Alert button
Picture for Wei Xiong

Wei Xiong

Alert button

SwapAnything: Enabling Arbitrary Object Swapping in Personalized Visual Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Jing Gu, Yilin Wang, Nanxuan Zhao, Wei Xiong, Qing Liu, Zhifei Zhang, He Zhang, Jianming Zhang, HyunJoon Jung, Xin Eric Wang

Viaarxiv icon

IMPRINT: Generative Object Compositing by Learning Identity-Preserving Representation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Yizhi Song, Zhifei Zhang, Zhe Lin, Scott Cohen, Brian Price, Jianming Zhang, Soo Ye Kim, He Zhang, Wei Xiong, Daniel Aliaga

Viaarxiv icon

Strengthening Multimodal Large Language Model with Bootstrapped Preference Optimization

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Renjie Pi, Tianyang Han, Wei Xiong, Jipeng Zhang, Runtao Liu, Rui Pan, Tong Zhang

Figure 1 for Strengthening Multimodal Large Language Model with Bootstrapped Preference Optimization
Figure 2 for Strengthening Multimodal Large Language Model with Bootstrapped Preference Optimization
Figure 3 for Strengthening Multimodal Large Language Model with Bootstrapped Preference Optimization
Figure 4 for Strengthening Multimodal Large Language Model with Bootstrapped Preference Optimization
Viaarxiv icon

Arithmetic Control of LLMs for Diverse User Preferences: Directional Preference Alignment with Multi-Objective Rewards

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2024
Haoxiang Wang, Yong Lin, Wei Xiong, Rui Yang, Shizhe Diao, Shuang Qiu, Han Zhao, Tong Zhang

Viaarxiv icon

Diffusion Model-Based Image Editing: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Yi Huang, Jiancheng Huang, Yifan Liu, Mingfu Yan, Jiaxi Lv, Jianzhuang Liu, Wei Xiong, He Zhang, Shifeng Chen, Liangliang Cao

Viaarxiv icon

A Theoretical Analysis of Nash Learning from Human Feedback under General KL-Regularized Preference

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 11, 2024
Chenlu Ye, Wei Xiong, Yuheng Zhang, Nan Jiang, Tong Zhang

Viaarxiv icon

Earthfarseer: Versatile Spatio-Temporal Dynamical Systems Modeling in One Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2023
Hao Wu, Shilong Wang, Yuxuan Liang, Zhengyang Zhou, Wei Huang, Wei Xiong, Kun Wang

Figure 1 for Earthfarseer: Versatile Spatio-Temporal Dynamical Systems Modeling in One Model
Figure 2 for Earthfarseer: Versatile Spatio-Temporal Dynamical Systems Modeling in One Model
Figure 3 for Earthfarseer: Versatile Spatio-Temporal Dynamical Systems Modeling in One Model
Figure 4 for Earthfarseer: Versatile Spatio-Temporal Dynamical Systems Modeling in One Model
Viaarxiv icon

Gibbs Sampling from Human Feedback: A Provable KL- constrained Framework for RLHF

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2023
Wei Xiong, Hanze Dong, Chenlu Ye, Han Zhong, Nan Jiang, Tong Zhang

Viaarxiv icon

Relightful Harmonization: Lighting-aware Portrait Background Replacement

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Mengwei Ren, Wei Xiong, Jae Shin Yoon, Zhixin Shu, Jianming Zhang, HyunJoon Jung, Guido Gerig, He Zhang

Viaarxiv icon