Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ZhichunRoad at Amazon KDD Cup 2022: MultiTask Pre-Training for E-Commerce Product Search


Jan 31, 2023
Xuange Cui, Wei Xiong, Songlin Wang

Add code

* KDD Cup Workshop @ KDD 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Koopman neural operator as a mesh-free solver of non-linear partial differential equations


Jan 24, 2023
Wei Xiong, Xiaomeng Huang, Ziyang Zhang, Ruixuan Deng, Pei Sun, Yang Tian

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

KoopmanLab: machine learning for solving complex physics equations


Jan 17, 2023
Wei Xiong, Muyuan Ma, Ziyang Zhang, Pei Sun, Yang Tian

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

KoopmanLab: A PyTorch module of Koopman neural operator family for solving partial differential equations


Jan 03, 2023
Wei Xiong, Muyuan Ma, Pei Sun, Yang Tian

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Corruption-Robust Algorithms with Uncertainty Weighting for Nonlinear Contextual Bandits and Markov Decision Processes


Dec 12, 2022
Chenlu Ye, Wei Xiong, Quanquan Gu, Tong Zhang

Add code

* We study the corruption-robust MDPs and contextual bandits with general function approximation 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

End-to-end Recording Device Identification Based on Deep Representation Learning


Dec 05, 2022
Chunyan Zeng, Dongliang Zhu, Zhifeng Wang, Minghu Wu, Wei Xiong, Nan Zhao

Add code

* 20 pages, 5 figures, recording device identification 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Posterior Sampling Framework for Interactive Decision Making


Nov 03, 2022
Han Zhong, Wei Xiong, Sirui Zheng, Liwei Wang, Zhaoran Wang, Zhuoran Yang, Tong Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Self-Play Posterior Sampling Algorithm for Zero-Sum Markov Games


Oct 04, 2022
Wei Xiong, Han Zhong, Chengshuai Shi, Cong Shen, Tong Zhang

Add code

* Accepted to ICML 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Nearly Minimax Optimal Offline Reinforcement Learning with Linear Function Approximation: Single-Agent MDP and Markov Game


May 31, 2022
Wei Xiong, Han Zhong, Chengshuai Shi, Cong Shen, Liwei Wang, Tong Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


May 11, 2022
Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, Yufei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

Add code

* Validation code of the baseline model is available at https://github.com/ofsoundof/IMDN. Validation of all submitted models is available at https://github.com/ofsoundof/NTIRE2022_ESR 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>