Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Bei Yu

PFENet++: Boosting Few-shot Semantic Segmentation with the Noise-filtered Context-aware Prior Mask


Sep 28, 2021
Xiaoliu Luo, Zhuotao Tian, Taiping Zhang, Bei Yu, Yuan Yan Tang, Jiaya Jia

* 12 pages. The first two authors contribute equally 

  Access Paper or Ask Questions

Parametric Contrastive Learning


Aug 17, 2021
Jiequan Cui, Zhisheng Zhong, Shu Liu, Bei Yu, Jiaya Jia

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Conditional Temporal Variational AutoEncoder for Action Video Prediction


Aug 12, 2021
Xiaogang Xu, Yi Wang, Liwei Wang, Bei Yu, Jiaya Jia

* under submission 

  Access Paper or Ask Questions

Linking Health News to Research Literature


Jul 14, 2021
Jun Wang, Bei Yu

* 13 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Routing Towards Discriminative Power of Class Capsules


Mar 07, 2021
Haoyu Yang, Shuhe Li, Bei Yu

* 6 pages,4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Machine Learning for Electronic Design Automation: A Survey


Jan 10, 2021
Guyue Huang, Jingbo Hu, Yifan He, Jialong Liu, Mingyuan Ma, Zhaoyang Shen, Juejian Wu, Yuanfan Xu, Hengrui Zhang, Kai Zhong, Xuefei Ning, Yuzhe Ma, Haoyu Yang, Bei Yu, Huazhong Yang, Yu Wang


  Access Paper or Ask Questions

Tensor Low-Rank Reconstruction for Semantic Segmentation


Aug 02, 2020
Wanli Chen, Xinge Zhu, Ruoqi Sun, Junjun He, Ruiyu Li, Xiaoyong Shen, Bei Yu

* ECCV2020. Top-1 performance on PASCAL-VOC12; Source code at https://github.com/CWanli/RecoNet.git 

  Access Paper or Ask Questions

Dive Deeper Into Box for Object Detection


Jul 15, 2020
Ran Chen, Yong Liu, Mengdan Zhang, Shu Liu, Bei Yu, Yu-Wing Tai

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Attacking Split Manufacturing from a Deep Learning Perspective


Jul 08, 2020
Haocheng Li, Satwik Patnaik, Abhrajit Sengupta, Haoyu Yang, Johann Knechtel, Bei Yu, Evangeline F. Y. Young, Ozgur Sinanoglu


  Access Paper or Ask Questions

VLSI Mask Optimization: From Shallow To Deep Learning


Dec 16, 2019
Haoyu Yang, Wei Zhong, Yuzhe Ma, Hao Geng, Ran Chen, Wanli Chen, Bei Yu

* 6 pages; accepted by 25th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Layout Generation with Applications in Machine Learning Engine Evaluation


Dec 12, 2019
Haoyu Yang, Wen Chen, Piyush Pathak, Frank Gennari, Ya-Chieh Lai, Bei Yu

* 6 pages, submitted to 1st ACM/IEEE Workshop on Machine Learning for CAD (MLCAD) for review 

  Access Paper or Ask Questions

Are Adversarial Perturbations a Showstopper for ML-Based CAD? A Case Study on CNN-Based Lithographic Hotspot Detection


Jun 25, 2019
Kang Liu, Haoyu Yang, Yuzhe Ma, Benjamin Tan, Bei Yu, Evangeline F. Y. Young, Ramesh Karri, Siddharth Garg


  Access Paper or Ask Questions

DeepBillboard: Systematic Physical-World Testing of Autonomous Driving Systems


Dec 27, 2018
Husheng Zhou, Wei Li, Yuankun Zhu, Yuqun Zhang, Bei Yu, Lingming Zhang, Cong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Cross-layer Optimization for High Speed Adders: A Pareto Driven Machine Learning Approach


Oct 16, 2018
Yuzhe Ma, Subhendu Roy, Jin Miao, Jiamin Chen, Bei Yu

* 14 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DAC-SDC Low Power Object Detection Challenge for UAV Applications


Sep 01, 2018
Xiaowei Xu, Xinyi Zhang, Bei Yu, X. Sharon Hu, Christopher Rowen, Jingtong Hu, Yiyu Shi

* 12 pages, 21 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Approximation Framework for Deep Neural Networks


Jul 27, 2018
Yuzhe Ma, Ran Chen, Wei Li, Fanhua Shang, Wenjian Yu, Minsik Cho, Bei Yu

* 10 pages, 4 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Recent Advances in Convolutional Neural Network Acceleration


Jul 23, 2018
Qianru Zhang, Meng Zhang, Tinghuan Chen, Zhifei Sun, Yuzhe Ma, Bei Yu

* submitted to Neurocomputing 

  Access Paper or Ask Questions

Bridging the Gap Between Layout Pattern Sampling and Hotspot Detection via Batch Active Learning


Jul 13, 2018
Haoyu Yang, Shuhe Li, Cyrus Tabery, Bingqing Lin, Bei Yu

* 8 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions