Alert button
Picture for Kai Zhang

Kai Zhang

Alert button

DATENeRF: Depth-Aware Text-based Editing of NeRFs

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2024
Sara Rojas, Julien Philip, Kai Zhang, Sai Bi, Fujun Luan, Bernard Ghanem, Kalyan Sunkavall

Viaarxiv icon

Personalized LLM Response Generation with Parameterized Memory Injection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2024
Kai Zhang, Lizhi Qing, Yangyang Kang, Xiaozhong Liu

Viaarxiv icon

How Easily do Irrelevant Inputs Skew the Responses of Large Language Models?

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2024
Siye Wu, Jian Xie, Jiangjie Chen, Tinghui Zhu, Kai Zhang, Yanghua Xiao

Viaarxiv icon

AddSR: Accelerating Diffusion-based Blind Super-Resolution with Adversarial Diffusion Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Rui Xie, Ying Tai, Kai Zhang, Zhenyu Zhang, Jun Zhou, Jian Yang

Viaarxiv icon

PURPLE: Making a Large Language Model a Better SQL Writer

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2024
Tonghui Ren, Yuankai Fan, Zhenying He, Ren Huang, Jiaqi Dai, Can Huang, Yinan Jing, Kai Zhang, Yifan Yang, X. Sean Wang

Figure 1 for PURPLE: Making a Large Language Model a Better SQL Writer
Figure 2 for PURPLE: Making a Large Language Model a Better SQL Writer
Figure 3 for PURPLE: Making a Large Language Model a Better SQL Writer
Figure 4 for PURPLE: Making a Large Language Model a Better SQL Writer
Viaarxiv icon

MagicLens: Self-Supervised Image Retrieval with Open-Ended Instructions

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Kai Zhang, Yi Luan, Hexiang Hu, Kenton Lee, Siyuan Qiao, Wenhu Chen, Yu Su, Ming-Wei Chang

Figure 1 for MagicLens: Self-Supervised Image Retrieval with Open-Ended Instructions
Figure 2 for MagicLens: Self-Supervised Image Retrieval with Open-Ended Instructions
Figure 3 for MagicLens: Self-Supervised Image Retrieval with Open-Ended Instructions
Figure 4 for MagicLens: Self-Supervised Image Retrieval with Open-Ended Instructions
Viaarxiv icon

DetDiffusion: Synergizing Generative and Perceptive Models for Enhanced Data Generation and Perception

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2024
Yibo Wang, Ruiyuan Gao, Kai Chen, Kaiqiang Zhou, Yingjie Cai, Lanqing Hong, Zhenguo Li, Lihui Jiang, Dit-Yan Yeung, Qiang Xu, Kai Zhang

Figure 1 for DetDiffusion: Synergizing Generative and Perceptive Models for Enhanced Data Generation and Perception
Figure 2 for DetDiffusion: Synergizing Generative and Perceptive Models for Enhanced Data Generation and Perception
Figure 3 for DetDiffusion: Synergizing Generative and Perceptive Models for Enhanced Data Generation and Perception
Figure 4 for DetDiffusion: Synergizing Generative and Perceptive Models for Enhanced Data Generation and Perception
Viaarxiv icon

Sora: A Review on Background, Technology, Limitations, and Opportunities of Large Vision Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Yixin Liu, Kai Zhang, Yuan Li, Zhiling Yan, Chujie Gao, Ruoxi Chen, Zhengqing Yuan, Yue Huang, Hanchi Sun, Jianfeng Gao, Lifang He, Lichao Sun

Viaarxiv icon

Metasql: A Generate-then-Rank Framework for Natural Language to SQL Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Yuankai Fan, Zhenying He, Tonghui Ren, Can Huang, Yinan Jing, Kai Zhang, X. Sean Wang

Viaarxiv icon

A Neural-network Enhanced Video Coding Framework beyond ECM

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 21, 2024
Yanchen Zhao, Wenxuan He, Chuanmin Jia, Qizhe Wang, Junru Li, Yue Li, Chaoyi Lin, Kai Zhang, Li Zhang, Siwei Ma

Viaarxiv icon