Alert button
Picture for Zhonghao Wang

Zhonghao Wang

Alert button

HiFi Tuner: High-Fidelity Subject-Driven Fine-Tuning for Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
Zhonghao Wang, Wei Wei, Yang Zhao, Zhisheng Xiao, Mark Hasegawa-Johnson, Humphrey Shi, Tingbo Hou

Viaarxiv icon

UHGEval: Benchmarking the Hallucination of Chinese Large Language Models via Unconstrained Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 26, 2023
Xun Liang, Shichao Song, Simin Niu, Zhiyu Li, Feiyu Xiong, Bo Tang, Zhaohui Wy, Dawei He, Peng Cheng, Zhonghao Wang, Haiying Deng

Figure 1 for UHGEval: Benchmarking the Hallucination of Chinese Large Language Models via Unconstrained Generation
Figure 2 for UHGEval: Benchmarking the Hallucination of Chinese Large Language Models via Unconstrained Generation
Figure 3 for UHGEval: Benchmarking the Hallucination of Chinese Large Language Models via Unconstrained Generation
Figure 4 for UHGEval: Benchmarking the Hallucination of Chinese Large Language Models via Unconstrained Generation
Viaarxiv icon

UnLoc: A Unified Framework for Video Localization Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 21, 2023
Shen Yan, Xuehan Xiong, Arsha Nagrani, Anurag Arnab, Zhonghao Wang, Weina Ge, David Ross, Cordelia Schmid

Figure 1 for UnLoc: A Unified Framework for Video Localization Tasks
Figure 2 for UnLoc: A Unified Framework for Video Localization Tasks
Figure 3 for UnLoc: A Unified Framework for Video Localization Tasks
Figure 4 for UnLoc: A Unified Framework for Video Localization Tasks
Viaarxiv icon

MediaGPT : A Large Language Model For Chinese Media

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 26, 2023
Zhonghao Wang, Zijia Lu, Bo Jin, Haiying Deng

Figure 1 for MediaGPT : A Large Language Model For Chinese Media
Figure 2 for MediaGPT : A Large Language Model For Chinese Media
Figure 3 for MediaGPT : A Large Language Model For Chinese Media
Figure 4 for MediaGPT : A Large Language Model For Chinese Media
Viaarxiv icon

Feudal Reinforcement Learning by Reading Manuals

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 13, 2021
Kai Wang, Zhonghao Wang, Mo Yu, Humphrey Shi

Figure 1 for Feudal Reinforcement Learning by Reading Manuals
Figure 2 for Feudal Reinforcement Learning by Reading Manuals
Figure 3 for Feudal Reinforcement Learning by Reading Manuals
Figure 4 for Feudal Reinforcement Learning by Reading Manuals
Viaarxiv icon

Rethinking Text Segmentation: A Novel Dataset and A Text-Specific Refinement Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2020
Xingqian Xu, Zhifei Zhang, Zhaowen Wang, Brian Price, Zhonghao Wang, Humphrey Shi

Figure 1 for Rethinking Text Segmentation: A Novel Dataset and A Text-Specific Refinement Approach
Figure 2 for Rethinking Text Segmentation: A Novel Dataset and A Text-Specific Refinement Approach
Figure 3 for Rethinking Text Segmentation: A Novel Dataset and A Text-Specific Refinement Approach
Figure 4 for Rethinking Text Segmentation: A Novel Dataset and A Text-Specific Refinement Approach
Viaarxiv icon

Interpretable Visual Reasoning via Induced Symbolic Space

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 23, 2020
Zhonghao Wang, Mo Yu, Kai Wang, Jinjun Xiong, Wen-mei Hwu, Mark Hasegawa-Johnson, Humphrey Shi

Figure 1 for Interpretable Visual Reasoning via Induced Symbolic Space
Figure 2 for Interpretable Visual Reasoning via Induced Symbolic Space
Figure 3 for Interpretable Visual Reasoning via Induced Symbolic Space
Figure 4 for Interpretable Visual Reasoning via Induced Symbolic Space
Viaarxiv icon

Differential Treatment for Stuff and Things: A Simple Unsupervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 22, 2020
Zhonghao Wang, Mo Yu, Yunchao Wei, Rogerio Feris, Jinjun Xiong, Wen-mei Hwu, Thomas S. Huang, Honghui Shi

Figure 1 for Differential Treatment for Stuff and Things: A Simple Unsupervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation
Figure 2 for Differential Treatment for Stuff and Things: A Simple Unsupervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation
Figure 3 for Differential Treatment for Stuff and Things: A Simple Unsupervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation
Figure 4 for Differential Treatment for Stuff and Things: A Simple Unsupervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Alleviating Semantic-level Shift: A Semi-supervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2020
Zhonghao Wang, Yunchao Wei, Rogerior Feris, Jinjun Xiong, Wen-Mei Hwu, Thomas S. Huang, Honghui Shi

Figure 1 for Alleviating Semantic-level Shift: A Semi-supervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation
Figure 2 for Alleviating Semantic-level Shift: A Semi-supervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation
Figure 3 for Alleviating Semantic-level Shift: A Semi-supervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation
Figure 4 for Alleviating Semantic-level Shift: A Semi-supervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Clothing Retrieval with Visual Attention Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 31, 2017
Zhonghao Wang, Yujun Gu, Ya Zhang, Jun Zhou, Xiao Gu

Figure 1 for Clothing Retrieval with Visual Attention Model
Figure 2 for Clothing Retrieval with Visual Attention Model
Figure 3 for Clothing Retrieval with Visual Attention Model
Figure 4 for Clothing Retrieval with Visual Attention Model
Viaarxiv icon