Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Causal Inference via Nonlinear Variable Decorrelation for Healthcare Applications


Sep 29, 2022
Junda Wang, Weijian Li, Han Wang, Hanjia Lyu, Caroline Thirukumaran, Addisu Mesfin, Jiebo Luo


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CLIP-ViP: Adapting Pre-trained Image-Text Model to Video-Language Representation Alignment


Sep 23, 2022
Hongwei Xue, Yuchong Sun, Bei Liu, Jianlong Fu, Ruihua Song, Houqiang Li, Jiebo Luo


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Remote Medication Status Prediction for Individuals with Parkinson's Disease using Time-series Data from Smartphones


Jul 26, 2022
Weijian Li, Wei Zhu, Ray Dorsey, Jiebo Luo


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Bi-Calibration Networks for Weakly-Supervised Video Representation Learning


Jun 21, 2022
Fuchen Long, Ting Yao, Zhaofan Qiu, Xinmei Tian, Jiebo Luo, Tao Mei


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Stand-Alone Inter-Frame Attention in Video Models


Jun 14, 2022
Fuchen Long, Zhaofan Qiu, Yingwei Pan, Ting Yao, Jiebo Luo, Tao Mei

* CVPR 2022; Code is publicly available at: https://github.com/FuchenUSTC/SIFA 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Fine-tuning Pre-trained Language Models with Noise Stability Regularization


Jun 12, 2022
Hang Hua, Xingjian Li, Dejing Dou, Cheng-Zhong Xu, Jiebo Luo

* Preprint. Under Review 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Automatic Relation-aware Graph Network Proliferation


May 31, 2022
Shaofei Cai, Liang Li, Xinzhe Han, Jiebo Luo, Zheng-Jun Zha, Qingming Huang

* Accepted by CVPR2022 (Oral) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Localized Adversarial Domain Generalization


May 09, 2022
Wei Zhu, Le Lu, Jing Xiao, Mei Han, Jiebo Luo, Adam P. Harrison


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Deep Federated Anomaly Detection for Multivariate Time Series Data


May 09, 2022
Wei Zhu, Dongjin Song, Yuncong Chen, Wei Cheng, Bo Zong, Takehiko Mizoguchi, Cristian Lumezanu, Haifeng Chen, Jiebo Luo


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>