Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Online Video Streaming Super-Resolution with Adaptive Look-Up Table Fusion


Mar 01, 2023
Guanghao Yin, Xinyang Jiang, Shan Jiang, Zhenhua Han, Ningxin Zheng, Huan Yang, Donglin Bai, Haisheng Tan, Shouqian Sun, Yuqing Yang, Dongsheng Li, Lili Qiu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unsupervised Video Anomaly Detection for Stereotypical Behaviours in Autism


Feb 27, 2023
Jiaqi Gao, Xinyang Jiang, Yuqing Yang, Dongsheng Li, Lili Qiu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Inference Efficient Deep Ensemble Learning


Jan 29, 2023
Ziyue Li, Kan Ren, Yifan Yang, Xinyang Jiang, Yuqing Yang, Dongsheng Li

Add code

* 11 pages, accepted in AAAI 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Attentive Mask CLIP


Dec 16, 2022
Yifan Yang, Weiquan Huang, Yixuan Wei, Houwen Peng, Xinyang Jiang, Huiqiang Jiang, Fangyun Wei, Yin Wang, Han Hu, Lili Qiu, Yuqing Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Domain Invariant Prompt for Vision-Language Models


Dec 08, 2022
Cairong Zhao, Yubin Wang, Xinyang Jiang, Yifei Shen, Kaitao Song, Dongsheng Li, Duoqian Miao

Add code

* 13 pages, 3 figures, 4 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Invisible Backdoor Attack with Dynamic Triggers against Person Re-identification


Nov 20, 2022
Wenli Sun, Xinyang Jiang, Shuguang Dou, Dongsheng Li, Duoqian Miao, Cheng Deng, Cairong Zhao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Online Video Super-Resolution with Convolutional Kernel Bypass Graft


Aug 04, 2022
Jun Xiao, Xinyang Jiang, Ningxin Zheng, Huan Yang, Yifan Yang, Yuqing Yang, Dongsheng Li, Kin-Man Lam

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Privacy-Preserving Person Re-identification via Person Identify Shift


Jul 15, 2022
Shuguang Dou, Xinyang Jiang, Qingsong Zhao, Dongsheng Li, Cairong Zhao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

RendNet: Unified 2D/3D Recognizer With Latent Space Rendering


Jun 21, 2022
Ruoxi Shi, Xinyang Jiang, Caihua Shan, Yansen Wang, Dongsheng Li

Add code

* CVPR 2022 Oral 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Privacy-preserving Online AutoML for Domain-Specific Face Detection


Mar 16, 2022
Chenqian Yan, Yuge Zhang, Quanlu Zhang, Yaming Yang, Xinyang Jiang, Yuqing Yang, Baoyuan Wang

Add code

* Accepted to CVPR 2022. Code will be available soon 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>