Image Pre-training in Language-Guided Common Semantic Space
Figure 3 for Unified Medical Image Pre-training in Language-Guided Common Semantic Space
Figure 4 for Unified Medical Image Pre-training in Language-Guided Common Semantic Space
Viaarxiv icon

Online Video Quality Enhancement with Spatial-Temporal Look-up Tables

Nov 22, 2023
Zefan Qu, Xinyang Jiang, Yifan Yang, Dongsheng Li, Cairong Zhao

Viaarxiv icon

AccFlow: Backward Accumulation for Long-Range Optical Flow

Aug 25, 2023
Guangyang Wu, Xiaohong Liu, Kunming Luo, Xi Liu, Qingqing Zheng, Shuaicheng Liu, Xinyang Jiang, Guangtao Zhai, Wenyi Wang

Figure 1 for AccFlow: Backward Accumulation for Long-Range Optical Flow
Figure 2 for AccFlow: Backward Accumulation for Long-Range Optical Flow
Figure 3 for AccFlow: Backward Accumulation for Long-Range Optical Flow
Figure 4 for AccFlow: Backward Accumulation for Long-Range Optical Flow
Viaarxiv icon

Dissecting Arbitrary-scale Super-resolution Capability from Pre-trained Diffusion Generative Models

Jun 01, 2023
Ruibin Li, Qihua Zhou, Song Guo, Jie Zhang, Jingcai Guo, Xinyang Jiang, Yifei Shen, Zhenhua Han

Figure 1 for Dissecting Arbitrary-scale Super-resolution Capability from Pre-trained Diffusion Generative Models
Figure 2 for Dissecting Arbitrary-scale Super-resolution Capability from Pre-trained Diffusion Generative Models
Figure 3 for Dissecting Arbitrary-scale Super-resolution Capability from Pre-trained Diffusion Generative Models
Figure 4 for Dissecting Arbitrary-scale Super-resolution Capability from Pre-trained Diffusion Generative Models
Viaarxiv icon

Online Video Streaming Super-Resolution with Adaptive Look-Up Table Fusion

Mar 01, 2023
Guanghao Yin, Xinyang Jiang, Shan Jiang, Zhenhua Han, Ningxin Zheng, Huan Yang, Donglin Bai, Haisheng Tan, Shouqian Sun, Yuqing Yang, Dongsheng Li, Lili Qiu

Figure 1 for Online Video Streaming Super-Resolution with Adaptive Look-Up Table Fusion
Figure 2 for Online Video Streaming Super-Resolution with Adaptive Look-Up Table Fusion
Figure 3 for Online Video Streaming Super-Resolution with Adaptive Look-Up Table Fusion
Figure 4 for Online Video Streaming Super-Resolution with Adaptive Look-Up Table Fusion
Viaarxiv icon

Unsupervised Video Anomaly Detection for Stereotypical Behaviours in Autism

Feb 27, 2023
Jiaqi Gao, Xinyang Jiang, Yuqing Yang, Dongsheng Li, Lili Qiu

Figure 1 for Unsupervised Video Anomaly Detection for Stereotypical Behaviours in Autism
Figure 2 for Unsupervised Video Anomaly Detection for Stereotypical Behaviours in Autism
Figure 3 for Unsupervised Video Anomaly Detection for Stereotypical Behaviours in Autism
Figure 4 for Unsupervised Video Anomaly Detection for Stereotypical Behaviours in Autism
Viaarxiv icon

Towards Inference Efficient Deep Ensemble Learning

Jan 29, 2023
Ziyue Li, Kan Ren, Yifan Yang, Xinyang Jiang, Yuqing Yang, Dongsheng Li

Figure 1 for Towards Inference Efficient Deep Ensemble Learning
Figure 2 for Towards Inference Efficient Deep Ensemble Learning
Figure 3 for Towards Inference Efficient Deep Ensemble Learning
Figure 4 for Towards Inference Efficient Deep Ensemble Learning
Viaarxiv icon

Attentive Mask CLIP

Dec 16, 2022
Yifan Yang, Weiquan Huang, Yixuan Wei, Houwen Peng, Xinyang Jiang, Huiqiang Jiang, Fangyun Wei, Yin Wang, Han Hu, Lili Qiu, Yuqing Yang

Figure 1 for Attentive Mask CLIP
Figure 2 for Attentive Mask CLIP
Figure 3 for Attentive Mask CLIP
Figure 4 for Attentive Mask CLIP
Viaarxiv icon