Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Controllable Shadow Generation Using Pixel Height Maps


Jul 15, 2022
Yichen Sheng , Yifan Liu , Jianming Zhang , Wei Yin , A. Cengiz Oztireli , He Zhang , Zhe Lin , Eli Shechtman , Bedrich Benes

* 15 pages, 11 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Flexible Diffusion Model


Jun 17, 2022
Weitao Du , Tao Yang , He Zhang , Yuanqi Du


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Trustworthy Graph Neural Networks: Aspects, Methods and Trends


May 16, 2022
He Zhang , Bang Wu , Xingliang Yuan , Shirui Pan , Hanghang Tong , Jian Pei

* 36 pages, 7 tables, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Rethinking Portrait Matting with Privacy Preserving


Mar 31, 2022
Sihan Ma , Jizhizi Li , Jing Zhang , He Zhang , Dacheng Tao

* An extended version of the ACM Multimedia 2021 paper "Privacy-Preserving Portrait Matting". The code, dataset, and models are available at https://github.com/ViTAE-Transformer/ViTAE-Transformer-Matting. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2104.14222 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Interactive Portrait Harmonization


Mar 15, 2022
Jeya Maria Jose Valanarasu , He Zhang , Jianming Zhang , Yilin Wang , Zhe Lin , Jose Echevarria , Yinglan Ma , Zijun Wei , Kalyan Sunkavalli , Vishal M. Patel


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Projective Ranking-based GNN Evasion Attacks


Feb 25, 2022
He Zhang , Xingliang Yuan , Chuan Zhou , Shirui Pan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Boosting Robustness of Image Matting with Context Assembling and Strong Data Augmentation


Jan 18, 2022
Yutong Dai , Brian Price , He Zhang , Chunhua Shen

* 19 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Temporal Knowledge Graph Completion: A Survey


Jan 16, 2022
Borui Cai , Yong Xiang , Longxiang Gao , He Zhang , Yunfeng Li , Jianxin Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Lite Vision Transformer with Enhanced Self-Attention


Dec 20, 2021
Chenglin Yang , Yilin Wang , Jianming Zhang , He Zhang , Zijun Wei , Zhe Lin , Alan Yuille


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HVTR: Hybrid Volumetric-Textural Rendering for Human Avatars


Dec 19, 2021
Tao Hu , Tao Yu , Zerong Zheng , He Zhang , Yebin Liu , Matthias Zwicker

* Project page: https://www.cs.umd.edu/~taohu/hvtr/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
>>