Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

BronchusNet: Region and Structure Prior Embedded Representation Learning for Bronchus Segmentation and Classification


May 14, 2022
Wenhao Huang, Haifan Gong, Huan Zhang, Yu Wang, Haofeng Li, Guanbin Li, Hong Shen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Self-Supervised Masking for Unsupervised Anomaly Detection and Localization


May 13, 2022
Chaoqin Huang, Qinwei Xu, Yanfeng Wang, Yu Wang, Ya Zhang

* Transaction on Multimedia 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Few-Shot Musical Source Separation


May 03, 2022
Yu Wang, Daniel Stoller, Rachel M. Bittner, Juan Pablo Bello

* ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GypSum: Learning Hybrid Representations for Code Summarization


Apr 26, 2022
Yu Wang, Yu Dong, Xuesong Lu, Aoying Zhou

* 12 pages, 6 figures, 6 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

R2-Trans:Fine-Grained Visual Categorization with Redundancy Reduction


Apr 21, 2022
Yu Wang, Shuo Ye, Shujian Yu, Xinge You


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Robust End-to-end Speaker Diarization with Generic Neural Clustering


Apr 18, 2022
Chenyu Yang, Yu Wang

* submitted to INTERSPEECH 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Efficient Federated Learning on Knowledge Graphs via Privacy-preserving Relation Embedding Aggregation


Apr 11, 2022
Kai Zhang, Yu Wang, Hongyi Wang, Lifu Huang, Carl Yang, Lichao Sun

* Accepted to ACL 2022 Workshop on Federated Learning for Natural Language Processing 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Predicting Solar Flares Using CNN and LSTM on Two Solar Cycles of Active Region Data


Apr 07, 2022
Zeyu Sun, Monica G. Bobra, Xiantong Wang, Yu Wang, Hu Sun, Tamas Gombosi, Yang Chen, Alfred Hero

* 31 pages, 16 figures, accepted in the ApJ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CodedVTR: Codebook-based Sparse Voxel Transformer with Geometric Guidance


Mar 27, 2022
Tianchen Zhao, Niansong Zhang, Xuefei Ning, He Wang, Li Yi, Yu Wang

* Published at CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Self-Supervised Low-Rank Network for Single-Stage Weakly and Semi-Supervised Semantic Segmentation


Mar 19, 2022
Junwen Pan, Pengfei Zhu, Kaihua Zhang, Bing Cao, Yu Wang, Dingwen Zhang, Junwei Han, Qinghua Hu

* Accepted to IJCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>>