Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Denghui Zhang

Learning Disentangled Representations for Time Series


May 21, 2021
Yuening Li, Zhengzhang Chen, Daochen Zha, Mengnan Du, Denghui Zhang, Haifeng Chen, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Time-series Representation Learning With Multi-Level Disentanglement


May 17, 2021
Yuening Li, Zhengzhang Chen, Daochen Zha, Mengnan Du, Denghui Zhang, Haifeng Chen, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

T$^2$-Net: A Semi-supervised Deep Model for Turbulence Forecasting


Oct 26, 2020
Denghui Zhang, Yanchi Liu, Wei Cheng, Bo Zong, Jingchao Ni, Zhengzhang Chen, Haifeng Chen, Hui Xiong

* Accepted by ICDM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Job2Vec: Job Title Benchmarking with Collective Multi-View Representation Learning


Sep 16, 2020
Denghui Zhang, Junming Liu, Hengshu Zhu, Yanchi Liu, Lichen Wang, Pengyang Wang, Hui Xiong


  Access Paper or Ask Questions

E-BERT: A Phrase and Product Knowledge Enhanced Language Model for E-commerce


Sep 10, 2020
Denghui Zhang, Zixuan Yuan, Yanchi Liu, Zuohui Fu, Fuzhen Zhuang, Pengyang Wang, Haifeng Chen, Hui Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Path-Based Attention Neural Model for Fine-Grained Entity Typing


Jan 09, 2018
Denghui Zhang, Pengshan Cai, Yantao Jia, Manling Li, Yuanzhuo Wang, Xueqi Cheng

* AAAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Parallel Translating Embedding For Knowledge Graphs


Jan 09, 2018
Denghui Zhang, Manling Li, Yantao Jia, Yuanzhuo Wang, Xueqi Cheng

* WI 2017: 460-468 

  Access Paper or Ask Questions