Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuqian Zhou

TransFill: Reference-guided Image Inpainting by Merging Multiple Color and Spatial Transformations


Mar 29, 2021
Yuqian Zhou, Connelly Barnes, Eli Shechtman, Sohrab Amirghodsi

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Study Group Learning: Improving Retinal Vessel Segmentation Trained with Noisy Labels


Mar 05, 2021
Yuqian Zhou, Hanchao Yu, Humphrey Shi


  Access Paper or Ask Questions

High-Resolution Deep Image Matting


Sep 14, 2020
Haichao Yu, Ning Xu, Zilong Huang, Yuqian Zhou, Humphrey Shi


  Access Paper or Ask Questions

UDC 2020 Challenge on Image Restoration of Under-Display Camera: Methods and Results


Aug 18, 2020
Yuqian Zhou, Michael Kwan, Kyle Tolentino, Neil Emerton, Sehoon Lim, Tim Large, Lijiang Fu, Zhihong Pan, Baopu Li, Qirui Yang, Yihao Liu, Jigang Tang, Tao Ku, Shibin Ma, Bingnan Hu, Jiarong Wang, Densen Puthussery, Hrishikesh P S, Melvin Kuriakose, Jiji C V, Varun Sundar, Sumanth Hegde, Divya Kothandaraman, Kaushik Mitra, Akashdeep Jassal, Nisarg A. Shah, Sabari Nathan, Nagat Abdalla Esiad Rahel, Dafan Chen, Shichao Nie, Shuting Yin, Chengconghui Ma, Haoran Wang, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Joshua Rego, Huaijin Chen, Shuai Li, Zhenhua Hu, Kin Wai Lau, Lai-Man Po, Dahai Yu, Yasar Abbas Ur Rehman, Yiqun Li, Lianping Xing

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Pyramid Attention Networks for Image Restoration


Jun 03, 2020
Yiqun Mei, Yuchen Fan, Yulun Zhang, Jiahui Yu, Yuqian Zhou, Ding Liu, Yun Fu, Thomas S. Huang, Humphrey Shi


  Access Paper or Ask Questions

Image Super-Resolution with Cross-Scale Non-Local Attention and Exhaustive Self-Exemplars Mining


Jun 02, 2020
Yiqun Mei, Yuchen Fan, Yuqian Zhou, Lichao Huang, Thomas S. Huang, Humphrey Shi

* CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results


May 08, 2020
Abdelrahman Abdelhamed, Mahmoud Afifi, Radu Timofte, Michael S. Brown, Yue Cao, Zhilu Zhang, Wangmeng Zuo, Xiaoling Zhang, Jiye Liu, Wendong Chen, Changyuan Wen, Meng Liu, Shuailin Lv, Yunchao Zhang, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Xiyu Yu, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Songhyun Yu, Bumjun Park, Jechang Jeong, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Zengli Yang, Long Bao, Shuangquan Wang, Dongwoon Bai, Jungwon Lee, Youngjung Kim, Kyeongha Rho, Changyeop Shin, Sungho Kim, Pengliang Tang, Yiyun Zhao, Yuqian Zhou, Yuchen Fan, Thomas Huang, Zhihao Li, Nisarg A. Shah, Wei Liu, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Marcin Możejko, Tomasz Latkowski, Lukasz Treszczotko, Michał Szafraniuk, Krzysztof Trojanowski, Yanhong Wu, Pablo Navarrete Michelini, Fengshuo Hu, Yunhua Lu, Sujin Kim, Wonjin Kim, Jaayeon Lee, Jang-Hwan Choi, Magauiya Zhussip, Azamat Khassenov, Jong Hyun Kim, Hwechul Cho, Priya Kansal, Sabari Nathan, Zhangyu Ye, Xiwen Lu, Yaqi Wu, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Siliang Tang, Yanpeng Cao, Matteo Maggioni, Ioannis Marras, Thomas Tanay, Gregory Slabaugh, Youliang Yan, Myungjoo Kang, Han-Soo Choi, Kyungmin Song, Shusong Xu, Xiaomu Lu, Tingniao Wang, Chunxia Lei, Bin Liu, Rajat Gupta, Vineet Kumar


  Access Paper or Ask Questions

Image Restoration for Under-Display Camera


Mar 10, 2020
Yuqian Zhou, David Ren, Neil Emerton, Sehoon Lim, Timothy Large


  Access Paper or Ask Questions

MIMAMO Net: Integrating Micro- and Macro-motion for Video Emotion Recognition


Nov 21, 2019
Didan Deng, Zhaokang Chen, Yuqian Zhou, Bertram Shi

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

FLNet: Landmark Driven Fetching and Learning Network for Faithful Talking Facial Animation Synthesis


Nov 21, 2019
Kuangxiao Gu, Yuqian Zhou, Thomas Huang

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Raw Image Denoising with Bayer Pattern Unification and Bayer Preserving Augmentation


Apr 29, 2019
Jiaming Liu, Chi-Hao Wu, Yuzhi Wang, Qin Xu, Yuqian Zhou, Haibin Huang, Chuan Wang, Shaofan Cai, Yifan Ding, Haoqiang Fan, Jue Wang

* Accepted by CVPRW 2019 

  Access Paper or Ask Questions

When AWGN-based Denoiser Meets Real Noises


Apr 06, 2019
Yuqian Zhou, Jianbo Jiao, Haibin Huang, Yang Wang, Jue Wang, Honghui Shi, Thomas Huang

* 10 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

GeoNet: Deep Geodesic Networks for Point Cloud Analysis


Jan 03, 2019
Tong He, Haibin Huang, Li Yi, Yuqian Zhou, Chihao Wu, Jue Wang, Stefano Soatto


  Access Paper or Ask Questions

Horizontal Pyramid Matching for Person Re-identification


Sep 20, 2018
Yang Fu, Yunchao Wei, Yuqian Zhou, Honghui Shi, Gao Huang, Xinchao Wang, Zhiqiang Yao, Thomas Huang

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Utterance-level Affect Analysis using Visual, Audio and Text Features


May 04, 2018
Didan Deng, Yuqian Zhou, Jimin Pi, Bertram E. Shi

* 5 pages, 1 figure, subject to the 2018 IJCNN challenge on One-Minute Gradual-Emotion Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

Survey of Face Detection on Low-quality Images


Apr 19, 2018
Yuqian Zhou, Ding Liu, Thomas Huang


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Representation Adversarial Learning Network: from Reconstruction to Generation


Apr 19, 2018
Yuqian Zhou, Kuangxiao Gu, Thomas Huang


  Access Paper or Ask Questions

Photorealistic Facial Expression Synthesis by the Conditional Difference Adversarial Autoencoder


Aug 30, 2017
Yuqian Zhou, Bertram Emil Shi

* Accepted by ACII2017 

  Access Paper or Ask Questions