Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhonghao Wang

Rethinking Text Segmentation: A Novel Dataset and A Text-Specific Refinement Approach


Nov 27, 2020
Xingqian Xu, Zhifei Zhang, Zhaowen Wang, Brian Price, Zhonghao Wang, Humphrey Shi


  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Visual Reasoning via Induced Symbolic Space


Nov 23, 2020
Zhonghao Wang, Mo Yu, Kai Wang, Jinjun Xiong, Wen-mei Hwu, Mark Hasegawa-Johnson, Humphrey Shi


  Access Paper or Ask Questions

Differential Treatment for Stuff and Things: A Simple Unsupervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation


Apr 22, 2020
Zhonghao Wang, Mo Yu, Yunchao Wei, Rogerio Feris, Jinjun Xiong, Wen-mei Hwu, Thomas S. Huang, Honghui Shi

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Alleviating Semantic-level Shift: A Semi-supervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation


Apr 02, 2020
Zhonghao Wang, Yunchao Wei, Rogerior Feris, Jinjun Xiong, Wen-Mei Hwu, Thomas S. Huang, Honghui Shi


  Access Paper or Ask Questions

Clothing Retrieval with Visual Attention Model


Oct 31, 2017
Zhonghao Wang, Yujun Gu, Ya Zhang, Jun Zhou, Xiao Gu

* 4 pages, to be presented at IEEE VCIP 2017 

  Access Paper or Ask Questions