Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Li Li

Dirichlet Energy Constrained Learning for Deep Graph Neural Networks


Jul 06, 2021
Kaixiong Zhou, Xiao Huang, Daochen Zha, Rui Chen, Li Li, Soo-Hyun Choi, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Federated Noisy Client Learning


Jun 24, 2021
Li Li, Huazhu Fu, Bo Han, Cheng-Zhong Xu, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Composition and Application of Current Advanced Driving Assistance System: A Review


Jun 10, 2021
Xinran Li, Kuo-Yi Lin, Min Meng, Xiuxian Li, Li Li, Yiguang Hong, Jie Chen


  Access Paper or Ask Questions

Learning Graph Meta Embeddings for Cold-Start Ads in Click-Through Rate Prediction


May 19, 2021
Wentao Ouyang, Xiuwu Zhang, Shukui Ren, Li Li, Kun Zhang, Jinmei Luo, Zhaojie Liu, Yanlong Du

* SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Drill the Cork of Information Bottleneck by Inputting the Most Important Data


May 15, 2021
Xinyu Peng, Jiawei Zhang, Fei-Yue Wang, Li Li

* 11 pages, to be published in IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised domain adaptation via double classifiers based on high confidence pseudo label


May 11, 2021
Huihuang Chen, Li Li, Jie Chen, Kuo-Yi Lin

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Performance Evaluation of Adversarial Attacks: Discrepancies and Solutions


Apr 22, 2021
Jing Wu, Mingyi Zhou, Ce Zhu, Yipeng Liu, Mehrtash Harandi, Li Li


  Access Paper or Ask Questions

CSAFL: A Clustered Semi-Asynchronous Federated Learning Framework


Apr 16, 2021
Yu Zhang, Moming Duan, Duo Liu, Li Li, Ao Ren, Xianzhang Chen, Yujuan Tan, Chengliang Wang

* This paper will be presented at IJCNN 2021 

  Access Paper or Ask Questions

FedSAE: A Novel Self-Adaptive Federated Learning Framework in Heterogeneous Systems


Apr 15, 2021
Li Li, Moming Duan, Duo Liu, Yu Zhang, Ao Ren, Xianzhang Chen, Yujuan Tan, Chengliang Wang

* This paper will be presented at IJCNN 2021 

  Access Paper or Ask Questions

The SARAS Endoscopic Surgeon Action Detection (ESAD) dataset: Challenges and methods


Apr 07, 2021
Vivek Singh Bawa, Gurkirt Singh, Francis KapingA, Inna Skarga-Bandurova, Elettra Oleari, Alice Leporini, Carmela Landolfo, Pengfei Zhao, Xi Xiang, Gongning Luo, Kuanquan Wang, Liangzhi Li, Bowen Wang, Shang Zhao, Li Li, Armando Stabile, Francesco Setti, Riccardo Muradore, Fabio Cuzzolin


  Access Paper or Ask Questions

Level-aware Haze Image Synthesis by Self-Supervised Content-Style Disentanglement


Mar 11, 2021
Chi Zhang, Zihang Lin, Liheng Xu, Zongliang Li, Le Wang, Yuehu Liu, Gaofeng Meng, Li Li, Nanning Zheng

* 14 pages, 12 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Android Malware Defenses: a Systematic Literature Review


Mar 09, 2021
Yue Liu, Chakkrit Tantithamthavorn, Li Li, Yepang Liu


  Access Paper or Ask Questions

A 3D Non-stationary MmWave Channel Model for Vacuum Tube Ultra-High-Speed Train Channels


Feb 09, 2021
Yingjie Xu, Kai Yu, Li Li, Xianfu Lei, Li Hao, Cheng-Xiang Wang


  Access Paper or Ask Questions

DEAL: Decremental Energy-Aware Learning in a Federated System


Feb 05, 2021
Wenting Zou, Li Li, Zichen Xu, Chengzhong Xu


  Access Paper or Ask Questions

Offline Meta-level Model-based Reinforcement Learning Approach for Cold-Start Recommendation


Dec 04, 2020
Yanan Wang, Yong Ge, Li Li, Rui Chen, Tong Xu

* Accepted to Offline Reinforcement Learning Workshop at Neural Information Processing Systems (2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Learnability and Complexity of Quantum Samples


Oct 22, 2020
Murphy Yuezhen Niu, Andrew M. Dai, Li Li, Augustus Odena, Zhengli Zhao, Vadim Smelyanskyi, Hartmut Neven, Sergio Boixo


  Access Paper or Ask Questions

Kohn-Sham equations as regularizer: building prior knowledge into machine-learned physics


Sep 17, 2020
Li Li, Stephan Hoyer, Ryan Pederson, Ruoxi Sun, Ekin D. Cubuk, Patrick Riley, Kieron Burke


  Access Paper or Ask Questions

Explainable Recommender Systems via Resolving Learning Representations


Aug 21, 2020
Ninghao Liu, Yong Ge, Li Li, Xia Hu, Rui Chen, Soo-Hyun Choi


  Access Paper or Ask Questions

Defending Adversarial Examples via DNN Bottleneck Reinforcement


Aug 12, 2020
Wenqing Liu, Miaojing Shi, Teddy Furon, Li Li

* ACM MM 2020 - Full Paper 

  Access Paper or Ask Questions

Active Crowd Counting with Limited Supervision


Jul 14, 2020
Zhen Zhao, Miaojing Shi, Xiaoxiao Zhao, Li Li

* ECCV2020 camera ready 

  Access Paper or Ask Questions

Energy-based View of Retrosynthesis


Jul 14, 2020
Ruoxi Sun, Hanjun Dai, Li Li, Steven Kearnes, Bo Dai


  Access Paper or Ask Questions

Scaling Symbolic Methods using Gradients for Neural Model Explanation


Jun 29, 2020
Subham Sekhar Sahoo, Subhashini Venugopalan, Li Li, Rishabh Singh, Patrick Riley


  Access Paper or Ask Questions

A New Modal Autoencoder for Functionally Independent Feature Extraction


Jun 25, 2020
Yuzhu Guo, Kang Pan, Simeng Li, Zongchang Han, Kexin Wang, Li Li


  Access Paper or Ask Questions

Explore Training of Deep Convolutional Neural Networks on Battery-powered Mobile Devices: Design and Application


May 26, 2020
Cong Wang, Yanru Xiao, Xing Gao, Li Li, Jun Wang


  Access Paper or Ask Questions

Warwick Image Forensics Dataset for Device Fingerprinting In Multimedia Forensics


May 07, 2020
Yijun Quan, Chang-Tsun Li, Yujue Zhou, Li Li

* Paper accepted to IEEE International Conference on Multimedia and Expo 2020 (ICME 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Incorporating Multiple Cluster Centers for Multi-Label Learning


Apr 17, 2020
Senlin Shu, Fengmao Lv, Lei Feng, Jun Huang, Shuo He, Jun He, Li Li

* 18 pages with 4 figures and 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions