Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Li Li

iWave3D: End-to-end Brain Image Compression with Trainable 3-D Wavelet Transform


Oct 10, 2021
Dongmei Xue, Haichuan Ma, Li Li, Dong Liu, Zhiwei Xiong


  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Image Compression with Probabilistic Decoding


Sep 30, 2021
Haichuan Ma, Dong Liu, Cunhui Dong, Li Li, Feng Wu


  Access Paper or Ask Questions

FastMVAE2: On improving and accelerating the fast variational autoencoder-based source separation algorithm for determined mixtures


Sep 28, 2021
Li Li, Hirokazu Kameoka, Shoji Makino

* submit to IEEE/ACM TASLP 

  Access Paper or Ask Questions

SynCoBERT: Syntax-Guided Multi-Modal Contrastive Pre-Training for Code Representation


Sep 09, 2021
Xin Wang, Yasheng Wang, Fei Mi, Pingyi Zhou, Yao Wan, Xiao Liu, Li Li, Hao Wu, Jin Liu, Xin Jiang

* 9 pages, 3 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CyGIL: A Cyber Gym for Training Autonomous Agents over Emulated Network Systems


Sep 07, 2021
Li Li, Raed Fayad, Adrian Taylor

* Presented at 1st International Workshop on Adaptive Cyber Defense, 2021 (arXiv:2108.08476) 

  Access Paper or Ask Questions

On Faster Convergence of Scaled Sign Gradient Descent


Sep 04, 2021
Xiuxian Li, Kuo-Yi Lin, Li Li, Yiguang Hong, Jie Chen


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Label Smoothing To Regularize Large-Scale Graph Training


Aug 30, 2021
Kaixiong Zhou, Ninghao Liu, Fan Yang, Zirui Liu, Rui Chen, Li Li, Soo-Hyun Choi, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

CLSEBERT: Contrastive Learning for Syntax Enhanced Code Pre-Trained Model


Aug 23, 2021
Xin Wang, Yasheng Wang, Pingyi Zhou, Fei Mi, Meng Xiao, Yadao Wang, Li Li, Xiao Liu, Hao Wu, Jin Liu, Xin Jiang

* 9 pages, 3 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Dirichlet Energy Constrained Learning for Deep Graph Neural Networks


Jul 06, 2021
Kaixiong Zhou, Xiao Huang, Daochen Zha, Rui Chen, Li Li, Soo-Hyun Choi, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Federated Noisy Client Learning


Jun 24, 2021
Li Li, Huazhu Fu, Bo Han, Cheng-Zhong Xu, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Composition and Application of Current Advanced Driving Assistance System: A Review


Jun 10, 2021
Xinran Li, Kuo-Yi Lin, Min Meng, Xiuxian Li, Li Li, Yiguang Hong, Jie Chen


  Access Paper or Ask Questions

Learning Graph Meta Embeddings for Cold-Start Ads in Click-Through Rate Prediction


May 19, 2021
Wentao Ouyang, Xiuwu Zhang, Shukui Ren, Li Li, Kun Zhang, Jinmei Luo, Zhaojie Liu, Yanlong Du

* SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Drill the Cork of Information Bottleneck by Inputting the Most Important Data


May 15, 2021
Xinyu Peng, Jiawei Zhang, Fei-Yue Wang, Li Li

* 11 pages, to be published in IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised domain adaptation via double classifiers based on high confidence pseudo label


May 11, 2021
Huihuang Chen, Li Li, Jie Chen, Kuo-Yi Lin

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Performance Evaluation of Adversarial Attacks: Discrepancies and Solutions


Apr 22, 2021
Jing Wu, Mingyi Zhou, Ce Zhu, Yipeng Liu, Mehrtash Harandi, Li Li


  Access Paper or Ask Questions

CSAFL: A Clustered Semi-Asynchronous Federated Learning Framework


Apr 16, 2021
Yu Zhang, Moming Duan, Duo Liu, Li Li, Ao Ren, Xianzhang Chen, Yujuan Tan, Chengliang Wang

* This paper will be presented at IJCNN 2021 

  Access Paper or Ask Questions

FedSAE: A Novel Self-Adaptive Federated Learning Framework in Heterogeneous Systems


Apr 15, 2021
Li Li, Moming Duan, Duo Liu, Yu Zhang, Ao Ren, Xianzhang Chen, Yujuan Tan, Chengliang Wang

* This paper will be presented at IJCNN 2021 

  Access Paper or Ask Questions

The SARAS Endoscopic Surgeon Action Detection (ESAD) dataset: Challenges and methods


Apr 07, 2021
Vivek Singh Bawa, Gurkirt Singh, Francis KapingA, Inna Skarga-Bandurova, Elettra Oleari, Alice Leporini, Carmela Landolfo, Pengfei Zhao, Xi Xiang, Gongning Luo, Kuanquan Wang, Liangzhi Li, Bowen Wang, Shang Zhao, Li Li, Armando Stabile, Francesco Setti, Riccardo Muradore, Fabio Cuzzolin


  Access Paper or Ask Questions

Level-aware Haze Image Synthesis by Self-Supervised Content-Style Disentanglement


Mar 11, 2021
Chi Zhang, Zihang Lin, Liheng Xu, Zongliang Li, Le Wang, Yuehu Liu, Gaofeng Meng, Li Li, Nanning Zheng

* 14 pages, 12 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Android Malware Defenses: a Systematic Literature Review


Mar 09, 2021
Yue Liu, Chakkrit Tantithamthavorn, Li Li, Yepang Liu


  Access Paper or Ask Questions

A 3D Non-stationary MmWave Channel Model for Vacuum Tube Ultra-High-Speed Train Channels


Feb 09, 2021
Yingjie Xu, Kai Yu, Li Li, Xianfu Lei, Li Hao, Cheng-Xiang Wang


  Access Paper or Ask Questions

DEAL: Decremental Energy-Aware Learning in a Federated System


Feb 05, 2021
Wenting Zou, Li Li, Zichen Xu, Chengzhong Xu


  Access Paper or Ask Questions

Offline Meta-level Model-based Reinforcement Learning Approach for Cold-Start Recommendation


Dec 04, 2020
Yanan Wang, Yong Ge, Li Li, Rui Chen, Tong Xu

* Accepted to Offline Reinforcement Learning Workshop at Neural Information Processing Systems (2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Learnability and Complexity of Quantum Samples


Oct 22, 2020
Murphy Yuezhen Niu, Andrew M. Dai, Li Li, Augustus Odena, Zhengli Zhao, Vadim Smelyanskyi, Hartmut Neven, Sergio Boixo


  Access Paper or Ask Questions

Kohn-Sham equations as regularizer: building prior knowledge into machine-learned physics


Sep 17, 2020
Li Li, Stephan Hoyer, Ryan Pederson, Ruoxi Sun, Ekin D. Cubuk, Patrick Riley, Kieron Burke


  Access Paper or Ask Questions

Explainable Recommender Systems via Resolving Learning Representations


Aug 21, 2020
Ninghao Liu, Yong Ge, Li Li, Xia Hu, Rui Chen, Soo-Hyun Choi


  Access Paper or Ask Questions