Alert button
Picture for Scott Cohen

Scott Cohen

Alert button

Latent Feature-Guided Diffusion Models for Shadow Removal

Dec 04, 2023
Kangfu Mei, Luis Figueroa, Zhe Lin, Zhihong Ding, Scott Cohen, Vishal M. Patel

Viaarxiv icon

SCoRD: Subject-Conditional Relation Detection with Text-Augmented Data

Aug 24, 2023
Ziyan Yang, Kushal Kafle, Zhe Lin, Scott Cohen, Zhihong Ding, Vicente Ordonez

Figure 1 for SCoRD: Subject-Conditional Relation Detection with Text-Augmented Data
Figure 2 for SCoRD: Subject-Conditional Relation Detection with Text-Augmented Data
Figure 3 for SCoRD: Subject-Conditional Relation Detection with Text-Augmented Data
Figure 4 for SCoRD: Subject-Conditional Relation Detection with Text-Augmented Data
Viaarxiv icon

GamutMLP: A Lightweight MLP for Color Loss Recovery

Apr 23, 2023
Hoang M. Le, Brian Price, Scott Cohen, Michael S. Brown

Figure 1 for GamutMLP: A Lightweight MLP for Color Loss Recovery
Figure 2 for GamutMLP: A Lightweight MLP for Color Loss Recovery
Figure 3 for GamutMLP: A Lightweight MLP for Color Loss Recovery
Figure 4 for GamutMLP: A Lightweight MLP for Color Loss Recovery
Viaarxiv icon

TopNet: Transformer-based Object Placement Network for Image Compositing

Apr 06, 2023
Sijie Zhu, Zhe Lin, Scott Cohen, Jason Kuen, Zhifei Zhang, Chen Chen

Figure 1 for TopNet: Transformer-based Object Placement Network for Image Compositing
Figure 2 for TopNet: Transformer-based Object Placement Network for Image Compositing
Figure 3 for TopNet: Transformer-based Object Placement Network for Image Compositing
Figure 4 for TopNet: Transformer-based Object Placement Network for Image Compositing
Viaarxiv icon

Structure-Guided Image Completion with Image-level and Object-level Semantic Discriminators

Dec 13, 2022
Haitian Zheng, Zhe Lin, Jingwan Lu, Scott Cohen, Eli Shechtman, Connelly Barnes, Jianming Zhang, Qing Liu, Yuqian Zhou, Sohrab Amirghodsi, Jiebo Luo

Figure 1 for Structure-Guided Image Completion with Image-level and Object-level Semantic Discriminators
Figure 2 for Structure-Guided Image Completion with Image-level and Object-level Semantic Discriminators
Figure 3 for Structure-Guided Image Completion with Image-level and Object-level Semantic Discriminators
Figure 4 for Structure-Guided Image Completion with Image-level and Object-level Semantic Discriminators
Viaarxiv icon

ObjectStitch: Generative Object Compositing

Dec 05, 2022
Yizhi Song, Zhifei Zhang, Zhe Lin, Scott Cohen, Brian Price, Jianming Zhang, Soo Ye Kim, Daniel Aliaga

Figure 1 for ObjectStitch: Generative Object Compositing
Figure 2 for ObjectStitch: Generative Object Compositing
Figure 3 for ObjectStitch: Generative Object Compositing
Figure 4 for ObjectStitch: Generative Object Compositing
Viaarxiv icon

GALA: Toward Geometry-and-Lighting-Aware Object Search for Compositing

Mar 31, 2022
Sijie Zhu, Zhe Lin, Scott Cohen, Jason Kuen, Zhifei Zhang, Chen Chen

Figure 1 for GALA: Toward Geometry-and-Lighting-Aware Object Search for Compositing
Figure 2 for GALA: Toward Geometry-and-Lighting-Aware Object Search for Compositing
Figure 3 for GALA: Toward Geometry-and-Lighting-Aware Object Search for Compositing
Figure 4 for GALA: Toward Geometry-and-Lighting-Aware Object Search for Compositing
Viaarxiv icon

CM-GAN: Image Inpainting with Cascaded Modulation GAN and Object-Aware Training

Mar 22, 2022
Haitian Zheng, Zhe Lin, Jingwan Lu, Scott Cohen, Eli Shechtman, Connelly Barnes, Jianming Zhang, Ning Xu, Sohrab Amirghodsi, Jiebo Luo

Figure 1 for CM-GAN: Image Inpainting with Cascaded Modulation GAN and Object-Aware Training
Figure 2 for CM-GAN: Image Inpainting with Cascaded Modulation GAN and Object-Aware Training
Figure 3 for CM-GAN: Image Inpainting with Cascaded Modulation GAN and Object-Aware Training
Figure 4 for CM-GAN: Image Inpainting with Cascaded Modulation GAN and Object-Aware Training
Viaarxiv icon

Generalized Few-Shot Semantic Segmentation: All You Need is Fine-Tuning

Dec 21, 2021
Josh Myers-Dean, Yinan Zhao, Brian Price, Scott Cohen, Danna Gurari

Figure 1 for Generalized Few-Shot Semantic Segmentation: All You Need is Fine-Tuning
Figure 2 for Generalized Few-Shot Semantic Segmentation: All You Need is Fine-Tuning
Figure 3 for Generalized Few-Shot Semantic Segmentation: All You Need is Fine-Tuning
Figure 4 for Generalized Few-Shot Semantic Segmentation: All You Need is Fine-Tuning
Viaarxiv icon