Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
RpBERT: A Text-image Relation Propagation-based BERT Model for Multimodal NER

Feb 05, 2021
Lin Sun, Jiquan Wang, Kai Zhang, Yindu Su, Fangsheng Weng

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Real-time Prediction for Mechanical Ventilation in COVID-19 Patients using A Multi-task Gaussian Process Multi-objective Self-attention Network

Feb 01, 2021
Kai Zhang, Siddharth Karanth, Bela Patel, Robert Murphy, Xiaoqian Jiang

* In review 

  Access Paper or Ask Questions

Sub-sampled Cross-component Prediction for Emerging Video Coding Standards

Dec 30, 2020
Junru Li, Meng Wang, Li Zhang, Shiqi Wang, Kai Zhang, Shanshe Wang, Siwei Ma, Wen Gao


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Interactive Attention Network for Fine-grained Feature Learning in CTR Prediction

Dec 13, 2020
Kai Zhang, Hao Qian, Qing Cui, Qi Liu, Longfei Li, Jun Zhou, Jianhui Ma, Enhong Chen

* 9 pages, 6 figures, WSDM2021, accepted 

  Access Paper or Ask Questions

GMOT-40: A Benchmark for Generic Multiple Object Tracking

Dec 02, 2020
Hexin Bai, Wensheng Cheng, Peng Chu, Juehuan Liu, Kai Zhang, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

NeRF++: Analyzing and Improving Neural Radiance Fields

Oct 21, 2020
Kai Zhang, Gernot Riegler, Noah Snavely, Vladlen Koltun

* Code is available at https://github.com/Kai-46/nerfplusplus; fix a minor formatting issue in Fig. 4 

  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Semantic and Positional Self-Attention Network for Document Classification

Sep 19, 2020
Juyong Jiang, Jie Zhang, Kai Zhang

* Accepted to Proc. Conf. Empirical Methods in Natural Language Processing 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Plug-and-Play Image Restoration with Deep Denoiser Prior

Aug 31, 2020
Kai Zhang, Yawei Li, Wangmeng Zuo, Lei Zhang, Luc Van Gool, Radu Timofte

* An extended version of IRCNN (CVPR17). Project page: https://github.com/cszn/DPIR 

  Access Paper or Ask Questions

The Heterogeneity Hypothesis: Finding Layer-Wise Dissimilated Network Architecture

Jun 29, 2020
Yawei Li, Wen Li, Martin Danelljan, Kai Zhang, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Code will be available at https://github.com/ofsoundof/Heterogeneity_Hypothesis 

  Access Paper or Ask Questions

Structural Landmarking and Interaction Modelling: on Resolution Dilemmas in Graph Classification

Jun 29, 2020
Kai Zhang, Yaokang Zhu, Jun Wang, Jie Zhang, Hongyuan Zha


  Access Paper or Ask Questions

Learning Context-Based Non-local Entropy Modeling for Image Compression

May 10, 2020
Mu Li, Kai Zhang, Wangmeng Zuo, Radu Timofte, David Zhang


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results

May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Method for Curation of Web-Scraped Face Image Datasets

Apr 07, 2020
Kai Zhang, Vítor Albiero, Kevin W. Bowyer

* This paper will appear at IWBF 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Depth Sensing Beyond LiDAR Range

Apr 07, 2020
Kai Zhang, Jiaxin Xie, Noah Snavely, Qifeng Chen

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

DHP: Differentiable Meta Pruning via HyperNetworks

Mar 30, 2020
Yawei Li, Shuhang Gu, Kai Zhang, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Code will be available at https://github.com/ofsoundof/dhp 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Unfolding Network for Image Super-Resolution

Mar 23, 2020
Kai Zhang, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Accepted by CVPR 2020. Project page: https://github.com/cszn/USRNet 

  Access Paper or Ask Questions

How Does Gender Balance In Training Data Affect Face Recognition Accuracy?

Feb 07, 2020
Vítor Albiero, Kai Zhang, Kevin W. Bowyer


  Access Paper or Ask Questions

Analysis of Gender Inequality In Face Recognition Accuracy

Jan 31, 2020
Vítor Albiero, Krishnapriya K. S., Kushal Vangara, Kai Zhang, Michael C. King, Kevin W. Bowyer

* Paper will appear at The 2nd Workshop on Demographic Variation in the Performance of Biometric Systems at WACV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Testing Independence with the Binary Expansion Randomized Ensemble Test

Dec 11, 2019
Duyeol Lee, Kai Zhang, Michael R. Kosorok


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2019 Challenge on Constrained Super-Resolution: Methods and Results

Nov 04, 2019
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Zheng Hui, Xiumei Wang, Xinbo Gao, Dongliang Xiong, Shuai Liu, Ruipeng Gang, Nan Nan, Chenghua Li, Xueyi Zou, Ning Kang, Zhan Wang, Hang Xu, Chaofeng Wang, Zheng Li, Linlin Wang, Jun Shi, Wenyu Sun, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Yazhe Niu, Peijin Zhuo, Xiangzhen Kong, Long Sun, Wenhao Wang


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Context Rewriting for Open Domain Conversation

Oct 30, 2019
Kun Zhou, Kai Zhang, Yu Wu, Shujie Liu, Jingsong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Vision Reconstruction Pipelines for Satellite Imagery

Oct 16, 2019
Kai Zhang, Jin Sun, Noah Snavely

* Project Page: https://kai-46.github.io/VisSat/ 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Overall Contextual Information for Image Captioning in Human-Like Cognitive Style

Oct 15, 2019
Hongwei Ge, Zehang Yan, Kai Zhang, Mingde Zhao, Liang Sun

* ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Blind Deconvolution Using Deep Priors

Aug 06, 2019
Dongwei Ren, Kai Zhang, Qilong Wang, Qinghua Hu, Wangmeng Zuo

* The source code is available at https://github.com/csdwren/SelfDeblur, and the supplementary file is at https://csdwren.github.io/papers/SelfDeblur_supp.pdf 

  Access Paper or Ask Questions